• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Piotrowski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (oficjalna nazwa: Columbia University in the City of New York, Columbia University lub Columbia) – uniwersytet amerykański, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Założony królewskim aktem fundacyjnym z dnia 31 października 1754 jako King’s College. Jako prywatna instytucja szkolnictwa wyższego działa w mieście Nowy Jork. Kampus uniwersytecki leży w samym centrum miasta, w dzielnicy Manhattan.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Piotr Piotrowski (ur. 14 czerwca 1952 w Poznaniu, zm. 3 maja 2015 tamże) – polski historyk sztuki, kurator; profesor nauk humanistycznych (2000), od 1995 profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2009–2010 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył studia w Instytucie Historii Sztuki UAM na Wydziale Historycznym. Stopień naukowy doktora uzyskał 1982, doktora habilitowanego 1993, profesora 2000.

  Europa Środkowo-Wschodnia – nazwa stosowana dla określenia europejskich państw mających wspólne korzenie kulturowe i historyczne, a także wspólną przeszłość jako buforowe socjalistyczne republiki podlegające ZSRR, badź będące jego częścią składową jako republiki radzieckie. Jest to zbitek dwóch określeń tej części Europy – geograficznego (środkowa) i politycznego (Wschodnia).Uniwersytet Humboldta w Berlinie (niem. Humboldt-Universität zu Berlin, HU Berlin) – najstarszy, założony przez Wilhelma von Humboldta w 1809, uniwersytet w Berlinie, w latach 1828-1946 funkcjonował pod nazwą Friedrich-Wilhelms-Universität, od 1949 pod imieniem braci von Humboldt: Wilhelma i Aleksandra.

  W latach 1976–1978 był pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Od 1980 pracował w Instytucie Historii Sztuki UAM, gdzie w latach 1996–1999 był zastępcą dyrektora do spraw naukowych, 1999–2008 dyrektorem. Kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej. W latach 1992–1997, za dyrekcji prof. Konstantego Kalinowskiego, był kuratorem Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. 6 lutego 2009 wybrany dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Interesował się głównie sztuką XX w. w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym nurtem sztuki krytycznej. Napisał około 300 artykułów naukowych w kraju i zagranicą, był promotorem wielu prac magisterskich i 10 dysertacji doktorskich.

  Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) – muzeum sztuki w Poznaniu, narodowa instytucja kultury, założone w 1919 jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, od 1950 nosi obecną nazwę; wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (nr 80) w 2005.Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.

  Wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (1997–2003), prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1987–1989), Przewodniczący Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1996–1999), członek Rady Programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2005–2007), Rady Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu i in.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Profesor wizytujący w Center for Curatorial Studies Bard College, USA, (2001), Central European University w Budapeszcie (2002), Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2003). Uzyskał szereg zagranicznych stypendiów naukowych, m.in. w Center for Advanced Study in The Visual Arts w Waszyngtonie (1989–1990), stypendium J. P. Getty'ego na Columbia University w Nowym Jorku (1994), DAAD na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie) (1997), Institute for Advanced Study w Princeton (2000), Collegium Budapest (2005–2006), Clark Art Institute w Williamstown, MA (USA) (2009).

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  W 1993 otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy, w 2000 nominację do Nagrody Literackiej Nike za książkę Znaczenia modernizmu, nagrodę im. Jana Długosza (2006) za Awangardę w cieniu Jałty, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1986, 2006), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe (2007).

  Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki (The International Association of Art Critics, AICA) – organizacja pozarządowa założona w 1948 roku pod patronatem UNESCO, udzielająca poparcia krytyce sztuki w wszelkich formach.

  W czasie stanu wojennego (1981–1983) był działaczem podziemnego NSZZ „Solidarność”, współredaktorem „Obserwatora Wielkopolskiego”.

  Został pochowany na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu (Aleja Zasłużonych).

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Waszyngton, D.C., formalnie Dystrykt Kolumbii (ang. Washington, D.C. /ˈwɒʃɪŋtən ˌdiːˈsiː/, District of Columbia), potocznie nazywany Waszyngtonem lub D.C. – założona 16 lipca 1790 stolica Stanów Zjednoczonych.
  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IHS UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 6 instytutów i katedr tworzących Wydział Historyczny UAM. Instytut mieści się w gmachu Collegium Novum przy al. Niepodległości 4. Rok założenia 1919. Ramowa i wewnętrzna struktura organizacyjna kilkakrotnie ulegała zmianom (kolejno: seminarium, zakład, katedra i od 1974 instytut). W latach 1976-2001 w jego skład wchodził Zakład Muzykologii. Prowadzone są trzyletnie specjalistyczne studia licencjackie europejska turystyka kulturowa w Kolegium Europejskim w Gnieźnie oraz płatne studia podyplomowe "Wiedza o sztuce".
  Stowarzyszenie Historyków Sztuki (SHS) – ogólnopolskie stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie i 12 oddziałami terenowymi. Zrzesza historyków sztuki, osoby pracujące w tym zawodzie oraz inne osoby, realizujące cele statutowe stowarzyszenia.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Budapeszt (węg. Budapest; przymiotnik: budapeszteński) – stolica i największe miasto Węgier, położone w północnej części kraju, nad Dunajem. Formalnie stworzony został w latach 1872-73 z trzech połączonych ze sobą miast: Budy i Óbudy na prawym brzegu Dunaju (geograficznie – Średniogórze Zadunajskie) oraz Pesztu – na lewym (geograficznie – Średniogórze Północnowęgierskie i Wielka Nizina Węgierska).
  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie założone w 2005, narodowa instytucja kultury.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.