• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piotr Bezuchow

  Przeczytaj także...
  Wojna i pokój (ros. Война и мир, Wojna i mir) – powieść historyczna rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja, pisana w latach 1863–1869, często uznawana za rosyjską epopeję narodową. Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.

  Hrabia (graf) Piotr Bezuchow, także Pierre Bezuchow (ros. Пётр {Пьер} Кири́ллович Безу́хов) – postać fikcyjna, główny bohater powieści historycznej Lwa Tołstoja Wojna i pokój; jeden z nieślubnych synów hrabiego Kiryła Bezuchowa, mąż księżniczki hrabiny Heleny Wasilijewnej Kuragin-Bezuchowej, następnie mąż Nataszy (z domu Rostowej) Bezuchow.

  Spadek – ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia. Za elementy spadku są uznawane także stany faktyczne wpływające na sytuację prawną osoby, tj. np. posiadanie rzeczy, ekspektatywy nabycia praw.IMDb.com (The Internet Movie Database) – największa na świecie internetowa baza danych na temat filmów i ludzi z nim związanych. Zawiera informacje o aktorach, reżyserach, scenarzystach, producentach, montażystach, operatorach, muzykach itd. Informacje nie ograniczają się do kinematografii amerykańskiej.

  Prototypami tej postaci byli wracający z syberyjskiego zesłania dekabryści, których koleje życia dały Tołstojowi materiał dla pierwotnej idei, którą stopniowo przekształcił w epos narodowy o wojnie ojczyźnianej 1812 roku. W trakcie pracy nad powieścią oraz w pierwotnym jej wydaniu pisarz używał wielu (innych) nazwisk dla tej postaci (kniaź Kuszijew, Arkadij Bezuchij, Piotr Iwanowicz Miedinski).

  Nieślubne dziecko – dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego, inaczej „z nieprawego łoża” (łac. illegitimi thori) lub dziecko naturalne (w prawie kanonicznym, w przeciwieństwie do dziecka prawego).Epos narodowy, epopeja narodowa – utwór literacki (epos) o istotnym znaczeniu dla danego narodu. Określenie to przyznawane jest zwykle jednemu dziełu literatury narodowej, które według materiałów historycznych czy tradycji ma najwierniej oddawać charakterystyczne dla epoki rysy narodu lub jego warstwy, osiągając jednocześnie wysoki stopień artyzmu.

  Na początku powieści Piotr Bezuchow jest młodym, dwudziestoletnim człowiekiem, który spędził wiele lat życia za granicą, gdzie zdobywał edukację. Wraca do Rosji z zamiarem ułożenia sobie życia i zrobienia kariery. Mimo że ma potencjał, dobre chęci i dobre serce, jest niewygodny i nie potrafi odnaleźć dla siebie miejsca w tych kręgach rosyjskiego społeczeństwa, w których zaczyna się poruszać. Pomimo swojej inteligencji nie daje się całkowicie zdominować przez rozsądek, jak jego przyjaciel książę Andriej Nikołajewicz Bołkoński. Jego brak właściwego ukierunkowania powoduje, iż przystaje do grupy rozrzutnych, źle prowadzących się młodych mężczyzn, takich jak książę Anatol Kuragin i oficer Dołochow, których dowcipy i nadużywanie alkoholu prowadzą do zatargów i awantur. Po szczególnie skandalicznej eskapadzie, podczas której policjant zostaje przywiązany do grzbietu niedźwiedzia i ostatecznie wrzucony do rzeki, Piotr Bezuchow zostaje wydalony z Petersburga.

  Loża wolnomularska – podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa jak i miejsce spotkań wolnomularzy. Na jej czele stoi Czcigodny Mistrz oraz grupa oficerów lożowych. Dla powołania loży potrzeba przynajmniej siedmiu mistrzów wolnomularskich oraz zgody władz obediencji.Zesłanie – kara polegająca na przymusowym przesiedleniu, z reguły do rejonu znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania, ale znajdującego się pod kontrolą władz stosujących tę karę. Przeważnie jako miejsce zesłania władze wybierały obszary słabo zasiedlone i o niskim stopniu rozwoju cywilizacyjnego. Zesłanie może dotyczyć zarówno pojedynczych osób jak i całych grup etnicznych. Często jest traktowane jako synonim deportacji.

  Piotr Bezuchow dziedziczy po ojcu bardzo duży spadek. Jego pozycja w społeczeństwie znacznie wzrasta – niegdyś był nieślubnym dzieckiem, a dziś jest wielkim posiadaczem ziemskim z tytułem hrabiowskim. Choć był zakochany w pięknej hrabiance Nataszy Rostowej, w wyniku intrygi księcia Wasilija Kuragina żeni się z jego córką – księżną Heleną Kuragin – kobietą piękną, zmysłową, ale zarazem rozpustną i niezachwycającą intelektem. Okazuje się, że nie kocha ona Bezuchowa, a co więcej – ma liczne romanse. Piotr wyzywa na pojedynek oficera armii carskiej Dołochowa, podejrzewając, że jest jednym z kochanków jego żony. Bezuchow wychodzi zwycięsko z tej potyczki. Jednak przejęty całym zajściem – opuszcza Helenę. Wkrótce, szukając metafizycznego zaspokojenia, wstępuje do masonerii. W 1808 roku staje na czele loży wolnomularskiej w Petersburgu. Ostatecznie dostrzega fałsz masonerii, co prowadzi do jego rozczarowania ideami masońskimi oraz postępowaniem ludzi zaangażowanych w ten ruch. Bezgranicznie zakochuje się w Nataszy Rostowej, której wyznaje swoje uczucie.

