• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Skórzyński

  Przeczytaj także...
  Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.Opcje − wydawany w Katowicach ogólnopolski kwartalnik o szerokiej formule – pismo zainteresowane literaturą, filmem, teatrem, muzyką poważną i rozrywkową, współczesną sztuką, ale także filozofią i socjologią.
  Literatura to wszystkie "sensowne twory słowne" (wg definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.

  Piotr Skórzyński (ur. 11 stycznia 1952 w Warszawie, zm. 3 czerwca 2008 w Warszawie) – polski publicysta, poeta, krytyk i eseista, działacz opozycji politycznej w PRL. Publikował też pod pseudonimem Krzysztof Raszyński. Syn Zygmunta Skórzyńskiego, brat Jana Skórzyńskiego, dziennikarza. Mąż rzeźbiarki Joanny Waliszewskiej. Studiował filozofię, socjologię i polonistykę.

  Nasza Polska – ogólnopolski tygodnik prawicowy o tematyce polityczno-społeczno-historycznej, wydawany od września 1995 roku w Warszawie. Wydawcą jest Wydawnictwo Szaniec, którego prezesem jest Maria Adamus.Nowe Książki – warszawski miesięcznik literacki, który ukazuje się nieprzerwanie od 1949 r. Do końca marca 2010 wydawany przez Bibliotekę Narodową, a od 1 kwietnia 2010 przez Instytut Książki.

  W latach 70. pracował w Redakcji Literackiej Polskiego Radia, w którym tworzył audycje literacko-artystyczne. Był autorem kilku scenariuszy do filmów krótkometrażowych (1979-1980).

  Był działaczem w Regionie Mazowsze „Solidarności”, po 13 grudnia 1981 r. został internowany w więzieniu w Białołęce, gdzie był więziony do maja 1982 r. Później był nadawcą podziemnego radia „Solidarność” i pisał w podziemnej prasie. W podziemiu opublikował też pod nazwiskiem swoją powieść Jeśli będziesz ptakiem (1988).

  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).Radio „Solidarność” (Radio „S”) – podziemna stacja radiowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” nadająca od 1982.

  Autor kilkuset tekstów zamieszczonych m.in. w paryskiej „Kulturze”, w tygodniku „Ład”. Po 1989 r. współpracował m.in. z „Tygodnikiem „Solidarność” (był kierownikiem działu kultury), „Nowym Światem”, „Naszą Polską”, „Głosem”, „Gazetą Polską”, miesięcznikami i kwartalnikami „Arcanami”, „Arkusz”, „Akcent”, „Więź”, „Ethos”, „Forum Akademickie”, „Kultura”, „Literatura”, „Magazyn Literacki”, „Nowe Książki”, „Odra”, „Opcja na prawo”, „Powściągliwość i Praca”, „W drodze”, „Przegląd Polityczny”, „Fronda”, „Gwiazda Polarna”, „Nowe Państwo”, „Opcje”, „Topos”, „Tradycja”, „Tygiel Kultury”, „Tytuł”. Publikował również w „Rzeczpospolitej”. Był członkiem Zarządu Fundacji Radia Solidarność.

  Kultura - emigracyjny miesięcznik polski, ukazujący się w latach 1947–2000, stanowiący centrum kulturalno-polityczne dla emigracji polskiej po drugiej wojnie wywierając wpływ na Polskę Ludową.Więź – katolickie czasopismo społeczno-kulturalne wydawane w Warszawie od 1958 roku. Od grudnia 1981 do marca 1982 czasopismo było zawieszone. W latach 1958–2012 był to miesięcznik (od roku 2008 ukazywały się 2 numery/kwartał). W roku 2013 pismo stało się kwartalnikiem.

  Popełnił samobójstwo 3 czerwca 2008 r. w Warszawie, jego zwłoki odnaleziono dwa dni później. W pozostawionym liście, adresowanym do żony, napisał, że „nie godzi się na nikczemnienie świata. I już tylko tyle może zrobić, żeby w nim nie być”. Ostatnie jego teksty, opublikowany w „Rzeczpospolitej” Porucznika Rawicza definicja człowieczeństwa i w „Naszej Polsce” Refleksy ukazały się już po jego śmierci. W rękopisie pozostała jego książka Intelektualna historia „zimnej wojny”, która w 2011 roku została staraniem żony autora wydana przez Bibliotekę Glaukopisu.

  Tygodnik Solidarność” – tygodnik polityczno-gospodarczo-społeczny. Jedno z pierwszych niezależnych czasopism wydawanych w okresie PRL, powstałe w 1981 r. Pierwszy numer ukazał się 3 kwietnia 1981 w nakładzie 500 tys. egzemplarzy. Obecnie wydawany jest przez NSZZ „Solidarność” i dominuje w nim tematyka związkowa.Nowe Państwo – czasopismo społeczno-polityczne o orientacji konserwatywnej, ukazujące się od 15 marca 1993. Początkowo jako ukazujący się nieregularnie niskonakładowy przegląd polityczny i parlamentarny, a od marca 1994 jako dostępny w szerokim kolportażu miesięcznik. W grudniu 1995 "Nowe Państwo" przekształciło się w tygodnik.

