• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pisidium  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Pisidium tenuilineatum – zachodniopalearktyczny gatunek słodkowodnego małża z rodziny kulkówkowatych (Sphaeriidae).Detrytus, detryt (łac. detritus – roztarty, rozdrobniony) – drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna, martwe szczątki roślin, zwierząt oraz ich odchodów występujące na powierzchni gleby (np. opadłe liście i gałązki w lesie), na dnie zbiorników wodnych lub unoszące się w toni wodnej. Gromadzi się również na drzewach – pochodzi z odchodów i ciał owadów (głównie mrówek) wędrujących po drzewach i budujących na nich gniazda (mrowiska). Stanowi ważne źródło pokarmu dla detrytusożerców. W niektórych ujęciach w skład detrytusu wchodzą również drobne cząstki mineralnego pochodzenia.

  Pisidium, groszkówkaholarktyczny rodzaj obejmujący pospolite, słodkowodne małże o charakterystycznym, kulistym kształcie muszli ze szczytami przesuniętymi ku tyłowi i niewielkich wymiarach ciała, należący do rodziny kulkówkowatych (Sphaeriidae).

  Kulkówkowate (Sphaeriidae) – rodzina słodkowodnych małży z rzędu Veneroida obejmująca około 150 gatunków o kulistych muszlach perforowanych licznymi kanałami. Są to drobne małże o rozmiarach 2–30 mm, występujące na wszystkich kontynentach. W Polsce stwierdzono występowanie 23 przedstawicieli tej rodziny.Jajo – jedna z faz rozwoju nowego osobnika u wielu gatunków zwierząt. Jajo zawiera surowce odżywcze pozwalające na rozwój zarodka bez dostępu do organizmu macierzystego i zewnętrznych źródeł pożywienia oraz stosunkowo bezpieczne środowisko, ale ze względu na swoją zawartość jest również cenionym pokarmem.

  Spis treści

 • 1 Systematyka
 • 1.1 Etymologia nazwy
 • 1.2 Gatunki
 • 2 Występowanie
 • 3 Budowa
 • 3.1 Cechy morfologiczne
 • 4 Biologia i ekologia
 • 4.1 Zajmowane siedliska
 • 4.2 Odżywianie
 • 4.3 Oddychanie
 • 4.4 Rozmnażanie
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Systematyka[]

  Jeden z rodzajów rodziny kulkówkowatych (Sphaeridae), w Polsce reprezentowany przez 17 gatunków. Rodzaj wydzielił C. Pfeiffer w 1821 roku. Polska nazwa zwyczajowa rodzaju to groszkówka.

  Etymologia nazwy[]

  Nazwa rodzaju odnosi się do kształtu muszli, która przypomina ziarnko grochu (grek. Πίσον, pison – groch; Είδοσ, eidos – podobny).

  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.Przewód pokarmowy – fragment układu pokarmowego w postaci mięśniowej cewy podzielonej na odcinki o różnej budowie lub funkcjach.

  Gatunki[]

  Gatunkiem typowym jest Pisidium obtusale (Lamarck, 1818). Systematyka rodzaju różni się w zależności od opracowań, w skład rodzaju zaliczane są następujące gatunki:

 • Pisidium adamsi Stimpson, 1851
 • Pisidium amnicum (Müller, 1774) – groszkówka rzeczna
 • Pisidium annandalei Prashad, 1925
 • Pisidium casertanum (Poli, 1791)
 • Pisidium compressum Prime, 1852
 • Pisidium conventus Clessin, 1877 – groszkówka głębinowa
 • Pisidium cruciatum Sterki, 1895
 • Pisidium dubium (Say, 1817)
 • Pisidium equilaterale Prime, 1852
 • Pisidium fallax Sterki, 1896
 • Pisidium ferrugineum Prime, 1852
 • Pisidium globulare Westerlund, 1873
 • Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823)
 • Pisidium hibernicum Westerlund, 1894
 • Pisidium hinzi Kuiper, 1975
 • Pisidium idahoense E. W. Roper, 1890
 • Pisidium insigne Gabb, 1868
 • Pisidium lilljeborgii Esmark & Hoyer, 1886
 • Pisidium maasseni Kuiper, 1987
 • Pisidium milium Held, 1836
 • Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866
 • Pisidium nitidum Jenyns, 1832
 • Pisidium obtusale (Lamarck, 1818)
 • Pisidium personatum Malm, 1855
 • Pisidium punctatum Sterki, 1895
 • Pisidium punctiferum (Guppy, 1867)
 • Pisidium pseudosphaerium Ehrmann, 1933
 • Pisidium pulchellum Jenyns, 1832
 • Pisidium rotundatum Prime, 1852
 • Pisidium sanguinichristi Taylor, 1987
 • Pisidium subtruncatum Malm, 1855
 • Pisidium supinum Schmidt, 1851
 • Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918
 • Pisidium ultramontanum Prime, 1865
 • Pisidium variabile Prime, 1852
 • Pisidium ventricosum Prime, 1851
 • Pisidium walkeri Sterki, 1895
 • Pisidium waldeni Kuiper, 1975
 • Hermafrodytyzm, obojnactwo, dwupłciowość, gynandromorfizm – zjawisko występowania w ciele jednego osobnika jednocześnie męskich i żeńskich gruczołów rozrodczych albo występowanie w jego ciele gruczołu obojnaczego wytwarzającego jaja i plemniki. Obojnactwo występuje często u zwierząt bezkręgowych i u roślin wyższych (u roślin nazywane jest obupłciowością lub androginią), rzadziej u kręgowców. U osobników hermafrodytycznych najczęściej zachodzi zapłodnienie krzyżowe, rzadziej samozapłodnienie – u roślin nazywane samopylnością.Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Groszkówka głębinowa (Pisidium conventus) – gatunek holarktycznego, słodkowodnego małża z rodziny kulkówkowatych. Stenobiont, występuje w głębokich partiach jezior. Uważany za relikt polodowcowy. Ma status gatunku najmniejszej troski (LC) na Czerwonej Liście IUCN. Objęty ścisłą ochroną gatunkową na terenie Polski.
  Zamek muszli (łac. cardo) – blokująca struktura wykształcona na połówkach muszli małży (Bivalvia) w postaci wypukłości (guzków, zębów), rowków i zagłębień oraz listew wytwarzanych przez każdą z połówek muszli. Zapobiega przesuwaniu się muszli w trakcie wędrówek oraz w czasie ich otwierania i zamykania.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.
  Państwo holoarktyczne, holoarktyka, wokółbiegunowe państwo północne (Holarctis) – państwo roślinne zajmujące największy obszar kuli ziemskiej, całą północną strefę umiarkowaną i zimną. W jego granicach znajduje się Europa, północna część Afryki, Azja z wyjątkiem jej części południowej oraz prawie cała Ameryka Północna. Sięga ono od bieguna północnego poza zwrotnik Raka.
  Filtratory – funkcjonalna grupa troficzna bezkręgowców wodnych odżywiająca się małymi fragmentami (poniżej 1 mm) detrytusu i cząstek organicznych, odfiltrowywanych z wody. Występują różnorodne przystosowania anatomiczne i behawioralne do filtrowania sestonu.
  Państwo holoarktyczne, holoarktyka, wokółbiegunowe państwo północne (Holarctis) – państwo roślinne zajmujące największy obszar kuli ziemskiej, całą północną strefę umiarkowaną i zimną. W jego granicach znajduje się Europa, północna część Afryki, Azja z wyjątkiem jej części południowej oraz prawie cała Ameryka Północna. Sięga ono od bieguna północnego poza zwrotnik Raka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.