  Bitwa pod Borodino, Bitwa pod Możajskiem (ros. Бородинское сражение, we Francji znana jako Bataille de la Moskova) – bitwa stoczona w dniach 5–7 września 1812 roku pomiędzy armią francuską dowodzoną przez Napoleona Bonaparte, a rosyjską, dowodzoną przez Michaiła Kutuzowa. W jej wyniku Kutuzow wycofał wojska z pola walki, otwierając tym samym Napoleonowi drogę do Moskwy.Syberia (ros. Сибирь, Sibir’) – kraina geograficzna w północnej Azji, wchodząca w skład Rosji, położona między Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy, działem wód zlewisk Oceanu Arktycznego i Spokojnego na wschodzie, oraz stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. W ujęciu historycznym (oraz potocznym w Rosji) do Syberii należy również rosyjski Daleki Wschód.

  Udaje się pod Moskwę, gdzie jest naocznym obserwatorem braterskiej jedności obrońców rosyjskiej stolicy, którzy pragną pokonać Napoleona – wroga „wszystkich ludzi”. Jest świadkiem modlitwy rosyjskiego generała przed ikoną Matki Bożej Smoleńskiej. Na polach Borodino Bezuchow po raz pierwszy doświadcza uczucia jedności z innymi żołnierzami, bijąc się razem ze wspólnym wrogiem. W opustoszałej i płonącej Moskwie doświadcza wielu wojennych koszmarów; jak tylko potrafi próbuje pomagać ludziom (osłania kobietę, ratuje dziecko z ognia). Ostatecznie zostaje złapany jako „podpalacz” i przechodzi przez bardzo ciężkie momenty swojego życia, oczekując na śmierć i będąc świadkiem egzekucji więźniów. W niewoli objawia się mu nowy świat i sens życia – przede wszystkim uświadamia sobie, że jest możliwe uwięzienie jedynie ciała, a nieśmiertelna dusza człowieka pozostaje wolna. W więzieniu spotyka się z Platonem Karatajewem - chłopem i – podobnie jak Bezuchow – jeńcem wojennym. Rozmowa z nim uświadamia mu cechy narodu rosyjskiego: miłość do życia, świadomość siebie jako części całego świata. Po spotkaniu z Karatajewem, które stanowi punkt zwrotny w życiu Bezuchowa, hrabia, który wcześniej „nie widział wieczności i nieskończoności w niczym” nauczył się „dostrzegać wieczność i nieskończoność we wszystkim. I tą wiecznością i nieskończonością był Bóg.”

  Smoleńska Ikona Matki Bożej, ros. Смоленская икона Божией Матери, Smolenskaja Ikona Bożyjej Matieri – jedna z najbardziej czczonych ikon prawosławnych. Należy do typu ikonograficznego Hodegetria z Chrystusem. Dziecko trzyma w lewej ręce zwinięty zwój pisma, prawą ręką błogosławi.Graf (łac. comes/comites, fr. comte, marquis, włos. conte, marchese) – tytuł szlachecki w dawnych Niemczech i innych krajach pozostających kiedyś pod panowaniem Świętego Cesarstwa Rzymskiego: Holandii, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Danii.

  Po zakończeniu wojny i śmierci Heleny, Piotr Bezuchow po raz kolejny spotyka się z Nataszą Rostową, aby ostatecznie ją poślubić. W epilogu Tołstoj ukazuje go jako szczęśliwego, troszczącego się o swoją rodzinę człowieka, z wzajemnością darzącego miłością swoją żonę – człowieka, który odnalazł swoje miejsce i cel w życiu.

  Inwazja na Rosję (1812), oficjalnie zwana Drugą Wojną Polską rozpoczęta 24 czerwca, zakończona około 25 grudnia 1812 roku. Była decydującą dla losu dalszych wojen napoleońskich klęską Wielkiej Armii.Powieść historyczna – jedna z odmian powieści, której powstanie w nowożytnej formie datuje się na początek XIX wieku. Jej korzenie, według niektórych badaczy, sięgają starożytności (Odyseja), a przede wszystkim – średniowiecznych romansów rycerskich, czy późniejszych XVI lub XVII-wiecznych romansów awanturniczych. Powieść historyczna jest utworem dymorficznym, powstałym na dwóch podstawowych płaszczyznach konstrukcji fabuły – historycznej i literackiej, przy czym w zależności od obowiązujących nurtów czy prądów literackich, zdolności pisarskich twórców i oczekiwań czytelniczych, wzajemny stosunek tych dwóch płaszczyzn w trakcie ewolucji gatunku ulegał zmianie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. ПЬЕР БЕЗУХОВ (ros.). bobych.ru. [dostęp 2016-02-16].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Count Pierre Bezukhov w bazie IMDb (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jej temat. Nauka badająca historię wolnomularską i idee wolnomularskie nazywa się masonologią.
  Wojna i pokój (ros. Война и мир, Wojna i mir) – powieść historyczna rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja, pisana w latach 1865–1869, często uznawana za rosyjską epopeję narodową.
  Dekabryści – grupa rosyjskich rewolucjonistów ze sfer szlacheckich działająca w latach 20. XIX wieku. Nazwa wywodzi się od daty wybuchu antycarskiego powstania – 26 grudnia 1825 (14 grudnia według kalendarza juliańskiego) – po rosyjsku grudzień to diekabr`.
  Napoléon Bonaparte (pierwotnie wł. Napoleone Buonaparte), Napoleon I (ur. 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce, zm. 5 maja 1821, o 17:49, w Longwood na Wyspie Świętej Heleny) – pierwszy konsul Republiki Francuskiej 1799-1804, cesarz Francuzów w latach 1804-1814 oraz 1815, prezydent (1802-1805) i król Włoch w latach 1805-1814.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.