• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Język joruba – jeden z nigero-kongijskich języków Afryki Zachodniej. Określany także alternatywnie jako: Ede-yoruba, Yariba, Yooba, Yoruba.

  Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (ang. New World Translation of the Holy Scriptures) – przekład Pisma Świętego dokonany przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata Świadków Jehowy, przez nich wydawany i głównie przez nich rozpowszechniany. Przekładu dokonano bezpośrednio z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na współczesny język angielski. Wydania w innych językach oparte są na przekładzie angielskim, z uwzględnieniem języków oryginału. Nazwa tego przekładu Biblii nawiązuje do wersetów z Księgi Izajasza 65:13, 17 znajdujących się na jego pierwszej stronie, które w tym przekładzie oddano słowami: „Tak rzekł Wszechwładny Pan Jehowa: ‚Oto (...) stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; i nie będzie się w umyśle wspominać rzeczy dawniejszych ani nie przyjdą one do serca’”.

  Język suazi albo siSwati – jeden z języków afrykańskich z rodziny bantu, używany głównie (język urzędowy) w Suazi. Język suazi w bardzo małym stopniu jest też używany w Republice Południowej Afryki (urzędowy) i Mozambiku. Około 2 miliony użytkowników.Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.

  Przekład ten ukazał się do tej pory w nakładzie ponad 208 milionów egzemplarzy w przeszło 130 językach, z czego w 77 językach – całe Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, a w przeszło 59 – Nowy Testament, który w tym przekładzie Biblii został nazwany Chrześcijańskimi Pismami Greckimi. Gdy w grudniu 2014 roku Przekład Nowego Świata był dostępny w 128 językach, trwały prace translatorskie na 39 dalszych języków.

  Biblia warszawska, Nowy Przekład, potocznie: „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego.Język iloko (ilokano, ilokański) jest trzecim językiem używanym na Filipinach po tagalskim i cebuańskim, mówi nim 7 milionów ludzi. Należy do grupy języków filipińskich.

  Spis treści

 • 1 Geneza przekładu
 • 2 Autorzy przekładu
 • 3 Podstawa przekładu
 • 3.1 Diagramy zależności Przekładu Nowego Świata
 • 4 Historia wydań
 • 4.1 Przekład międzywierszowy
 • 4.2 Inne formaty
 • 4.3 Tłumaczenie na inne języki
 • 4.4 Konkordancja
 • 4.5 Wydanie zrewidowane z 2013
 • 5 Cechy charakterystyczne Przekładu Nowego Świata
 • 5.1 Imię Boże
 • 5.2 Przyjęte zasady tłumaczenia
 • 5.3 Przykłady rozwiązań
 • 5.4 Porównanie z innymi przekładami
 • 6 Krytyka
 • 7 Adnotacje
 • 8 Uwagi
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.

  Geneza przekładu[]

  Badacze Pisma Świętego, jak do roku 1931 nazywali się Świadkowie Jehowy, od początku swojej działalności największy nacisk kładli na Biblię, której używali jako głównego narzędzia do rozgłaszania dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Do tego celu wykorzystywano przede wszystkim przekładu Biblii króla Jakuba. Już w roku 1880 Charles Taze Russell zarekomendował czytelnikom „Strażnicy” następujące przekłady biblijne: The Emphatic Diaglott, przekład Nowego Testamentu Tischendorfa oraz przekład American Bible Union. Towarzystwo Strażnica nabywało różne przekłady biblijne w dużych ilościach, które potem udostępniało po znacznie obniżonej cenie w stosunku do ceny rynkowej.

  Język kikuju (kikuyu albo gikuyu, nazwa własna: Gĩkũyũ) – język z rodziny bantu, używany w Kenii, używany przez lud Kikuju. Liczba mówiących wynosi ok. 6 mln.Tok pisin – język kreolski używany w Papui-Nowej Gwinei, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Dla około 120 tys. mieszkańców kraju jest językiem ojczystym, jako drugi język zna go 4 miliony osób. Jest najszerzej znanym w Papui-Nowej Gwinei językiem - pełni rolę języka wehikularnego.

  Począwszy od roku 1890 Towarzystwo Strażnica rozpoczęło druk Biblii korzystając z usług komercyjnych firm drukarskich. Pierwszym wydanym przekładem był „New Testament” Josepha B. Rotherhama (wyd. II) z roku 1864. W roku 1896 do oficjalnej nazwy korporacji prawnej włączono wzmiankę o Biblii, dzięki czemu od tego czasu jej nazwa brzmi Watch Tower Bible and Tract Society (Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe). W roku 1902 Towarzystwo Strażnica wydało Biblię paralelną Holmana w nakładzie 5000 egzemplarzy, a w roku 1907 opublikowało specjalną edycję Pisma Świętego zawierającą przedruk Biblii króla Jakuba oraz 500-stronicowy dodatek nazwany „Berejskim podręcznikiem nauczycieli biblijnych”. Ta edycja z roku 1907 została nazwana „Biblią nauczycieli”.

  Język indonezyjski (Bahasa Indonesia) – od 1949 język urzędowy w Indonezji. Języka indonezyjskiego używa około 163 mln. osób, z czego dla 23 mln. jest to język ojczysty.Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.

  Od roku 1926 rozpoczęto druk przekładów biblijnych na własnych maszynach drukarskich a pierwszym samodzielnie wydrukowanym przekładem był The Emphatic Diaglott dokonany przez Benjamina Wilsona. Od roku 1942 do 1950 Świadkowie Jehowy wydrukowali i rozprowadzili około 700 tysięcy egzemplarzy Biblii króla Jakuba z 1611 roku. W latach 1944–1950 wydrukowali i rozpowszechnili ponad 250 tysięcy sztuk przekładu American Standard Version z roku 1901.

