• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Szczur

  Przeczytaj także...
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Piotr Szczur (ur. 1 czerwca 1968 w Hrubieszowie) – polski duchowny katolicki, historyk Kościoła, patrolog, doktor habilitowany nauk teologicznych, redaktor czasopisma Vox Patrum.

  Życiorys[]

  Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie (1993). W 1998 uzyskał licencjat z zakresu patrologii, a 2000 stopień doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła w Instytucie Historii Kościoła KUL. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego z teologii w zakresie historii Kościoła. Od 2001 zatrudniony na stanowisku asystenta, a 2002 adiunkta w Katedrze Patrologii Greckiej Instytutu Historii Kościoła KUL. Od 2008 Kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej w Instytucie Historii Kościoła KUL i pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Historii Kościoła KUL.

  Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) – część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła.Vox Patrum – czasopismo naukowe wydawane jako półrocznik, dotyczące antyku chrześcijańskiego (I-VIII w.). Jest wydawane przez Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL (do 2006 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, 2006-2010 Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim) od 1981 roku. Założycielem i redaktorem naczelnym był ks. Stanisław Longosz. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest Ks. prof. Piotr Szczur. Periodyk zawiera następujące działy:

  Członek: Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich.

  Wybrane publikacje[]

 • Oblicza miłości: "Miłość daje się poznać w sposób wieloraki" cnoty pokrewne i towarzyszące agapē według Klemensa Aleksandryjskiego, Lublin - Kielce: Jedność 2002.
 • Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
 • Linki zewnętrzne[]

 • http://www.kul.pl/files/324/bibliografia/szc_p.pdf
 • Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama