• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Franciszek Branicki

  Przeczytaj także...
  Konsyliarz konfederacji – w dawnej Polsce doradca, radca, członek władzy wykonawczej konfederacji (Rady Generalnej, zwanej także Generalnością), pomocnik marszałka konfederacji, odpowiedzialny za poręczony zakres zadań.Adam Boniecki, właśc. Adam Józef Feliks Fredro-Boniecki herbu Bończa (ur. 19 listopada 1842 w Żydowie (kieleckie), zm. 24 czerwca 1909 w Warszawie) – polski historyk, heraldyk, prawnik.
  Konfederacja warszawska (1733) – zawiązana 5 października 1733 r. we wsi Kamion przez ok. 3 tys. zwolenników Augusta III Sasa, bezpośrednio po dokonaniu jego elekcji na tron polski. Marszałkiem konfederacji został Antoni Poniński.

  Piotr Franciszek Branicki herbu Korczak (zm. 14 lutego 1762 we Lwowie) – kasztelan bracławski.

  Syn Józefa, kasztelana halickiego, który w 1732 odstąpił jemu róźne królewszczyzny w województwie bełskim, zmarłego w 1735 roku i Teresy Iskry, podstolanki buskiej, ojciec Franciszka Ksawerego, hetmana wielkiego koronnego.

  Poślubił Walerię Melanię Szembek, córkę wojskiego oświęcimskiego Piotra. Jego córka Elżbieta (1733-1800), poślubiła generała majora Jana Sapiehę (1732-1757) i została matką Kazimierza Nestora.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Busk (ukr. Буськ) – miasto na Ukrainie i stolica rejonu w obwodzie lwowskim, nad Bugiem. 8,3 tys. mieszkańców (2006). Prawa miejskie nadane przez księcia mazowieckiego Siemowita w roku 1411, do agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 województwo tarnopolskie, powiat kamionecki.

  Od 1729 roku pełnił obowiązki chorążego halickiego. W latach 1744-1762 (od 8 września) był kasztelanem bracławskim. Komisarz z ziemi halickiej do Trybunału Skarbowego w 1729 roku. Był posłem ziemi halickiej na sejmy 1724, 1736 i 1740. W 1733 po ojcu został rotmistrzem pancernym w 1729 roku był towarzyszem pancernym. W 1734 był konsyliarzem konfederacji, zawiązanej w obronie Augusta III Sasa.

  Wojciech Hejnosz (ur. 3 kwietnia 1895 w Budach Łańcuckich, zm. 22 czerwca 1976 w Toruniu) - polski historyk prawa, archiwista, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Kazimierz Nestor Sapieha (ur. 14 lutego 1757, zm. 25 maja 1798 w Wiedniu), książę, generał artylerii litewskiej w latach 1773-1793, marszałek konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie Sejmu Czteroletniego w 1788 roku, jeden z twórców Konstytucji 3 maja, był jednym z jej sygnatariuszy. Zwierzchnik komandorii Świętego Pawła Apostoła zakonu maltańskiego od 1776 roku.

  Został odznaczony Orderem Orła Białego 3 sierpnia 1754 w Warszawie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wojciech Hejnosz: Branicki z Branicy Józef, h. Korczak (†1735). [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. II, s. 407.
  2. Wiesław Bondyra: Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich. Lublin, 2005, s. 108.
  3. Reassumpcya Konfederacyey Generalney Warszawskiey, Stanów Koronnych y W.X.L. po Szczęśliwey Koronacyi Nayjaśnieyszego Krola Jmci Augusta III w Krakowie Dnia XIX. Miesiąca stycznia Roku Pańskiego 1734 postanowiona

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Adam Boniecki: Braniccy herbu Korczak. [W:] Herbarz Polski. T. 2, s. 105.
 • Wojciech Hejnosz: Branicki z Branic Piotr Franciszek, h. Korczak (†1762). [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. II, s. 409.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Piotr Branicki h. Korczak (ID: 2.261.75)
 • Kasztelan (łac. comes castellanus, komes grodowy, żupan; nazwa kasztelan pojawia się w XII w.) – urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą (ściąganiem danin na rzecz panującego), obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.Wojski – w średniowiecznej Polsce to urzędnik podporządkowany kasztelanowi. Od XIII wieku był zastępcą kasztelana do spraw wojskowych. Jego zadaniem było pilnowanie porządku w powiecie podczas wyprawy wojennej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.
  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.
  Korczak (Ciffus, Ciphus, Karpie, Trzy Wręby, Wrębowie, Wręby) – polski herb szlachecki. Herb ma pochodzenie węgierskie, trzy wręby oznaczają trzy rzeki Dunaj, Cisę (lub Drawę) i Sawę.
  August III (Sas) (ur. 17 października 1696 w Dreźnie, zm. 5 października 1763 tamże) – w latach 1733-1763 król Polski oraz jako Fryderyk August II elektor saski; syn Augusta II z saskiej dynastii Wettynów i Krystyny Eberhardyny Bayreuckiej.
  Bracław (ukr. Брацлав, jid. בראָסלעוו - "broslew") – osiedle typu miejskiego na zachodniej Ukrainie na Wyżynie Podolskiej nad Bohem, znajduje się w rejonie (powiecie) niemirowskim obwodu (województwa) winnickiego, liczy 7 tys. mieszkańców. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XII wieku. Od XIV w. Bracław znajdował się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po unii lubelskiej w 1569 wszedł w skład Korony Królestwa Polskiego, stając się stolicą utworzonego województwa bracławskiego. Był miastem królewskim. W latach 1672-1699 okupowany wraz z bracławszczyzną przez Turcję. Od 1793 miasto należało do Rosji, jako siedziba powiatu bracławskiego.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Franciszek Ksawery Branicki herbu Korczak (ur. ok. 1730 roku w Barwałdzie, zm. 1819 roku w Białej Cerkwi) – starosta halicki 1765. Przeciwnik reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, współtwórca konfederacji targowickiej, jego nazwisko stało się synonimem zdrajcy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.