• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pius Bosak

  Przeczytaj także...
  Chur (fr. Coire, wł. Coira, romansz Cuira, łac. średniow. Curia R(h)aetorum) – miasto w Szwajcarii, stolica kantonu Gryzonia.Gryzonia (niem. Graubünden, wł. Grigioni, romansz Grischun, skrót: "GR") – szwajcarski kanton w Alpach, na pograniczu Włoch, Austrii i Liechtensteinu. Używane języki to niemiecki, włoski i romansz. Stolica – Chur, najstarsze miasto Szwajcarii z XII-wieczną katedrą i Muzeum Retyckim. Inne znane miasta to Davos i St. Moritz. W Gryzonii znajdują się źródła Renu. Gryzonia jest największym i najbardziej wysuniętym na wschód kantonem Szwajcarii.
  Kościół Królowej Różańca Świętego w Poznaniu (nazywany też kościołem Dominikanów) – świątynia należąca do zakonu dominikanów znajdująca się na poznańskim Starym Mieście na narożniku ulicy Libelta i Alei Niepodległości.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Pius Czesław Bosak (ur. 21 lipca 1944) – polski duchowny katolicki.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Po maturze wstąpił do zakonu dominikanów. 13 czerwca 1970 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Ettera. Najpierw pracował jako duszpasterz akademicki przy kościele dominikanów w Poznaniu. Był twórcą pierwszego w Polsce duszpasterstwa młodzieży szkół średnich, którym kierował do 1977. W tym samym czasie studiował na Akademii Teologii Katolickiej teologię moralną i psychologię. W 1977 przeszedł do Instytutu Tomistycznego w Warszawie.

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.Kapelan – duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Kapelanem nazywany bywa także duchowny diecezjalny bądź zakonny pomagający biskupowi przy czynnościach biskupich i będący jego sekretarzem.

  W 1978 opuścił Polskę. Przez trzy lata pracował i studiował na uniwersytecie w Tybindze. Od 1981 do 1988 prowadził pracę duszpasterską w parafii Gärtringen (diecezja Rottenburg-Stuttgart), pracując naukowo na uniwersytecie (etyka teologiczna i nauki biblijne).

  W 1988 przeniósł się do Szwajcarii, gdzie pracował wśród uchodźców polskich, równocześnie pełniąc funkcję kapelana sióstr dominikanek w Neggio (Tessyn). W latach 1991-2003 proboszcz parafii Cazis (w kantonie Gryzonia). W 2003–2013 był proboszczem parafii St. Hilarius w Näfels (kanton Glarus).

  Gärtringen – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Stuttgart, w regionie Stuttgart, w powiecie Böblingen, siedziba związku gmin Gärtringen/Ehningen. Leży w Schönbuch, ok. 12 km na południowy zachód od Böblingen, przy autostradzie A81, drodze krajowej B14 i linii kolejowej InterCity Stuttgart–Singen (Hohentwiel).Duszpasterz akademicki – kapłan diecezjalny lub zakonny, któremu zostało powierzone zadanie opieki nad grupą wiernych związanych z konkretnym ośrodkiem akademickim. Duszpasterze akademiccy wybierani są przez biskupów ordynariuszy lub też wybór, dokonany np. przez przełożonego zakonnego, jest tylko przez nich zatwierdzany. Rezydują najczęściej przy specjalnych kościołach lub kaplicach akademickich, bądź też uniwersyteckich.

  W 2000 opuścił zakon dominikanów i został inkardynowany do diecezji Chur.

  Pius Czesław Bosak jest autorem kilkuset artykułów drukowanych w czasopismach wydawanych w Polsce, Niemczech, Francji i Szwajcarii jak i ponad dwudziestu pozycji książkowych w tym głównie poświęconych problematyce biblijnej.

  Od 2013 roku mieszka w Polsce.

