• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piwniczna Struga

  Przeczytaj także...
  Wkrzanka (do 1945 niem. Schulzenkamp Bach) – strumień o długości ok. 2,5 km, mający źródła ok. 1 km na północny wschód od Goślic. Na prawie całej swej długości strumień płynie w głębokim parowie, w zalesionym terenie Puszczy Wkrzańskiej. W środkowym biegu strumienia przecina go czerwony pieszy szlak turystyczny "Scieżkami Dzików". W Siedlicach, jako prawy dopływ, wpada do strumienia Piwniczna Struga.Strumień (strumyk) – mały naturalny ciek, zazwyczaj uchodzący do rzeki. Strumienie płyną w terenie o różnicowanej rzeźbie, w wąskim, płytkim korycie o niewielkim spadku i zlewni na ogół nieprzekraczającej 20 km². W Polsce są najczęściej spotykane na pogórzach i w najwyższych partiach pojezierzy. Strumienie okresowe mogą powstawać po silnych opadach deszczu, roztopach.
  Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.

  Piwniczna Struga (do 1945 niem. Keller Bach) – strumień o długości ok. 4 km, mający źródła w lasach Puszczy Wkrzańskiej ok. 0,5 km na północny wschód od Goślic. W górnym biegu płynie w głębokich parowach, w dolnej części w zalesionym płaskim terenie. Przed Siedlicami, z lewej strony wpada do Piwnicznej Strugi strumień Wilcza. W Siedlicach do Piwncznej Strugi, jako jej prawy dopływ, wpada strumień Wkrzanka. W odległości ok. 1 km za Siedlicami Piwniczna Struga łączy się z Tatyńska Strugą, tworząc potok, który od tego miejsca nosi nazwę Siedliczanka.

  Wilcza (do 1945 niem. Saugarten Bach) - strumień o długości ok. 1,2 km, mający źródła ok. 1 km na północ od Leśna Górnego . W górnym biegu płynie w głębokim parowie, w dolnej części w zalesionym płaskim terenie. Po przepłynieciu pod drogą Leśno Górne-Siedlice wpada do strumienia Piwniczna Struga na południe od Siedlic .Puszcza Wkrzańska (niem. Ueckermünder Heide) – jest puszczą położoną w Niemczech w powiecie Vorpommern-Greifswald (Meklemburgia-Pomorze Przednie) oraz w Polsce – w województwie zachodniopomorskim w powiecie polickim i częściowo w Szczecinie i Policach. Puszcza jest obszarem sieci Natura 2000.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary i nowy, wyd. Szczecińskie Wydawnictwo Kultury, Szczecin 1991, str. 360
  2. Mapa z serii Messtischblatt, Pölitz (arkusz nr. 2453), rok wydania 1936, online http://mapy.amzp.pl/tk25_list.cgi?show=2453;sort=w
  Siedliczanka (do 1945 niem. Heckelwerks-Mühl-Bach) – strumień o długości ok. 3 km, powstający z połączenia dwóch strumieni: Tatyńskiej Strugi i Piwnicznej Strugi . Obecnie Siedliczanka w znacznej części przebiega w podziemnym rurociągu, wychodząc na powierzchnię na obszarze działek w Policach przy ul. Piłsudskiego. Łuk ul. Wyszyńskiego w Policach wytyczony jest wzdłuż biegu tego strumyka. Niemiecka nazwa strumienia nawiązuje do funkcjonującego w Tatyni młyna wodnego o nazwie "Heckelwerks Wassermühle" . W Mścięcinie strumień wpadał do Grzybnicy, stanowiąc jej lewy dopływ .Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tatyńska Struga (do 1945 niem. Hagen Bach) – strumień o długości ok. 2,5 km, mający źródła ok. 0,5 km na zachód od Przęsocina . W górnym biegu strumień płynie w głębokim parowie, w zalesionym terenie Puszczy Wkrzańskiej. W środkowym biegu strumień przecina czerwony pieszy szlak turystyczny "Scieżkami Dzików". 1 km a północ od Siedlic, jako prawy dopływ, łączy sie ze strumieniem Piwniczna Struga.
  Siedlice – (do 1945 niem. Zedlitzfelde) wieś w Polsce w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police przy granicy miasta Police. Leżą na Wzgórzach Warszewskich w Puszczy Wkrzańskiej nad Piwniczną Strugą z uchodzącym do niej strumieniami Wkrzanka i Wilcza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.