• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotrków Trybunalski  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Gmina Piotrków Trybunalski – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1973-1977 w woj. łódzkim, a następnie w woj. piotrkowskim (dzisiejsze woj. łódzkie). Siedzibą władz gminy był Piotrków Trybunalski, który stanowił odrębną gminę miejską.Przedbórz – miasto w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, położone na Wyżynie Przedborskiej nad rzeką Pilicą. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Przedbórz.
  Położenie[]

  Według danych z 1 stycznia 2011 powierzchnia miasta wynosiła 67,24 km².

  Według danych z 2002 powierzchnia miasta to 67,26 km², co stanowi 0,37% powierzchni całego województwa łódzkiego. Struktura powierzchni miasta:

 • użytki rolne 52%
 • użytki leśne 21%
 • Historia[]

  Budynek sądu w Piotrkowie
 • VIII w. – pierwsze osady ludności słowiańskiej
 • 1217 – pierwsza pisemna wzmianka o Piotrkowie (dokument Leszka Białego dla opactwa cystersów w Sulejowie)
 • 1262 – włączenie Piotrkowa do Księstwa Sieradzkiego
 • 1290 – 1300 – Piotrków otrzymuje prawa miejskie (wskazanie dokładnej daty jest niemożliwe, ponieważ dokumenty spłonęły)
 • 1313 – Władysław Łokietek określa Piotrków jako miasto
 • 1346 – 1347 – spisano statuty piotrkowskie
 • od końca XIV w. Piotrków był siedzibą sądów szlacheckich: ziemskiego i grodzkiego
 • 1404 – odnowienie praw miejskich przez Władysława Jagiełłę
 • 1442 – 1628 – miejsce odbywania synodów prowincji gnieźnieńskiej
 • 1467 – ratyfikacja pokoju toruńskiego
 • 1468 - pierwszy sejm walny Królestwa Polskiego w Piotrkowie
 • 1469 1 grudnia – na sejmie wielki mistrz Henryk VI Reuss von Plauen złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi
 • 1470 20 listopada – na sejmie wielki mistrz Henryk VII Reffle von Richtenberg złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi
 • 1492 - Elekcja Jana Olbrachta w Piotrkowie
 • 1493 – pierwszy sejm w Piotrkowie z wydzieloną szlachecką izbą poselską i senatem – data przyjmowana jako początek parlamentaryzmu polskiego
 • XV/XVI w. – miejsce zjazdów generalnych i prowincjonalnych oraz sejmów walnych
 • 1565 22 marca – dysputa teologiczna o dogmacie o Trójcy Świętej pomiędzy Janem Firlejem a braćmi polskimi, którzy jednak dogmatu tego nie uznali. Od tego momentu datuje się narastający konflikt kalwińsko-ariański.
 • 1578 – utworzenie Trybunału Koronnego dla Wielkopolski
 • 1655 i 1657 – zajęcie miasta przez wojska szwedzkie (potop szwedzki)
 • 1702 – ponowne zajęcie miasta przez wojska szwedzkie (III wojna północna)
 • 1793 – II rozbiór Polski, włączenie Piotrkowa do zaboru pruskiego tzw. Prusy Południowe)
 • 1807 – włączenie Piotrkowa do Księstwa Warszawskiego (departament kaliski)
 • 1815 – włączenie Piotrkowa do Królestwa Polskiego (województwo kaliskie)
 • 1846 2 września – odjazd pierwszego pociągu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z dworca piotrkowskiego
 • 1867 13 stycznia – utworzenie guberni piotrkowskiej, obejmującej m.in. Łódź, Częstochowę i Zagłębie Dąbrowskie
 • 1873 5 stycznia – rozpoczęcie wydawania „Tygodnia”
 • 1905 1 lutego – początek strajku szkolnego
 • 1914 – w pierwszych miesiącach I wojny światowej Piotrków kilkakrotnie opanowywały wojska niemieckie i ponownie rosyjskie, ostatecznie zajęty w grudniu przez wojska austriackie
 • 1915 – umiejscowienie w Piotrkowie siedziby Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, największy w historii rozwój piotrkowskiego ośrodka wydawniczo-prasowego
 • 1918 2-5 listopada – rozbrojenie okupantów austriackich
 • 1919 2 sierpnia – włączenie Piotrkowa do województwa łódzkiego
 • 1932 - wielki strajk okupacyjny w hucie "Hortensja". Przez 39 dni robotnicy stawiają opór granatowej policji
 • 1939
 • 2-4 września nieustanne bombardowania miasta. Zniszczono około 200 budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • 5 września Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim i zajęcie miasta przez Wehrmacht, początek okupacji hitlerowskiej
 • (według różnych źródeł: 30 września, 5 lub 8 października) – utworzenie pierwszego getta żydowskiego w okupowanej Europie
 • 26 października włączenie Piotrkowa do Generalnego Gubernatorstwa
 • 1942 14-29 października – likwidacja getta piotrkowskiego (ok. 20 tys. Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince, 3500 pozostało w tzw. „małym getcie”, zlikwidowanym w 1944)
 • 1944 1 października - grupa dywersyjna 3Brygady Armii Ludowej im. gen. Bema (pod dowództwem ppor. Nazarewicza wysadza w powietrze na ul. Wolbromskiej stację transformatorową.
 • 1945 18 stycznia – wkroczenie do Piotrkowa Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Wyzwolenie Piotrkowa uczczono w Moskwie 20 salwami z 224 dział
 • Piotrków siedzibą istniejącej do 1953 wiejskiej gminy Uszczyn
 • 1967 11 czerwca - Rada Państwa nadaje miastu, w roku 750 lecia jego istnienia, Order Sztandaru Pracy I klasy za "zasługi w rewolucyjnym ruchu robotniczym i w walce z hitlerowskim okupantem oraz w uznaniu wkładu w budownictwo socjalistyczne"
 • 1973 – 1977 – Piotrków siedzibą gminy wiejskiej Piotrków Trybunalski
 • 1975 1 czerwca – utworzenie województwa piotrkowskiego
 • 1981
 • IV Śmigłowcowe Mistrzostwa Świata
 • utworzenie Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach
 • 1985 – pierwsze w Polsce mistrzostwa breakdance
 • 1997 – przekształcenie Wydziału Zamiejscowego WSP w Filię WSP (od 2000 filia Akademii Świętokrzyskiej, od 2008 filia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • 1999 1 stycznia – likwidacja województwa piotrkowskiego, ponowne wejście Piotrkowa w skład województwa łódzkiego
 • 2004 – utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2005 6 marca – referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta (nieważne: frekwencja 24,2%)
 • Panorama rynku na starym mieście