  Ticino, też Tessyn (wł.: Ticino, ofic.: Repubblica e Cantone Ticino; lomb.: Tesin, niem., fr., rom.: Tessin) – najdalej wysunięty na południe kanton Szwajcarii. Tereny Ticino zostały zajęte przez Szwajcarów w XV i na początku XVI wieku, w 1803 kanton Ticino przystąpił do Konfederacji Szwajcarskiej jako pełnoprawny członek.Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

  Niektóre publikacje książkowe[ | edytuj kod]

 • Słownik-konkordancja osób Nowego Testamentu, Poznań 1991.
 • Personen im Neuen Testament. Lexikon und Konkordanz, Pessano 1993.
 • Lexikon der Personen im Neuen Testament, Pessano 1993.
 • Jezus – Maryja – Józef. Konkordancja, Pessano 1995.
 • Słownik postaci Nowego Testamentu, Pessano 1995.
 • Kobiety w Biblii. Słownik–konkordancja, Poznań 1995.
 • Postacie Nowego Testamentu, Poznań–Pelplin 1996.
 • Słownik grecko-polski do Nowego Testamentu, Pelplin 2001.
 • Kata Maththaion: analiza gramatyczna, słownik grecko–polski, Pelplin 2002.
 • Kata Markon: analiza gramatyczna, słownik grecko–polski, Pelplin 2002.
 • Postacie Biblii. Słownik–konkordancja, t. 1-9, Pelplin 1999 (2011 drugie wydanie, poprawione, uzupełnione), 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014).
 • Leksykon wszystkich postaci biblijnych, Kraków 2015.
 • Leksykon wszystkich miejsc biblijnych, Kraków 2016.
 • Królowie Izraela, Pelplin 2017.
 • Wszystkie miejsca biblijne. Leksykon–konkordancja, t .1-2, Kraków 2017.
 • Leksykon wszystkich zwierząt biblijnych, Kraków 2018.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Życiorys Piusa Czesława Bosaka
 • Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Dominikanie, Zakon Kaznodziejski (łac. Ordo Praedicatorum – OP) - katolicki zakon męski założony w 1216 przez św. Dominika Guzmána.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tadeusz Etter (ur. 16 maja 1911 w Poznaniu, zm. 18 grudnia 1984 tamże) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy poznański w latach 1959–1984.
  Teologia moralna – dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się moralnością czynów ludzkich w świetle Objawienia.
  Proboszcz (z niem. Propst, a to od łac. praepositus, przełożony; łac. odpowiednik to parochus, z gr. πάροικος paroikos, sąsiad), pleban (łac. plebanus) – duchowny, na ogół w stopniu prezbitera, zarządzający gminą kościelną (parafią);
  Kanton Glarus (szwajcarski niemiecki Glaris) – jeden z 26 kantonów Szwajcarii położony we wschodniej części kraju. Przyłączył się do Konfederacji w 1352 r. Jeden z dwóch kantonów w których wciąż władzę sprawuje wiec. Położony w Alpach, jest 17. pod względem zajmowanego obszaru i 23. pod względem ludności. Graniczy z czterema innymi kantonami: od północy i wschodu z Sankt Gallen, od południa z Gryzonią, od zachodu z Uri i Schwyz. Stolicą jest Glarus. Symbolem kantonu jest postać św. Frydolina, irlandzkiego mnicha który chrystianizował ludność germańską w dorzeczu Górnego Renu.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
  Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) – część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła.
  Instytut Tomistyczny – instytut założony w 1958 roku w Warszawie z inicjatywy prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszym dyrektorem był o. dr Bernard Przybylski OP (lata 1958-1979), a kolejnym o. dr Kazimierz Marciniak (1979–2002). Obecnie dyrektorem jest o. dr Paweł Krupa. Instytut zajmuje się gromadzeniem informacji naukowej na temat badań teologicznych prowadzonych w XX wieku oraz pracami dotyczącymi historii teologii, zwłaszcza tomizmu i myśli średniowiecznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.