  Język lingala albo kingala albo ngala – język z rodziny bantu, używany jako język ojczysty przez około 2 miliony osób w północno-zachodniej Demokratycznej Republice Konga oraz północnym i środkowym Kongu. Język lingala rozprzestrzeniony jest także jako język wehikularny po całym terytorium wspomnianych państw oraz w południowej części Republiki Środkowoafrykańskiej i północnej Angoli. W sumie językiem tym posługuje się około 10 milionów osób.Tetum (nazywany również tetun) – język z rodziny austronezyjskiej, używany głównie w Timorze Wschodnim, gdzie wraz z portugalskim jest językiem urzędowym. Szacunkowo posługiwać się nim może około 750-800 tysięcy osób. Częściowo używany w Indonezji (szczególnie na indonezyjskiej części wyspy Timor).

  Począwszy od roku 1879 w „Strażnicy” oraz w innych publikacjach Towarzystwa Strażnica powoływano się na dziesiątki różnych przekładów Pisma Świętego. Jednak mimo licznych zalet wielu przekładów Biblii używanych i rozpowszechnianych przez Świadków Jehowy ich zdaniem te przekłady biblijne posiadały też swoje wady. Uważali, że znajdowały się w nich niekonsekwentne lub nietrafione sformułowania oparte na tradycyjnych dogmatach lub na świeckiej filozofii przez co przekłady te nie zawsze dokładnie przekazywały pierwotną treść Biblii. Często też ich tłumacze usuwali z tekstu Pisma Świętego imię Boże. Z tego względu zwłaszcza od 1946 roku Nathan H. Knorr, ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica, poszukiwał wiernego przekładu Pisma Świętego, który byłby zrozumiały dla współczesnych czytelników Biblii.

  Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) – tekst Biblii hebrajskiej wydany w Stuttgarcie przez Deutsche Bibelgesellschaft, pod redakcją K. Elliger i W. Rudolph. BHS jest czwartą edycją Biblia Hebraica (BH), a zarazem gruntownie przepracowaną wersją Biblia Hebraica Kittel (BHK), opracowaną przez Rudolfa Kittela. BHS jest najbardziej rozpowszechnionym współcześnie wydaniem tekstu masoreckiego ST, według wersji zachowanej w Kodeksie Leningradzkim.Zjednoczeni wielbiciele – ogólnoświatowa seria zgromadzeń religijnych o charakterze międzynarodowym, zorganizowanych przez Świadków Jehowy, które odbyły się w roku 1961.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Księgi deuterokanoniczne (wtórnokanoniczne) – termin używany w katolicyzmie i prawosławiu na określenie tych spośród ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu funkcjonujących w kanonie tych wyznań, których nie zawiera Biblia hebrajska. Samo określenie deuterokanoniczne nawiązuje do kwestionowania kanoniczności tychże ksiąg w odróżnieniu od ksiąg protokanonicznych, które uznaje za natchnione zarówno judaizm, jak i całe chrześcijaństwo.
  Wczesne przekłady Nowego Testamentu – przekłady Nowego Testamentu powstałe w I tysiącleciu. W tej grupie najwyżej są cenione przekłady starożytne. Odgrywają niemałą rolę we współczesnej krytyce tekstu Nowego Testamentu. Przekłady te dotarły do rąk badaczy również w odpisach i także ulegały zmianom, jednak dalsza historia ich tekstu była niezależna od tekstu greckiego i dlatego są pomocne w odtworzeniu tekstu greckiego. Trzy z nich – syryjski, łaciński, koptyjski – pochodzą z końca II wieku i są starsze niż zachowane pełne rękopisy greckiego tekstu Nowego Testamentu. Powstały przed pierwszymi recenzjami greckiego Nowego Testamentu i dlatego są najwyżej oceniane. Są one obowiązkowo cytowane we wszelkich krytycznych wydaniach tekstu greckiego. Przekłady powstałe po roku 300 (ormiański, gruziński, etiopski) są już uzależnione od recenzji, niemniej są też ważne i z reguły są cytowane w aparacie krytycznym. Przekład gocki i słowiański cytowane są rzadko w wydaniach krytycznych. Pomijane są te spośród przekładów I tysiąclecia, które nie zostały przełożone bezpośrednio z greckiego oryginału, lecz w oparciu o inny przekład (w oparciu o Wulgatę, Peszittę i inne).
  Sranan tongo (język surinamski, język srański , taki-taki) – oparty na angielskim jeden z języków kreolskich używany w Surinamie. Język ojczysty miejscowych Kreoli. Używany jako lingua franca przez ok. 80% ludności Surinamu do komunikacji między różnymi grupami etnicznymi. Wykazuje podobieństwo do kreolskiego języka krio używanego w Sierra Leone.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Język twi – jeden z nigero-kongijskich języków Afryki Zachodniej, uważany za odmianę języka akan, używany na terytorium Ghany.
  Język kreolski haitański (Kreyòl ayisyen) – język kreolski, który rozwinął się na terenie Haiti poprzez kreolizację języka francuskiego pod silnym wpływem różnych języków afrykańskich.
  The Emphatic Diaglott – przekład Nowego Testamentu, opracowany przez tłumacza Biblii Benjamina Wilsona (Anglika z pochodzenia zamieszkałego w amerykańskim stanie Illinois). Dzieło swe ukończył w 1864 roku w mieście Geneva w USA.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.234 sek.