• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Krakowiak

  Przeczytaj także...
  Ołtarzew – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki.Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  Medycyna paliatywna (łac. pallium – płaszcz) – dział medycyny, a także specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby. Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez:
  Prof. Julian Stolarczyk i ks. Piotr Krakowiak

  Piotr Krakowiak (ur. 12 września 1965 w Koszalinie) – ksiądz pallotyn, teolog i psycholog; dyrektor gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC (dawniej Hospicjum Pallottinum), założyciel Fundacji Hospicyjnej, Krajowy Duszpasterz Hospicjów.

  Krystyna de Walden-Gałuszko - (ur. 1935 r.) prof.dr hab. n. med., prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Z wykształcenia psychiatra, aktywnie działa jako psychoonkolog w wojewódzkim centrum onkologicznym w Gdańsku. Współzałożycielka infolinii onkologicznej. Od 1 października 2013r. kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko MazurskiegoHospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC (dawniej Hospicjum Pallottinum) – powstała w 1983 r. w Gdańsku, z inicjatywy ks. Eugeniusza Dutkiewicza, organizacja zajmująca się opieką paliatywną.

  Życiorys[]

  Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1993 w Ołtarzewie z rąk bp. Alojzego Orszulika. W 1993 został kapelanem hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. W latach 1994-2000 przebywał na studiach we Włoszech i w USA. Jego badania naukowe i praktyki w Poliklinice Gemelli w Rzymie, w hospicjach i szpitalach w USA dotyczyły psychologicznych i duchowych aspektów opieki paliatywnej. W 2001 zakończył studia interdyscyplinarnym doktoratem z teologii i psychologii pastoralnej.

  Fundacja Hospicyjna – organizacja pożytku publicznego, działająca od 2004 roku pod auspicjami Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski (od 2004 roku jest nim ks. dr Piotr Krakowiak SAC). Głównym celem działalności Fundacji Hospicyjnej jest pomoc hospicjom i ośrodkom opieki paliatywnej oraz promowanie idei opieki hospicyjnej. Siedziba Fundacji znajduje się w Gdańsku. Fundacja Hospicyjna wspiera rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce organizując akcje charytatywne i edukacyjne na poziomie ogólnopolskim (na rzecz ponad stu hospicjów współpracujących z Fundacją Hospicyjną) i regionalnym (na rzecz Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku).Kapelan – duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Kapelanem nazywany bywa także duchowny diecezjalny bądź zakonny pomagający biskupowi przy czynnościach biskupich i będący jego sekretarzem.

  Powrócił do Gdańska w 2000 jako hospicyjny kapelan i psycholog. Pracował także jako psycholog w gdańskiej Klinice Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej.

  Od 2001 jest wykładowcą psychologii pastoralnej i medycyny pastoralnej w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

  Po śmierci ks. Dutkiewicza w 2002 ks. Piotr Krakowiak został dyrektorem Hospicjum w Gdańsku. W tym samym roku został powołany na Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski.

  Pallotyni, właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC) – katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w 1. połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim. Pallotyńskie wyższe seminarium duchowne w Polsce znajduje się w miejscowości Ołtarzew koło Warszawy, w gminie Ożarów Mazowiecki (powiat warszawski zachodni).Medycyna pastoralna to nauka pomocnicza praktycznej teologii. Swe zasady czerpie z wiedzy lekarskiej. Jest to zbiór przepisów i wskazówek medycznych, których znajomość jest niezbędna duchownemu.

  W roku 2004 utworzył Fundację Hospicyjną, której celem jest wspieranie hospicjów w całej Polsce. Był też inicjatorem portalu Hospicja.pl oraz ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Hospicjum to też Życie.

  W czerwcu 2007 został przez "Dziennik Bałtycki" ogłoszony "Człowiekiem Roku 2006".

  Od 2007 roku został koordynatorem ogólnopolskiego projektu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać" w którym biorą udział hospicja i ośrodki medycyny paliatywnej z całej Polski.

  Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) w Ołtarzewie – seminarium duchowne w którym przez sześć lat kształcą się pallotyńscy alumni: przyszli księża, katecheci i misjonarze. Seminarium zostało afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 stycznia 2004 roku. Grono wykładowców pallotyńskiego Wyższego Seminarium liczyło w 2005 roku 46 osób. W tym 13 doktorów habilitowanych, 24 doktorów i 9 magistrów. Obecnym rektorem uczelni (jednocześnie rektorem domu zakonnego) jest ks. dr Waldemar Pawlik.Dziennik Bałtycki – (pełny tytuł Polska Dziennik Bałtycki) dziennik informacyjno-publicystyczny ukazujący się na Pomorzu od 19 maja 1945.

  W listopadzie 2007 roku przeprowadził wykład podczas Międzynarodowego Sympozjum na Watykanie. Wykład dotyczył roli wolontariatu w opiece nad starszymi i nieuleczalnie chorymi. Podczas audiencji u Benedykta XVI prosił o błogosławieństwo dla ruchu hospicyjnego w Polsce.