  Książki[]

 • Jeśli będziesz ptakiem; Przedświt, Warszawa 1988.
 • Na obraz i podobieństwo, paradygmat materializmu; Adam Marszałek, Toruń 2002, ISBN 83-7322-151-3.
 • Pejzaże pamięci; Miniatura, Kraków 2004, ISBN 83-7081-697-5.
 • Wojna Światów. Intelektualna historia zimnej wojny; Biblioteka GLAUKOPIS, Warszawa 2011, ISBN 978-83-933980-0-3
 • Człowiek nieuwikłany. Wspomnienia z PRL; Biblioteka GLAUKOPIS, Warszawa 2012, ISBN 978-83-933980-2-7.
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Artykuły Piotra Skórzyńskiego zarejestrowane w bazie Biblioteki Narodowej: Artykuły z czasopism polskich (1996–2004) – 47 pozycji
 • Artykuły(recenzje) Piotra Skórzyńskiego zarejestrowane w bazie Biblioteki Narodowej: Artykuły z czasopism polskich (1996–2004)
 • Najważniejsze z artykułów prasowych Piotra Skórzyńskiego w bazie Biblioteki Narodowej: Artykuły z gazet i tygodników polskich (1996–2004)
 • Pozycje odnotowane w bazie PBL
 • Wspomnienie o Piotrze Skórzyńskim Pawła Paliwody: Piotr Skórzyński i Wallenrodowie
 • Piotr Skórzyński w bazie filmpolski
 • Piotr Skórzyński w bazie filmweb
 • W Drodze – miesięcznik wydawany przez Polską Prowincję Dominikanów, poświęcony życiu chrześcijańskiemu: teologii, duchowości, problemom społecznym, kulturze (literaturze, muzyce, filmom).Odra – istniejący od 1961 roku miesięcznik o charakterze społeczno-kulturalnym, związany z Dolnym Śląskiem. Pismo wydawane do końca marca 2010 przez Bibliotekę Narodową, a od kwietnia 2010 przez Instytut Książki oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tytuł – wyraz identyfikujący (nazywający) jakiś utwór, np. dzieło sztuki, pracę konkursową, książkę, wypracowanie, wydarzenia, artykuł, piosenkę, publikacje, projekt itd.
  Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka to największy tego typu obiekt w Europie. Przeznaczony dla około 1500 osadzonych. Jego projekt został wykonany w 1951 roku. Areszt zasłynął również z polskiego filmu Symetria który był kręcony na terenie tego budynku.
  Forum Akademickie - ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny (wcześniej pod nazwa "Przegląd Akademicki"), wydawany od 1993 roku przez Akademicką Oficynę Wydawniczą w Lublinie w cenie 15 zł. Czasopismo zajmuje się problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Pismo powstało w 1992 roku, powołane przez Kamila Witkowskiego, w latach 1992-2001 redaktora naczelnego. Początkowo ukazywało się nieregularnie, jako pismo literackie, drukowało utwory poetyckie i prozatorskie, głównie debiuty oraz teksty krytyczno-literackie, felietony i recenzje. W 1998 roku powołana została spółka Magazyn Literacki Sp. z o.o., która rozpoczęła wydawanie pisma w formie miesięcznika. Zastępcą redaktora naczelnego i współwydawcą został Łukasz Gołębiewski. Wówczas poszerzono też zawartość o artykuły poświęcone zagadnieniom rynku wydawniczo-księgarskiego, zwiększono nakład, wprowadzono reklamy. Pismo stopniowo ewoluowało w kierunku miesięcznika o rynku książki, szybko wypierając konkurencyjne tytuły, przede wszystkim: "Megaron" oraz "Kurier Czytelniczy". W maju 2001 roku miesięcznik zmienił wydawcę, rozstał się z nim też Kamil Witkowski, który założył własne wydawnictwo Nowy Świat. Nowym redaktorem naczelnym został Piotr Dobrołęcki, zaś wydawcą - spółka Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Wówczas rozszerzono tytuł na "Magazyn Literacki KSIĄŻKI", zachowując tradycję, numerację i numer ISSN (1234-0200) poprzedniego tytułu. Obecnie "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" jest największym w Polsce miesięcznikiem o książkach, co miesiąc dostarcza kilkadziesiąt recenzji, rozmowy z pisarzami, listę bestsellerów, aktualności z rynku wydawniczego i wiele tekstów publicystycznych. Co roku ukazuje się 12 numerów oraz co najmniej cztery bezpłatne dodatki tematyczne wydawane jako osobne zeszyty. Redakcja "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" przyznaje nagrody: Książki Roku (od 2000 roku), Wydawca Roku (od 2006 roku), Nagroda im. Kallimacha (od 2009 roku - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji) i Nagrody Magellana (od 2009 roku - dla książek turystycznych: przewodników, map i atlasów).
  Opcja na prawo - ogólnopolskie czasopismo (we wrześniu 2012 ukazał się ostatni numer w formule miesięcznika; zapowiedziano w nim od stycznia 2013 przejście na kwartalnik) konserwatywno-liberalne. Numer zerowy (próbny) ukazał się w grudniu 2000 roku. Redaktorem naczelnym czasopisma był Romuald Lazarowicz,obecnie jest nim Wojciech Trojanowski. Ponadto, w redakcji znajdują się również: Marek Arpad Kowalski, Natalia Dueholm, Roman Konik, Damian Leszczyński, Mateusz Machaj. Za jego druk odpowiada Wydawnictwo Wektory.
  Rzeczpospolita” – ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny i ekonomiczno-prawny wydawany w średnim nakładzie jednorazowym około 94 tys. egzemplarzy, jego wynik sprzedaży wynosi 63 tys. (dane z lutego 2013 roku). Tytuł dziennika to staropolskie określenie państwa o ustroju republikańskim. Wydawcą jest spółka Presspublica.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.