• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pirydyna  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Miareczkowanie - chemiczna technika analizy ilościowej polegająca na dodawaniu roztworu - tzw. titranta z biurety w postaci kropel do roztworu zwanego analitem. Roztwory odczynników o znanym stężeniu (mianie) używane do miareczkowania nazywa się roztworami mianowanymi. Stężenia roztworów mianowanych wyraża się molowością (mol/l).Tlenki amin (również N-tlenki amin, N-tlenki) – związki chemiczne zawierające atom tlenu przyłączony do trzeciorzędowej grupy aminowej. W szerszym znaczeniu są to również analogiczne pochodne amin pierwszo- i drugorzędowych.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  3. Haynes 2016 ↓, s. 3-474.
  4. Haynes 2016 ↓, s. 5-176.
  5. Haynes 2016 ↓, s. 5-95.
  6. Haynes 2016 ↓, s. 6-80.
  7. Haynes 2016 ↓, s. 6-246.
  8. Haynes 2016 ↓, s. 6-193.
  9. Haynes 2016 ↓, s. 15-19.
  10. Haynes 2016 ↓, s. 9-65.
  11. Pirydyna (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2017-09-04].
  12. Haynes 2016 ↓, s. 16-29.
  13. Pyridine, karta charakterystyki wydana na obszar Polski, Alfa Aesar (Thermo Fisher Scientific), numer katalogowy A12005 [dostęp 2017-09-04].
  14. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  15. Bull. Sci. Pharmacol., 1921, 28, 497-499.
  16. Deut. Apoth. Zeit., 1938, 53, 405, 424.
  17. Chichibabin Pyridine Synthesis.
  18. Shinkichi Shimizu i inni, Pyridine and Pyridine Derivatives, [w:] Ullmann’s Encyclopedia of Chemical Industrial Chemistry, Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2005, DOI10.1002/14356007.a22_399, ISBN 978-3-527-30673-2.
  19. Arthur Hantzsch, Condensationprodukte aus Aldehydammoniak und Ketoniartigen Verbindungen, „Chemische Berichte”, 2, 14, 1881, s. 1637–1638, DOI10.1002/cber.18810140214.c?
  20. Tadeusz M. Krygowski, Halina Szatyłowicz, Joanna E. Zachara, How H-bonding Modifies Molecular Structure and π-Electron Delocalization in the Ring of Pyridine/Pyridinium Derivatives Involved in H-Bond Complexation, „Journal of Organic Chemistry”, 70 (22), 2005, s. 8859–8865, DOI10.1021/jo051354h.c?
  21. Borane pyridine complex (nr 179752) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA). [dostęp 2013-08-29].
  22. Sulfur trioxide pyridine complex (nr S7556) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA). [dostęp 2013-08-29].
  23. Charles H. Tilford, Robert S. Shelton, M.G. van Campen, Histamine Antagonists. Basically Substituted Pyridine Derivatives, „Journal of the American Chemical Society”, 70 (12), 1948, s. 4001–4009, DOI10.1021/ja01192a010.c?
  24. Bruno Emmert, Erich Asendorf, Eine Synthese von -Pyridyl-dialkyl-carbinolen, „Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft”, 72 (6), 1939, s. 1188–1194, DOI10.1002/cber.19390720610.
  25. Angela R. Sherman: Pyridine. W: e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. Nowy Jork: J. Wiley & Sons, 2001. DOI: 10.1002/047084289X.rp280. ISBN 978-0-470-84289-8.
  26. V.F. Zarytova, D.G. Knorre, General scheme of the phosphotriester condensation in the oligodeoxyribonucleotide synthesis with arylsulfonyl chlorides and arylsulfonyl azolides, „Nucleic Acids Research”, 12 (4), 1984, s. 2091–2110, DOI10.1093/nar/12.4.2091, PMID6701094.c?
  27. Francis A. Carey, Richard J. Sundberg: Advanced organic chemistry. Wyd. 5. New York: Springer, 2007, s. 665. ISBN 978-0-387-44897-8.
  28. Aylward, G, (2008), „SI Chemical Data 6th Ed.”, ​ISBN 978-0-470-81638-7​ (pbk.)”.
  29. International Agency for Research on Cancer (IARC), Pyridine Summary & Evaluation, [w:] IARC Summaries & Evaluations [online], IPCS INCHEM, 22 sierpnia 2000 [dostęp 2007-01-17].???
  30. Gerald K. Sims, Edward J. O’Loughlin, Degradation of pyridines in the environment, „Critical Reviews in Environmental Control”, 4, 19, 1989, s. 309–340, DOI10.1080/10643388909388372.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 97, Boca Raton: CRC Press, 2016, ISBN 978-1-4987-5429-3 (ang.).
 • Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.Czynnik rakotwórczy, czynnik onkogenny, karcynogen, kancerogen – czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Moc kwasu – ilościowa miara jego chemicznej „siły działania”. Miarą tej mocy jest zazwyczaj minus logarytm dziesiętny ze stałej dysocjacji kwasu (Ka) w danych warunkach, oznaczany skrótem pKa.
  Aldehydy (skrót od alcohol dehydrogenatus) grupa związków organicznych posiadających grupę aldehydową, czyli grupę karbonylową (C=O) połączoną z jednym (-CHO) lub dwoma (CH2O) atomami wodoru. Proste aldehydy, będące pochodnymi alkanów i zawierające w cząsteczce jedną grupę aldehydową to alkanale o wzorze ogólnym CnH2n+1CHO.
  Chlorek cetylopirydyniowy (CPC, łac. Cetylpyridinium) – organiczny związek chemiczny z grupy czwartorzędowych soli amoniowych, zbudowany z pierścienia pirydyny z długim łańcuchem alkilowym przyłączonym do atomu azotu. Jest substancją o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybiczym, stosowaną w zakażeniach gardła oraz stóp, pach, pachwin, dłoni i skóry głowy.
  Heksan (C6H14) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Izomery heksanu są bardzo niereaktywne oraz są często stosowane jako rozpuszczalniki w reakcjach organicznych, ponieważ są wysoce niepolarne. Wchodzą również w skład benzyn.
  Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego. Stabilnymi izotopami azotu są N i N. Azot w stanie wolnym występuje w postaci dwuatomowej cząsteczki N2. W cząsteczce tej dwa atomy tego pierwiastka są połączone ze sobą wiązaniem potrójnym. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości), a jego zawartość w litosferze Ziemi wynosi 50 ppm. Wchodzi w skład wielu związków, takich jak: amoniak, kwas azotowy, azotyny oraz wielu ważnych związków organicznych (kwasy nukleinowe, białka, alkaloidy i wiele innych). Azot w fazie stałej występuje w sześciu odmianach alotropowych nazwanych od kolejnych liter greckich (α, β, γ, δ, ε, ζ). Najnowsze badania wykazują prawdopodobne istnienie kolejnych dwóch odmian (η, θ).
  Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).
  Reakcja Cziczibabina – reakcja chemiczna otrzymywania pochodnych 2-aminopirydyny z pirydyny i amidku sodu. Została odkryta przez Aleksieja Cziczibabina w 1914 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.