• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Szarota

  Przeczytaj także...
  Instytut Psychologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Jaracza 1.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WPs UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący studentów oraz prowadzący działalność badawczą w dziedzinie psychologii.

  Piotr Szarota (ur. 1966 w Warszawie) – polski psycholog, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii PAN.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie, studia wyższe ukończył w 1991 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991–1992 przebywał na Uniwersytecie w Bielefeldzie w Niemczech na stypendium Heinricha Hertza. W roku 1995 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii; promotorem pracy doktorskiej był Jan Strelau. W tym samym roku podjął pracę w Instytucie Psychologii PAN w pracowni Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych. W 2006 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 2012–2016 pełnił funkcję wicedyrektora ds. naukowych IP PAN, a od 2016 sprawuje funkcję dyrektora.

  Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie – jedno z najstarszych liceów w Warszawie o tradycjach sięgających 1905.

  Autor ponad stu artykułów prasowych, esejów i recenzji. W latach 1995–1998 pracował w redakcji kultury „Gazety Wyborczej”, w tym samym czasie rozpoczął też współpracę z „Zeszytami Literackimi”. W 2014 nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” za książkę Wiedeń 1913.

  Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.Zeszyty Literackie – kwartalnik literacki, wydawany od 1982 do 2018 r. przez Barbarę Toruńczyk, początkowo w Paryżu, a następnie w Warszawie.

  Publikacje książkowe[ | edytuj kod]

 • Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku (współredaktor), Academica, Warszawa 2004
 • Psychologia uśmiechu. Analiza kulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006
 • Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych, WAiP, Warszawa 2008
 • Anatomia randki, Muza, Warszawa 2011
 • Smile: A user’s manual, Aresta, Barcelona, 2011
 • Uśmiech: instrukcja obsługi (wydanie polskie zmienione), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012
 • Wiedeń 1913, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013
 • Londyn 1967, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2016
 • Od Facebooka do post-przyjaźni. Współczesne przeobrażenia bliskich relacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
 • Paryż 1938, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2019
 • Nienawiść w przestrzeni publicznej (współredaktor), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona pracownika Instytutu Psychologii PAN
 • Strona książki „Anatomia randki”
 • Strona książki „Wiedeń 1913”
 • Strona książki „Londyn 1967”
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Jan Jerzy Strelau (ur. 30 maja 1931 w Gdańsku) – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem.
  Uniwersytet w Bielefeldzie – Uczelnia wyższa w Bielefeldzie, Nadrenia Północna-Westfalia założona w 1969 roku po rewoltach studenckich z 1968 roku. Jest uniwersytetem kampusowym, wszystkie wydziały ulokowane są w jednym olbrzymim gmachu. Na wydziałach matematyki, fizyki, chemii, prawa, ekonomii, filologii, pedagogiki, psychologii i filozofii studiuje razem 18.500 studentów.
  Gazeta Wyborcza” (oficjalny skrót GW) – wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora S.A.. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy NSZZ „Solidarność”, a po zerwaniu współpracy ze związkiem – jako niezależna gazeta. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Michnik.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.725 sek.