  W lutym 2008 roku wraz z prof. de Walden-Gałuszko i prof. Łuczakiem został wyróżniony nagrodą specjalną Św. Kamila, przyznaną osobom zasłużonym dla ruchu hospicyjnego i medycyny paliatywnej.

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Koszalin (łac. Coslinum, kasz. Kòszalëno niem. Köslin) – miasto na prawach powiatu w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, drugie co do wielkości miasto na Pomorzu Zachodnim. Położone na Pobrzeżu Koszalińskim, nad rzeką Dzierżęcinką, nad jeziorami: Jamno i Lubiatowo Północne. Siedziba powiatu koszalińskiego, sądu okręgowego, wydziału zamiejscowego urzędu marszałkowskiego i delegatury urzędu wojewódzkiego.

  Od 2008 roku rozpoczął współpracę z Polską Prowincją Bonifratrów, tworząc teoretyczne i praktyczne podstawy Podyplomowej Szkoły Opieki Duszpaterskiej w Służbie Zdrowia i Pomocy Społecznej św. Jana Bożego. Szkoła rozpoczęła działalność w 2011 roku.

  W maju 2009 został wybrany przez mieszkańców miasta Gdańszczaninem Roku 2008.

  Kamil de Lellis MI (ur. 25 maja 1550 w Bucchianico, zm. 14 lipca 1614 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, założyciel Zakonu Kleryków Regularnych Posługujących Chorym (kamilianów), święty Kościoła katolickiego i jedyny święty o imieniu Kamil.Julian Stolarczyk (ur. 8 stycznia 1929 w Warszawie, zm. 17 września 2007 w Gdańsku) – polski lekarz, nauczyciel akademicki związany z Akademią Medyczną w Gdańsku, działacz ruchu hospicyjnego.

  W październiku 2010 roku otrzymał nagrodę "Toruński Anioł" w uznaniu ogólnopolskich działań Fundacji Hospicyjnej związanych z przeprowadzeniem akcji rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać"

  W listopadzie 2010 roku zainicjował utworzenie Fundacji "Lubię Pomagać", mającej na celu przenoszenie dobrych praktyk zespołowej opieki paliatywno-hospicyjnej do innych dziedzin ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Jej działania są dostępne na stronie internetowej: www.lubiepomagac.pl

  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.Konferencja Episkopatu Polski (KEP) – instytucja zrzeszająca biskupów polskiej części Kościoła katolickiego, posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Warszawie.

  W 2011 roku jedna z publikacji przygotowanych i wydanych pod redakcją P. Krakowiaka i współpracowników, w trakcie projektu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać", ukazała się w języku włoskim w wydawnictwie Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) w Rzymie.

  Od 2011 roku ks. dr Krakowiak pracuje naukowo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu i Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie, zajmując się zagadnieniami u kresu życia, pozamedycznymi elementami opieki i wolontariatem. W Krakowie pełni funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej - "Szkoła św. Jana Bożego". Szczegóły na temat pierwszej w Polsce oferty edukacyjnej przygotowującej do zespołowej opieki duszpasterskiej z udziałem księży, sióstr i braci zakonnych, a także osób świeckich oraz warunki rekrutacji są dostępne na stronie: www.bonifratrzy.pl/szkola

  Psychologia pastoralna – nauka stosowana, której celem jest wykorzystanie teorii i wyników badań psychologicznych do rozwiązywania problemów duszpasterskich. Według definicji Willibalda Demala psychologia pastoralna ze względu na swą naturę i cel jest nauką pomocniczą teologii pastoralnej i służy jako bezpośrednia pomoc w praktyce duszpasterskiej. Szczególny akcent kładzie na problemy duchowe współwystępujące z problemami psychicznymi i na rozwój osobowości człowieka w aspekcie religijnym i moralnym. Psychologia pastoralna zakłada wzajemne przenikanie się rozwoju duchowego i rozwoju psychicznego.Alojzy Orszulik (ur. 21 czerwca 1928 w Baranowicach) – polski biskup rzymskokatolicki, pallotyn, biskup pomocniczy siedlecki w latach 1989–1992, biskup diecezjalny łowicki w latach 1992–2004, od 2004 biskup senior diecezji łowickiej. Kawaler Orderu Orła Białego.

