• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pionier - radziecki

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.
  Obóz pionierski – obóz wakacyjny organizacji Pionierów. W XX wieku obozy pionierskie były popularne w wielu krajach socjalistycznych, zwłaszcza w ZSRR.
  Odznaka pionierów
  Radzieccy pionierzy z 1983 w stroju organizacyjnym

  Wszechzwiązkowa Organizacja Pionierska imienia W.I. Lenina, powszechnie nazywana pionierami (ros. Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина) - radziecka, polityczna organizacja skupiająca dzieci w ZSRR.

  Krym (ukr. Крим, ros. Крым, krymskotatarski Qırım, Къырым, Półwysep Krymski) – półwysep na południu Ukrainy, zwany czasem półwyspem Taurydzkim, a w starożytności Chersonezem Taurydzkim bądź Taurydą, połączony jest z lądem tylko wąskim Przesmykiem Perekopskim, pomiędzy Morzem Czarnym i Azowskim, a od Rosji oddzielony Cieśniną Kerczeńską. Długość linii brzegowej 1000 km, powierzchnia 25 700 km².Skauting (ang. scouting) – ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu organizacji młodzieżowych w wielu krajach, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompson Setona w USA. W Polsce jego prekursorem był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany skautingu.

  Założona 19 maja 1922 przez władze radzieckie jako przybudówka Komsomołu, celem wychowywania w ideach komunizmu dzieci oraz przygotowania przyszłych kadr dla Komsomołu i w dalszej perspektywie dla KPZR. Początkowo przynależność do niej była dobrowolna, stosowano też ostrą selekcję przy przyjmowaniu członków. Od lat 40. XX wieku przynależność do pionierów stała się praktycznie obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku 9-14 lat. Dzieci młodsze należały do organizacji o nazwie Oktiabriata (Październiczki). Po ukończeniu 14 lat młodzież przestawała należeć do pionierów i mogła wstąpić do Komsomołu lub pozostać niezrzeszona.

  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).Oktiabriata, ros. Октябрята – radziecka, polityczna organizacja skupiająca najmłodszych uczniów szkół podstawowych w ZSRR.

  Pionierzy mieli strój organizacyjny, którego głównymi elementami była czerwona chusta noszona na szyi, odznaka pionierska i czerwony beret. Obowiązywały też białe koszule oraz granatowe spodnie lub spódnice. Każda drużyna pionierska miała swój sztandar. Na co dzień pionierzy nosili tylko chusty i znaczki.

  Artek (do 1925 r. Charta) – obóz pionierski na Krymie, znajdujący się u podnóża południowo-zachodniego zbocza góry Ajudah (Aju-Dah), nad brzegiem Morza Czarnego, w miejscowości Gurzuf.Komsomoł (ros. Комсомол) – komunistyczna organizacja młodzieży w Związku Radzieckim, powstała w 1918 roku. Nazwa jest akronimem od słów Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Коммунистический союз молодёжи) czyli Komunistyczny Związek Młodzieży. Od 1922 roku pełna nazwa brzmiała Wsiesojuznyj Leninskij Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи), czyli Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży.

  Wychowanie pionierów bazowało na cotygodniowych spotkaniach drużyn, w czasie których odbywano szkolenia ideologiczne, odbywały się też szkolenia i mityngi nieperiodyczne związane z ważniejszymi wydarzeniami politycznymi. Prowadzono też prace społeczne, zwłaszcza w dni wolne od pracy (subotniki, woskriesienniki). Pionierzy powinni też byli prenumerować główną gazetę pionierskiego ruchu "Pionierską Prawdę".

  Sztandar – weksylium będące znakiem oddziału, stowarzyszenia, miasta, szkoły, instytucji itp. Składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma różne wzory na obu stronach, przeważnie obszyty jest frędzlą i przymocowany do drzewca skórzanym rękawem i ozdobnymi gwoździami. Pod głowicą wiązane są wstęgi i szarfy w barwach narodowych lub orderów i odznaczeń, którymi posiadacz sztandaru został odznaczony. Pod wstęgami mogą być mocowane odznaki odznaczeń. Sztandar, podobnie jak chorągiew, występuje w jednym egzemplarzu.Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Niezależnie od tego, ruch pionierów przejął część zewnętrznych form skautingu, jak praca w drużynach, umundurowanie, obozy w terenie, nauka gier i zabaw zręcznościowych, akcje pomocy starszym ludziom. Szczególnie rozbudowana była sieć około 40 tys. Obozów Pionierów, gdzie dzieci aktywnie wypoczywały. Najsłynniejszym obozem pionierskim był obóz Artek na Krymie.

  Organizację pionierską rozwiązano w 1991.

  Bibliografia[]

 • Encyklopedia PWN, 1966
 • http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00015/47100.htm - hasło z Wielkiej Encyklopedii Sowieckiej
 • http://sovietthings.webuda.com/Polozheniye_o_VPO_imeni_V_I_Lenina.htm - regulamin organizacji pionierskiej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama