• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piroliza  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym, tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Nazwa tych wyrobów wywodzi się z greckiego określenia κεραμικός (keramikos), które pochodzi z kolei od słowa κέραμος (keramos – ziemia, glina).Gaz drzewny, holzgas jest gazem generatorowym produkowanym w procesie zgazowania z drewna w urządzeniu zwanym gazogeneratorem.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. J. Iwańska, Martin M., Romkowska E., Siemeniuk B.: Leksykon naukowo-techniczny. Warszawa: WNT, 2001, s. 715. ISBN 83-204-2571-9.
  2. Cory A. Kramer i in.: Time Resolved Measurements of Pyrolysis Products From Thermoplastic Poly-Methyl-Methacrylate (PMMA). W: ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. T. 3: Combustion Science and Engineering. Lake Buena Vista, Florida, USA: ASME, 2009, s. 99–105. DOI: doi:10.1115/IMECE2009-11256. ISBN 978-0-7918-4376-5. [dostęp 6 maja 2015].
  3. R.J.M. Westerhof: Refining fast pyrolysis of biomass. Ph.D. Thesis. Enschede, The Netherlands: University of Twente, 2011. ISBN 978-94-6191-124-7. [dostęp 6 maja 2015].
  4. W. Zychlinski, J. Fischmann. Vinylchloride from 1,2-dichloroethane - annotations to the present state of knowledge. „Chemishe Technik”. 42 (8), s. 321–324, 1990. DVG. ISSN 0045-6519 (ang.). Sprawdź autora:1.
  5. C. Roderig, A. Basch. Crosslinking and pyrolytic behavior of natural and man-made cellulosic fiber. „J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed.”. 15, s. 1921–1932, 1975 (ang.). Sprawdź autora:1.
  6. Procesy termiczne w przeróbce ropy naftowej. W: E. Grzywa, J. Molenda: Technologia podstawowych syntez chemicznych. T. 1. Warszawa: WNT, 2008, s. 160–178. ISBN 978-83-204-3374-6.
  7. Przemysłowe procesy pirolizy olefinowej. W: E. Grzywa, J. Molenda: Technologia podstawowych syntez chemicznych. T. 1. Warszawa: WNT, 2008, s. 178–227. ISBN 978-83-204-3374-6.
  8. J. Iwańska, Martin M., Romkowska E., Siemeniuk B.: Leksykon naukowo-techniczny. Warszawa: WNT, 2001, s. 898. ISBN 83-204-2571-9.
  9. Cynar Plastics to Diesel (ang.). Ricardo-AEA Ltd, 2013-07-02. [dostęp 2015-05-06].
  10. N.J. Themelis, M.J. Castaldi: ENERGY AND ECONOMIC VALUE OF NONRECYCLED PLASTICS (NRP) AND MUNICIPAL SOLID WASTES (MSW) THAT ARE CURRENTLY LANDFILLED IN THE FIFTY STATES (ang.). Columbia Univeristy, 2011-08-16. [dostęp 2015-05-06].Sprawdź autora:1.
  11. Y. L. Song, S. C. Tsai, C. Y. Chen, T. K. Tseng i inni. Ultrasonic Spray Pyrolysis for Synthesis of Spherical Zirconia Particles. „Journal of the American Ceramic Society”. 87 (10), s. 1864–1871, 2005. DOI: 10.1111/j.1151-2916.2004.tb06332.x (ang.). 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Przykład pirolizy na podstawie wypału węgla drzewnego
 • Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny. Został odkryty w 1661 roku przez Roberta Boyle’a. Jest trujący dla człowieka. Chlorek winylu, chloroeten – organiczny związek chemiczny, chlorowcopochodna etenu. Stosowany głównie jako monomer do otrzymywania polichlorku winylu oraz kopolimerów.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Alkany (łańcuchowe węglowodory nasycone, parafiny od łac. parum affinis – mało reaktywne) – organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.
  Ułamek wagowy (właściwie ułamek masowy) – sposób wyrażenia stężenia wagowego. Jest zdefiniowany jako część całości, gdzie obie wielkości są mierzone jako waga, a właściwie masa:
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).
  Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.
  Ocet drzewny (łac. acetum pyro-lignosum) to jeden z produktów destylacji rozkładowej (suchej destylacji) drewna drzew liściastych. Jest najlotniejszym produktem towarzyszącym powstałej smole drzewnej. Zawiera głównie metanol i kwas octowy, dlatego dawniej był źródłem tych substancji dla przemysłu a nawet dla farmacji.
  Propen (propylen), CH3CH=CH2 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nienasyconych, drugi po etenie w szeregu homologicznym alkenów. Otrzymywany z gazów krakingowych i w procesie pirolizy olefinowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.86 sek.