  W lutym 2012 roku ks. dr Krakowiak został uhonorowany złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Minister Sprawiedliwości i Dyrekcja Służby Więziennej wyróżnili Krajowego Duszpasterza Hospicjów, który współpracował z jednostką penitencjarną w Gdańsku od 2002 roku, angażując skazanych do pracy w wolontariacie w hospicjum. W 2008 roku zainicjował cykl szkoleniowy „WHAT – Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne”. Dzięki temu zaangażowaniu dziś skazani są wolontariuszami w 30 hospicjach w całym kraju, a zjawisko wolontariatu hospicyjnego skazanych jest ewenementem na skalę światową.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.Eugeniusz Dutkiewicz właściwie Ryszard Eugeniusz Dutkiewicz (ur. 16 lipca 1947 w Sianowie k. Koszalina, zm. 11 września 2002 w Gdańsku) – ksiądz pallotyn, jeden z prekursorów ruchu hospicyjnego w Polsce.

  W marcu 2013 roku ks. dr Krakowiak został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  W dniu 24 września 2013 roku po pozytywnie ocenionym kolokwium habilitacyjnym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Piotr Krakowiak otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych.

  Publikacje[]

 • Duszpasterstwo Służby Zdrowia w Polsce: osiągnięcia i wyzwania (red. z ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem), Gdańsk 1999. ISBN 83-910374-8-7.
 • Zdążyć z prawdą. O sztuce komunikacji w hospicjum, Gdańsk 2006. ISBN 83-922170-1-2.
 • Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz SAC. Ojciec ruchu hospicyjnego w Polsce (red. z Alicją Stolarczyk), Gdańsk 2007. ISBN 83-922170-2-0.
 • Strata,osierocenie i żałoba. Poradnik dla pomagających i dla osób w żałobie, Gdańsk 2007. ISBN 978-83-7555-037-5.
 • Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego (red. z Aleksandrą Modlińską i Józefem Binnebeselem), Gdańsk 2008. ISBN 978-83-7555-056.
 • Podręcznik wolontariusza hospicyjnego (red. z Aleksandrą Modlińską), Gdańsk 2008. ISBN 978-83-7555-076-4
 • Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku, Gdańsk 2008. ISBN 83-922170-6-3.
 • Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym (red. z J. Binnebeselem i A. Janowicz), Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7555-147-1.
 • Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej (red. z J. Binnebeselem i A. Janowicz, A. Paczkowską), Gdańsk 2010. ISBN 978-83-922170-7-7.
 • Lubię pomagać. Program rozwoju wolontariatu hospicyjnego (red. z A. Janowicz i O. Woźniak), Gdańsk 2010, ISBN 978-83-922170-9-1.
 • Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin i opiekunów (red. z D Krzyżanowskim, A. Modlińską), Gdańsk 2010, ISBN 978-83-931389-0-6.
 • "Przewlekle chory w domu". Wydanie II, zmienione i rozszerzone (red. z D Krzyżanowskim, A. Modlińską), Gdańsk 2011, ISBN 978-83-932460-0-7.
 • "Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia" (red. z A. Muszalą, J. Binnebeselem, M. Krobickim), Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-287-6.
 • "Parlare di cose serie con i bambini a casa e a scuola. La sofferenza e la fine della vita", (red. z J. Binnebeselem, Z. Formella, A. Janowicz), LAS, Roma 2011, ISBN 978-88-2130-807-9;
 • "Live with dignity to the end. Clinical and social aspects of palliative and hospice care" (red. z. D. Krzyżanowskim, J. Binnebeselem, A.M. Falem, A. Steciwko), Opole 2011, ISBN 978-83-62640-24-9.
 • "Przewlekle chore dziecko w domu. Poradnik dla rodziny i opiekunów" (red. z J. Binnebeselem, Z. Bohdanem, D. Krzyżanowskim, A Paczkowską, A. Stolarczyk), Gdańsk 2012, ISBN 978-83- 93189-3-7.
 • P. Krakowiak, Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej. Badanie w działaniu 2002-2010, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-61786-00-9.
 • P. Krakowiak, Wolontariat w opiece u kresu życia. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji. Ku syntezie socjopedagogicznej, WN UMK, Toruń 2012, rozprawa habilitacyjna, ISBN 978-83-231-2980-6.
 • "Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku. Trzydzieści lat w służbie umierającym. 1983-2013" (red. z A. Janowicz), Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-931389-6-8.
 • "Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia. Poradnik dla profesjonalistów i opiekunów nieformalnych - rodzin i wolontariuszy" , (red z A. Paczkowska, A. Janowicz , B. Sikora), Fundacja Lubię Pomagać, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-932460-4-5.
 • "Zdrowa rozmowa. Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami", (współautorstwo z Anną Janowicz, Agnieszką Paczkowską i Barbarą Sikorą), Gdańsk 2014, ISBN 978-83-931389-7-5.
 • "Solidarni. Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce", (redakcja z Anną Janowicz i Alicją Stolarczyk, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-940626-2-0.
 • A. Janowicz, P. Krakowiak, A. Stolarczyk [Eds.], "In Solidarity. Hospice-Palliative care in Poland", Gdańsk 2015, ISBN 978-83-940626-3-7.
 • Przypisy

  12 września jest 255. (w latach przestępnych 256.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 110 dni.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.