• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Kownacki

  Przeczytaj także...
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:

  Piotr Kownacki (ur. 8 października 1954 w Warszawie) – polski prawnik, urzędnik państwowy, w latach 2008–2009 szef Kancelarii Prezydenta, p.o. prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 1991–1992.

  Życiorys[]

  Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1979 pracował w Instytucie Państwa i Prawa PAN, następnie w biurze prasowym Kancelarii Sejmu, biurze Trybunału Konstytucyjnego i biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. W 1991 był przez kilka miesięcy podsekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów.

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na podstawie art. 143 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Prezydent RP nadaje Kancelarii statut oraz powołuje i odwołuje jej szefa.Order Zasługi (port. Ordem do Mérito) – portugalskie odznaczenie państwowe ustanowione w 1976, nadawane osobom oraz instytucjom za wybitne dokonania lub zasługi w zakresie działalności publicznej lub prywatnej.

  Od lipca 1991 do sierpnia 1999 zajmował stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Po śmierci prezesa NIK Waleriana Pańki w wypadku samochodowym w październiku 1991, przez kilka miesięcy pełnił obowiązki prezesa. Zastąpił go wybrany w 1992 nowy prezes, Lech Kaczyński. W sierpniu 1999 objął stanowisko wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska, 1 września 2001 powrócił na stanowisko wiceprezesa NIK.

  Order Narodowy Zasługi (ang. National Order of Merit) – czteroklasowe, wysokie odznaczenie maltańskie ustanowione w 1990, za wybitne zasługi na rzecz Malty i ludzkości.Trybunał Konstytucyjny (TK) – organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem").

  17 października 2006 został powołany na wiceprezesa zarządu PKN Orlen S.A., 18 stycznia 2007 objął stanowisko prezesa zarządu tej spółki, które zajmował do 28 lutego 2008. Od 9 lipca 2008 do 4 września 2008 był zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, od 20 sierpnia 2008 pełnił obowiązki szefa, a od 4 września 2008 do 27 lipca 2009 był szefem Kancelarii Prezydenta RP.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Maltański to język z grupy semickiej rodziny afroazjatyckiej. Maltański jest używany m.in. przez około 350 tys. osób na Malcie, gdzie jest językiem urzędowym.

  W listopadzie 2009 prokurator przedstawił mu zarzut ujawnienia tajemnicy służbowej, polegający na ujawnieniu dziennikarzom poufnego raportu ABW odnośnie tzw. incydentu gruzińskiego z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Piotr Kownacki nie przyznał się do popełnienia tego czynu. W sierpniu 2016 w pierwszej instancji został uznany za winnego popełnienia tego czynu, jednocześnie orzekający w tej sprawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odstąpił od wymierzenia kary.

  8 października jest 281. (w latach przestępnych 282.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 84 dni.Order „Za Zasługi dla Litwy” (lit. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“) – order litewski ustanowiony w 2002 jako wyróżnienie dla osób, które zasłużyły się dla Państwa Litewskiego.

  Odznaczenia[]

 • Krzyż Wielki Orderu Zasługi (2008, Portugalia)
 • Honorary Companion Narodowego Orderu Zasługi (2009, Malta)
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (2009, Węgry)
 • Krzyż Wielki Komandorski Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (2009)
 • Przypisy

  1. Do 4 września 2008 jako p.o.
  2. Kownacki ma zarzuty. Nie przyznaje się do winy. tvn24.pl, 26 listopada 2009. [dostęp 12 września 2010].
  3. Były szef kancelarii L. Kaczyńskiego winny. Ujawnił tajne dokumenty. radiozet.pl, 18 sierpnia 2016. [dostęp 18 sierpnia 2016].
  4. Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas (port.). dre.pt. [dostęp 12 września 2010].
  5. Gazzetta tal-Gvern ta' Malta / The Malta Government Gazette Nru./No. 18,545 (malt. • ang.). doi-archived.gov.mt, 9 lutego 2010. [dostęp 19 listopada 2013]. s. 1311.
  6. 44/2009. (III. 28.) KE határozat, kitüntetés adományozásáról (węg.). kozlonyok.hu. [dostęp 12 kwietnia 2012].
  7. Apdovanotų asmenų duomenų bazė (lit.). president.lt. [dostęp 9 listopada 2011].

  Bibliografia[]

 • Piotr Kownacki w serwisie "Ludzie Wprost". [dostęp 12 września 2010].
 • Malta, Republika Malty (Repubblika ta’ Malta, Republic of Malta) – państwo wyspiarskie położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język portugalski (port. língua portuguesa, português) – język z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ponad 210 mln osób, zamieszkujących Portugalię oraz byłe kolonie portugalskie: Brazylię, Mozambik, Angolę, Gwineę Bissau, Gwineę Równikową, Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, Republikę Zielonego Przylądka oraz Timor Wschodni. We wszystkich tych krajach jest on językiem urzędowym.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Order Zasługi (węg. Magyar Érdemrend) – wysokie węgierskie odznaczenie państwowe, nadawane pod nazwą Krzyż Zasługi w latach 1922-1935, w latach 1935-1945 i od 1991 jako order. Występuje w dwóch kategoriach: cywilnej i wojskowej.
  Walerian Janusz Pańko (ur. 8 października 1941 w Turzym Polu, zm. 7 października 1991 w Słostowicach) – polski prawnik, nauczyciel akademicki. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, poseł na Sejm X kadencji, prezes Najwyższej Izby Kontroli.
  Lech Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk i prawnik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2010.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – instytucja będąca służbą specjalną zajmująca się pozawojskowymi aspektami działalności związanymi z: ochroną informacji niejawnych, bezpieczeństwem wewnętrznym, teleinformatycznym, ekonomicznym Rzeczypospolitej Polskiej m.in. kontrwywiadem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ogólnej ochrony RP i jej porządku konstytucyjnego. Jest służbą ochrony państwa (pozawojskową) i krajową władzą bezpieczeństwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.