• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Franciszek Branicki

  Przeczytaj także...
  Konfederacja warszawska (1733) – zawiązana 5 października 1733 r. we wsi Kamion przez ok. 3 tys. zwolenników Augusta III Sasa, bezpośrednio po dokonaniu jego elekcji na tron polski. Marszałkiem konfederacji został Antoni Poniński.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Kazimierz Nestor Sapieha (ur. 14 lutego 1757, zm. 25 maja 1798 w Wiedniu), książę, generał artylerii litewskiej w latach 1773-1793, marszałek konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie Sejmu Czteroletniego w 1788 roku, jeden z twórców Konstytucji 3 maja, był jednym z jej sygnatariuszy. Zwierzchnik komandorii Świętego Pawła Apostoła zakonu maltańskiego od 1776 roku.

  Piotr Franciszek Branicki herbu Korczak (zm. 14 lutego 1762 we Lwowie), kasztelan bracławski.

  Syn Józefa, kasztelana halickiego zmarłego w 1735 roku i Teresy Iskry , ojciec Franciszka Ksawerego, hetmana wielkiego koronnego. Poślubił Walerię Melanię Szembek, córkę wojskiego oświęcimskiego. Jego córka Elżbieta (1733-1800), poślubiła generała majora Jana Sapiehę (1732-1757) i została matką Kazimiera Nestora Sapiehy.

  Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.Korczak (Ciffus, Ciphus, Karpie, Trzy Wręby, Wrębowie, Wręby) – polski herb szlachecki. Herb ma pochodzenie węgierskie, trzy wręby oznaczają trzy rzeki Dunaj, Cisę (lub Drawę) i Sawę.

  Od 1729 roku pełnił obowiązki chorążego halickiego. W latach (1744-1762) był kasztelanem bracławskim. Komisarz z ziemi halickiej do Trybunału Skarbowego w 1729 roku. Był posłem ziemi halickiej na sejmy 1724, 1736 i 1740 roku. W 1733 roku po ojcu został rotmistrzem pancernym w 1729 roku był towarzyszem pancernym. W 1734 roku był konsyliarzem konfederacji, zawiązanej w obronie Augusta III Sasa.

  August III (Sas) (ur. 17 października 1696 w Dreźnie, zm. 5 października 1763 tamże) – w latach 1733-1763 król Polski oraz jako Fryderyk August II elektor saski; syn Augusta II z saskiej dynastii Wettynów i Krystyny Eberhardyny Bayreuckiej.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Został odznaczony Orderem Orła Białego 3 sierpnia 1754 w Warszawie.

  Bibliografia[]

 • "Polski Słownik Biograficzny" (tom 2, str. 409)
 • Adam Boniecki "Herbarz Polski" (tom 2, str. 105) - Braniccy herbu Korczak
 • Przypisy

  1. Wiesław Bondyra, Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich, Lublin 2005, s. 108.
  2. Reassumpcya Konfederacyey Generalney Warszawskiey, Stanów Koronnych y W.X.L. po Szczęśliwey Koronacyi Nayjaśnieyszego Krola Jmci Augusta III w Krakowie Dnia XIX. Miesiąca stycznia Roku Pańskiego 1734 postanowiona
  Franciszek Ksawery Branicki herbu Korczak (ur. ok. 1730 roku w Barwałdzie, zm. 1819 roku w Białej Cerkwi) – starosta halicki 1765. Przeciwnik reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, współtwórca konfederacji targowickiej, jego nazwisko stało się synonimem zdrajcy.Elżbieta z Branickich Sapieżyna (ur. 1734 – zm. 3 września 1800 w Kodniu) – wojewodzicowa mścisławska, polityk, przyjaciółka Stanisława Augusta Poniatowskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Trybunał Skarbowy Koronny – najwyższa izba obrachunkowa Korony I Rzeczypospolitej, mająca uprawnienia sądu skarbowego. Pełniła też funkcję współczesnej Prokuratorii Generalnej.
  Ziemia halicka – jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, województwo ruskie w okresie I Rzeczypospolitej, 1340-1772. Stolicą ziemi halickiej był Halicz. Sejmiki ziemskie odbywały się od roku 1564 w Haliczu, wcześniej w Sądowej Wiszni. System prawny w oparciu o prawo magdeburskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.