• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Jarecki

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Archidiecezja warszawska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona diecezją wyłączoną z metropolii poznańskiej w 1797 (erygowana 19 października 1798 przez papieża Piusa VI bullą Ad universam agri Dominici curam), ustanowiona archidiecezją 12 marca 1818 przez papieża Piusa VII bullą Militantis Ecclesiae regimini, związana unią personalną in persona episcopi z archidiecezją gnieźnieńską (1946-1992). 25 marca 1992 r., bullą Totus Tuus Poloniae Populus, papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Obszar kraju został podzielony na 39 archidiecezji i diecezji. Dotychczasowa archidiecezja warszawska została podzielona na 3 diecezje: archidiecezję warszawską, diecezję warszawsko-praską i diecezję łowicką, które wraz z diecezją płocką utworzyły metropolię warszawską. W 2004 diecezja łowicka została przyłączona do metropolii łódzkiej.
  Avissa (łac. Avissensis) - stolica historycznej diecezji we Cesarstwie rzymskim w prowincji Afryka Prokonsularna, sufragania metropolii Kartagina. Współcześnie kojarzona z okolicą Henchir-Bour-Aouitta w Tunezji. Obecnie katolickie biskupstwo tytularne. Pierwszym biskupem tytularnym Avissy był Vincent Billington, ówczesny wikariusz apostolski Kampali w Ugandzie. Od 1978 jest zajmowana przez polskich hierarchów. Jako pierwszy objął ją biskup pomocniczy częstochowski, Miłosław Jan Kołodziejczyk, a następnie biskup pomocniczy warszawski Piotr Jarecki.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Piotr Jarecki (ur. 29 czerwca 1955 w Sierpcu) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk społecznych, biskup pomocniczy warszawski od 1994.

  Kazimierz Romaniuk (ur. 21 sierpnia 1927 w Hołowienkach) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk biblijnych, biskup pomocniczy warszawski w latach 1982–1992, biskup diecezjalny warszawsko-praski w latach 1992–2004, od 2004 biskup senior diecezji warszawsko-praskiej.Marian Duś (ur. 25 czerwca 1938 w Róży) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski w latach 1986–2013.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się 29 czerwca 1955 w Sierpcu. Ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego. Studiował w seminariach duchownych w Płocku i w Warszawie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 1 czerwca 1980 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie kardynał Stefan Wyszyński. W Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał licencjat z teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej, zaś na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – doktorat z nauk społecznych.

  Akcja Katolicka – ruch katolików świeckich (laikatu), zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Wywodzi się z katolickich ruchów społecznych XIX w.Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.

  Przez dwa lata był wikariuszem w parafii Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie. Po powrocie ze studiów w Rzymie piastował urząd referenta w sekretariacie prymasa Polski oraz był wykładowcą nauk społecznych w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Od 1994 do czasu objęcia urzędu biskupiego pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

  Sierpc – miasto w województwie mazowieckim, siedziba władz powiatu sierpeckiego, położone nad rzeką Sierpienicą przy jej ujściu do Skrwy. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa płockiego. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 18 815 mieszkańców.Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

  16 kwietnia 1994 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej ze stolicą tytularną Avissa. Święcenia biskupie otrzymał 23 kwietnia 1994 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Głównym konsekratorem był kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita warszawski i prymas Polski, a współkonsekratorami Kazimierz Romaniuk, były biskup pomocniczy warszawski, ówczesny biskup diecezjalny warszawsko-praski, Marian Duś, biskup pomocniczy warszawski, i arcybiskup Jorge María Mejía, sekretarz Kongregacji ds. Biskupów. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Testimonium perhibere veritati” (Dawać świadectwo prawdzie). W archidiecezji warszawskiej objął funkcje: wikariusza generalnego, archidiakona kapituły metropolitalnej warszawskiej, członka rady biskupiej, rady kapłańskiej i kolegium konsultorów.

  Archidiakon (gr. arche - pierwszeństwo) – urząd kościelny, który pojawił się pod tą nazwą około IV wieku. Archidiakon był zarządcą diecezji.Józef Glemp (ur. 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu, zm. 23 stycznia 2013 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup diecezjalny warmiński w latach 1979–1981, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1981–1992, arcybiskup metropolita warszawski w latach 1981–2006, prymas Polski w latach 1981–2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981–2004, kardynał prezbiter od 1983, od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.

  W październiku 2012 został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji po tym, gdy w Warszawie spowodował kolizję drogową, prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości (o stężeniu 2,6 promila alkoholu we krwi). W wydanym dwa dni później publicznym oświadczeniu m.in. przeprosił za ten czyn. Sąd nie uwzględnił wniosku o skazanie bez rozprawy i postanowił o rozpoznaniu sprawy na zasadach ogólnych. W pierwszej instancji został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwuletni okres próby, orzeczono wobec niego grzywnę w kwocie 2400 zł, czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Po zdarzeniu drogowym przestał pełnić obowiązki biskupa, a po wyroku sądu Stolica Apostolska zawiesiła go w funkcjach biskupich. W marcu 2015 czasowo na nowo podjął obowiązki biskupa pomocniczego, a w listopadzie 2015 został trwale przywrócony do pracy w archidiecezji i ponownie objął urząd wikariusza generalnego.

  Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W ramach Konferencji Episkopatu Polski w latach 1996–2003 był krajowym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce. W latach 2004–2012 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu KEP ds. Unii Europejskiej i reprezentował KEP w Komisji Konferencji Biskupów Wspólnoty Europejskiej, gdzie w latach 2006–2012 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego. Objął ponadto funkcje przewodniczącego Rady ds. Społecznych i członka Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. W 1998 został członkiem Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Przewodniczył Zespołowi ds. Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI w 2006. W 2003 był w gronie założycieli Fundacji Nadzieja, w której objął funkcję przewodniczącego Rady Fundatorów.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Papieska Rada Iustitia et Pax (łac. Pontificium Consilium de Iustitia et Pax) jest jedną z dykasterii kurii rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Zajmuje się nauczaniem Kościoła w sprawach społecznych, promowaniem pokoju i sprawiedliwości. Przy krajowych episkopatach istnieją krajowe rady Iustitia et Pax.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nota biograficzna Piotra Jareckiego na stronie archidiecezji warszawskiej. archidiecezja.warszawa.pl. [dostęp 2017-02-02].
  2. Spotkanie z Biskupem Piotrem Jareckim. losierpc.edu.pl (arch.). [dostęp 2019-04-28].
  3. Bp Piotr Jarecki. centrumjp2.pl (arch.). [dostęp 2019-04-28].
  4. Piotr Jarecki (ang.). catholic-hierarchy.org. [dostęp 2012-10-22].
  5. Piotr Jarecki na stronie Konferencji Episkopatu Polski. episkopat.pl. [dostęp 2017-02-02].
  6. K.R. Prokop: Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1998, s. 56–57. ISBN 83-7052-900-3.
  7. Biskup przyznaje się do jazdy po pijanemu i przeprasza. gazeta.pl, 2012-10-22. [dostęp 2012-10-22].
  8. Oświadczenie biskupa Piotra Jareckiego. archidiecezja.warszawa.pl (arch.), 2012-10-22. [dostęp 2015-08-05].
  9. Będzie rozprawa sądowa w sprawie bp. Jareckiego. ekai.pl (arch.), 2012-12-27. [dostęp 2017-02-02].
  10. Sąd uznał bp. Piotra J. winnym. ekai.pl (arch.), 2013-01-25. [dostęp 2017-02-02].
  11. T. Urzykowski: Bp Jarecki przestał pełnić obowiązki. „Podjął leczenie”. wyborcza.pl, 2012-10-26. [dostęp 2013-04-04].
  12. Rzecznik Archidiecezji Warszawskiej o sytuacji bp. Jareckiego. ekai.pl, 2014-01-15. [dostęp 2014-10-12].
  13. Biskup Piotr Jarecki na nowo podejmuje obowiązki biskupa pomocniczego. archidiecezja.warszawa.pl (arch.), 2015-04-02. [dostęp 2017-02-02].
  14. Warszawa: bp Piotr Jarecki obejmuje posługę wikariusza generalnego. ekai.pl (arch.), 2015-11-29. [dostęp 2017-02-02].
  15. Biskup Piotr Jarecki. ak.org.pl (arch.). [dostęp 2014-09-23].
  16. Bp Piotr Jarecki – przewodniczący Zespołu ds. Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. b16.pl (arch.). [dostęp 2012-10-22].
  17. Fundacja NADZIEJA pomogła otworzyć 10 firm. ekai.pl (arch.), 2004-09-17. [dostęp 2017-02-02].
  18. Władze. fundacja-nadzieja.org.pl. [dostęp 2012-10-22].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna Piotra Jareckiego na stronie archidiecezji warszawskiej [dostęp 2017-02-02]
 • Piotr Jarecki na stronie Konferencji Episkopatu Polski [dostęp 2017-02-02]
 • Piotr Jarecki w bazie catholic-hierarchy.org (ang.) [dostęp 2010-12-02]
 • Ks. bp dr Piotr Jarecki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2010-12-02].
 • Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Kolegium konsultorów (łac. Collegio consutorum) – w Kościele katolickim organ struktur diecezji będący częścią Rady kapłańskiej, do którego należy wykonywanie zadań doradczych powierzonych przez biskupa diecezjalnego, oraz posiadający szczególne uprawnienia w okresie wakatu stolicy biskupiej. W katolickich Kościołach wschodnich konsultorzy nazywani są kolegium konsultorów eparchialnych.
  Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.
  Biskup tytularny (łac. episcopus titularis) to biskup mający tytuł dawnej, już nieistniejącej diecezji. Tytuł nadawany jest przez papieża wszystkim biskupom nieposiadającym własnej diecezji, czyli biskupom pomocniczym ordynariuszy, a także wyższym urzędnikom Kurii Rzymskiej, nuncjuszom, delegatom apostolskim lub innym duchownym pełniącym specjalne zadania zlecane im przez papieża lub narodowe konferencje biskupów.
  Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie – uczelnia wyższa, w której przyszli księża (alumni), przygotowują się do posługi kapłańskiej w archidiecezji warszawskiej. Seminarium zostało afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Obecnym rektorem jest ks. dr Wojciech Bartkowicz.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW) – wyższa szkoła teologiczna erygowana 3 maja 1988 roku przez Stolicę Apostolską. PWTW tworzą dwie Sekcje posiadające odrębną osobowość prawną:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.728 sek.