• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pismo procesowe

  Przeczytaj także...
  Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.Strona postępowania (w procesie sądowym: strona procesowa) – w prawie to podmiot, który ma interes prawny w wydaniu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia będącego przedmiotem określonego postępowania sądowego (zwłaszcza cywilnego, karnego, administracyjnego i sądowoadministracyjnego), a występuje sam w swoim imieniu bądź w którego imieniu i na jego rzecz działa inny podmiot (pełnomocnik procesowy, np. adwokat).

  Pismo procesowedokument składany przez stronę postępowania w celu wywołania skutków procesowych.

 • pismo procesowe (polskie postępowanie cywilne)
 • pismo procesowe (polskie postępowanie karne)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.686 sek.