• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pirenoid

  Przeczytaj także...
  RuBisCO, karboksylaza/oksygenaza rybulozo-1,5-bisfosforanu, karboksydysmutaza (ang. ribulose bisphosphate carboxylase-oxygenase) – (EC 4.1.1.39) enzym występujący w komórkach roślin. Jest to niezwykle rozpowszechniony enzym katalizujący reakcję przyłączenia cząsteczki dwutlenku węgla do rybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBP) w tak zwanej fazie ciemnej procesu fotosyntezy. In vivo enzym jest aktywny w obecności światła. Działanie enzymu związane jest też z fotooddychaniem gdzie RuBisCO funkcjonuje jako oksygenaza, katalizująca rozbicie cząsteczki r-1,5-bisfosforanu z udziałem tlenu cząsteczkowego na fosfoglicerynian i fosfoglikolan. RuBisCO jest białkiem, które stanowi ok. 50% wszystkich rozpuszczalnych białek występujących w liściach roślin.Skrobia – węglowodan, polisacharyd roślinny, składający się wyłącznie z merów glukozy połączonych wiązaniami α-glikozydowymi, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Pirenoid (gr. pyrén ‘pestka’ + eídos ‘postać’) – sferyczna, białkowa struktura o rozmiarach 1,5–2 μm, zbudowana głównie z karboksylaza/oksygenaza rybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBisCO), występująca w chloroplastach glonów oraz glewików (Anthoceros). Wokół pirenoidów u Euglena często odkładają się pierścieniowate ziarna paramylonu, polisacharydu podobnego w swej budowie do skrobi. W chloroplaście może być 1 lub kilka pirenoidów. Pirenoid posiada zdolność silnego załamywania światła.

  Euglena, klejnotka (Euglena Ehr. 1830) – rodzaj jednokomórkowych euglenin z rodziny Euglenaceae. Gatunkiem typowym jest euglena zielona (E. viridis). W dawnych systemach taksonomicznych uwzględniających jedynie podział na rośliny i zwierzęta wraz z innymi przedstawicielami tej grupy umieszczana w obu tych królestwach jako glon lub pierwotniak.Chloroplast (ze starogreckiego: χλωρός (chlōrós) + πλαστός (plastós) – ciałko zieleni) – otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową organellum komórkowe występujące u roślin i glonów eukariotycznych. Są rodzajem plastydów. Zawierają zielone barwniki chlorofile pochłaniające energię światła słonecznego potrzebną do fotosyntezy. W nich zachodzi przemiana dwutlenku węgla oraz wody z wykorzystaniem energii świetlnej w glukozę oraz tlen.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mirosław Jarosz: Słownik wyrazów obcych. Wrocław: Europa, 2001. ISBN 83-87977-08-X.
  2. R. SAGER, G.E. PALADE. Structure and development of the chloroplast in Chlamydomonas. I. The normal green cell. „J Biophys Biochem Cytol”. 3 (3), s. 463–488, May 1957. PMID: 13438931. 
  3. G. Lacoste-Royal, S.P. Gibbs. Immunocytochemical Localization of Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase in the Pyrenoid and Thylakoid Region of the Chloroplast of Chlamydomonas reinhardtii. „Plant Physiol”. 83 (3), s. 602–606, Mar 1987. PMID: 16665295. 
  4. Przemysław Wojtaszek, Adam Woźny, Lech Ratajczak: Biologia komórki roślinnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 165–166. ISBN 83-01-14838-1.
  5. K.H. Suss, I. Prokhorenko, K. Adler. In Situ Association of Calvin Cycle Enzymes, Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygenase Activase, Ferredoxin-NADP+ Reductase, and Nitrite Reductase with Thylakoid and Pyrenoid Membranes of Chlamydomonas reinhardtii Chloroplasts as Revealed by Immunoelectron Microscopy. „Plant Physiol”. 107 (4), s. 1387–1397, Apr 1995. PMID: 12228443. 
  6. L.E. Fridlyand. Models of CO2 concentrating mechanisms in microalgae taking into account cell and chloroplast structure. „Biosystems”. 44 (1), s. 41–57, 1997. PMID: 9350356. 
  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.Paramylon - polisacharyd występujący jako substancja zapasowa w komórkach euglenin. Jego budowa jest podobna do budowy skrobi. Widoczny jest często w postaci dużego ziarna w sąsiedztwie chloroplastu glonowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polisacharydy (inaczej: wielocukry, cukry złożone) – grupa węglowodanów i zarazem biopolimerów, które są złożone z merów będących cukrami prostymi połączonych wiązaniami glikozydowymi. Stanowią one ważną grupę polimerów naturalnych wykorzystywanych w organizmach żywych jako materiał budulcowy i zapasowy. Grupa ta charakteryzuje się dużą różnorodnością, jeżeli chodzi o strukturę i miejsce występowania. Wśród polisacharydów i ich pochodnych wymienić można m.in.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.68 sek.