• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pipeta

  Przeczytaj także...
  Cylinder miarowy (pot. menzurka) – naczynie laboratoryjne przeznaczone do odmierzania określonej ilości cieczy. Ma kształt cylindra otwartego z jednej strony. Na jego ściance znajduje się precyzyjna podziałka objętości.Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.
  Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin „tworzywa sztuczne” funkcjonuje obok niepoprawnych często stosowanych żargonowych określeń takich jak np. plastik. Najbardziej poprawnym terminem obejmującym wszystkie materiały zawierające jako główny składnik polimer, bez rozróżniania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest określenie „tworzywa polimerowe”.
  Pipety: A – Pasteura, B - jednomiarowa, C - wielomiarowa, D - pipeta automatyczna

  Pipetasprzęt laboratoryjny – rurka szklana lub wykonana z tworzywa sztucznego, służąca do przenoszenia i odmierzania cieczy.

  W laboratoriach spotykane są trzy rodzaje pipet:

  Pipeta Pasteura (A na rysunku) to najprostszy rodzaj pipiety. Jest to rurka szklana, o pojemności zazwyczaj ok. 1 ml, która posiada dolny odcinek wąski i górny odcinek szerszy. Ma ona charakter sprzętu jednorazowego użytku. Przy jej pomocy pobiera się i przenosi niewielkie ilości cieczy przy pomocy ssawki.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.Poli(tetrafluoroetylen) (politetrafluoroetylen, PTFE, Teflon) – syntetyczny fluoropolimer o strukturze meru −[−CF2−CF2−]n−.

  Pipeta miarowa (B i C) jest to zazwyczaj długa i wąska (od 25 cm do 1 m) rurka szklana z precyzyjną skalą, która na jednym końcu posiada zwężenie, a na drugim gładką i prostą końcówkę. Końcówka służy do zakładania nań ssawki gumowej (lub specjalnej pompki z pokrętłem "Pi-Pump"), choć może też służyć do zasysania cieczy ustami, czego jednak wyraźnie zabraniają przepisy BHP, obowiązujące w większości laboratoriów. Pipeta miarowa służy do bardzo precyzyjnego (bardziej niż przy zastosowaniu cylindra miarowego) odmierzania cieczy. Pipety miarowe są zwykle wykonywane ze szkła sodowego, o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej. Skala pipet miarowych jest kalibrowana na "wylew", tzn. uwzględnia fakt, że na ściankach utrzymuje się zawsze cienka warstwa odmierzanej cieczy, a w przewężeniu pozostaje ostatnia kropla. Stąd odmierzając ciecz pipetą miarową nie należy nigdy strącać resztek cieczy. Pipety miarowe miewają pojemność od 1 ml do 0,5 l. Pipety o większej objętości posiadają często małe zbiorniczki, dzięki którym są one krótsze przy zapewnieniu dużej precyzji pomiaru objętości.

  Ssawka laboratoryjna – sprzęt laboratoryjny służący do odsysania cieczy. Stosowany jest głównie w połączeniu z pipetami.Szkło − według amerykańskiej normy ASTM-162 (1983) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.

  Część pipet o większej pojemności (B) umożliwia pomiar tylko jednej objętości, za to z bardzo dużą precyzją. Pipety takie nie posiadają pełnej skali, lecz tylko nacięcie na szyjce wskazujące na poziom do którego należy nabrać ciecz. Pipety te są czasami nazywane pipetami mianowanymi.

  Współczynnik rozszerzalności – wielkość charakterystyczna dla danej substancji ilościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną. Jest to stała materiałowa, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K. Współczynnik rozszerzalności jest nieliniową funkcją temperatury. Dla większości materiałów zależność ta jest słaba, dlatego w niezbyt dużym zakresie temperatur wartość tego współczynnika można uznać za stałą.
  Pipeta automatyczna wielokanałowa

  Pipeta automatyczna (D) jest to specjalny rodzaj pipety miarowej. Posiada ona mechanizm składający się z tłoczka ze sprężynką, rączki, regulatora oraz wymiennej końcówki. Końcówki są zazwyczaj produkowane z teflonu lub polietylenu. Odmierzana ciecz jest pobierana tylko do końcówki, przy pomocy tłoczka, który po zwolnieniu jest wypychany przez sprężynkę i zasysa ściśle określoną ilość cieczy. Regulator jest precyzyjnym ogranicznikiem skoku tłoczka. Przyjmuje on postać pokrętła ze skalą objętości lub, w bardziej zaawansowanych technologicznie pipetach, urządzenia elektronicznego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Zakres regulacji jest podawany na przycisku do popierania i oznaczany kolorem). Produkowane są też wersje stałopojemnościowe lub wielokanałowe. Niektóre modele mają możliwość automatycznego zdejmowania końcówki. Pipety automatyczne służą przede wszystkim do szybkiego odmierzania niewielkich objętości cieczy - zwykle nie większych niż 1 ml.


  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.