  Historia Żydów w Piotrkowie[]

  Mała Synagoga (1775 r.)

  Miasto posiadało zakaz osiedlania się Żydów – przywilej de non tolerandis Judaeis. Dopiero w XVI w. ludność żydowska zamieszkała w okolicach Piotrkowa zaczęła przybywać na targi i jarmarki. W 1657 wojska Stefana Czarnieckiego dokonały krwawego pogromu Żydów w Piotrkowie. W 1679 król Jan III Sobieski zezwolił na założenie kahału, synagogi, kirkutu, mykwy, rzeźni i sklepów. W 1765 mieszkało tu 1107 Żydów. Piotrków Trybunalski był jednym z najważniejszych w Polsce żydowskich ośrodków wydawniczo-drukarskich.

  Piotrków Trybunalski – stacja kolejowa w Piotrkowie Trybunalskim, w województwie łódzkim, w Polsce. Powstała w połowie XIX w na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – obecnie Linia kolejowa nr 1. Uroczyste otwarcie stacji miało miejsce 7 października 1846 kiedy to na stacje wjechał pociąg z Namiestnikiem Królestwa Polskiego.Prusy Południowe (niem. Südpreußen) – prowincja Królestwa Prus istniejąca w latach 1793–1807 na części ziem uzyskanych w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej.

  W 1939 mieszkało tu ok. 11 tys. osób pochodzenia żydowskiego. W październiku 1939 Niemcy utworzyli tu pierwsze getto na ziemiach polskich. Uwięzili w nim ok. 25 tys. osób z Piotrkowa i okolic. W dniach 15-21 października 1942 ok. 22 tys. osób wywieźli do obozu zagłady w Treblince.

 • Wielka Synagoga,
 • Mała Synagoga,
 • Stara Synagoga.
 • Klimat[]

  Bracia szkolni (właściwie Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, lasalianie, FSC) – wspólnota zakonna, założona przez francuskiego kapłana św. Jana Chrzciciela de la Salle (stąd nazwa lasalianie). Jest to instytut na prawie papieskim, który tworzą zakonnicy bez święceń kapłańskich. Celem zgromadzenia jest wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim w ramach powołania przez Kościół katolicki. Bracia zajmują się służbą wychowawczą zajmując się młodzieżą ubogą i tzw. trudną.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jakub kłamca (oryg. Jakob the Liar) – film z 1999 roku w reżyserii Petera Kassovitza. Ekranizacja powieści Jurka Beckera znanej w Polsce jako "Jakub łgarz".
  Linia kolejowa nr 24 – łącząca stację Piotrków Trybunalski ze stacją Biały Ług wybudowana w roku 1975 i otwarta 12 grudnia 1977 roku dla ruchu towarowego, a 1 stycznia 1987 dla ruchu pasażerskiego. 1 maja 2000 roku zrezygnowano z ruchu pasażerskiego. Obecnie prowadzony jest wyłącznie ruch towarowy dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów oraz dla firm Auto-Cat i Sempertans.
  Równina Piotrkowska (318.84) - kraina geograficzna w południowej części Niziny Mazowieckiej, na obszarze Wzniesień Południowomazowieckich. Na północy graniczy z Wzniesieniami Łódzkimi, na zachodzie z Wysoczyzną Bełchatowską, a na wschodzie z Doliną Białobrzeską.
  Grupa Bosch jest producentem techniki motoryzacyjnej i przemysłowej, dóbr użytkowych oraz technicznego wyposażenia budynków. Założony w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha (1861–1942) "Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki" to dziś koncern skupiający fabryki i dysponujący siecią dystrybucyjną oraz serwisową, posiadający około 300 spółek zależnych i 13 tys. zakładów serwisowych w ponad 140 krajach świata.
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Waldemar Józef Matusewicz (ur. 2 września 1958 w Piotrkowie Trybunalskim) – polski polityk, samorządowiec, były marszałek województwa łódzkiego i prezydent Piotrkowa Trybunalskiego.
  Pan Tadeusz – pełnometrażowy film fabularny na motywach poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy zrealizowany w 1999 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.061 sek.