• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pilot wycieczek  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Polska Rama Kwalifikacji (ang. The Polish Qualifications Framework) - opis relacji pomiędzy kwalifikacjami zawierającymi ich hierarchię umieszczoną na ośmiu poziomach, na których wymagane są różne efekty uczenia się. Polska Rama Kwalifikacji obejmuje osiem poziomów kwalilifkacji. Na każdym poziomie wymagania dotyczące efektów uczenia się są opisywane w trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.Rezydent turystyczny (ew. rezydent biura podróży) - zawód branży turystycznej. Przedstawiciel organizatora turystyki na kierunku wakacyjnym, którego obowiązkiem jest reprezentowanie swojego pracodawcy wobec klientów i podmiotów współpracujących z turoperatorem, nadzór nad zakontraktowanymi świadczeniami oraz szeroko rozumiana opieka nad turystami.
  Pilot z wycieczką na placu Świętego Piotra

  Pilot wycieczek – zawód w branży turystycznej.

  Zadania pilota wycieczek[ | edytuj kod]

  Do zadań pilota wycieczek należy:

  Turystyka biznesowa – obejmuje ogół czynności związanych z przejazdem i pobytem uczestników na różne spotkania grupowe, realizowane poza siedzibą organizatora – zleceniodawcy, w celach związanych z aktywnością zawodową uczestników; staje się coraz ważniejszym produktem turystycznym wielu miast i różnych obiektów spotkań.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
 • czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów,
 • przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień,
 • sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy,
 • wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.
 • Wymagania ustawowe[ | edytuj kod]

  Pilotem wycieczek może być osoba, która:

  Plac Świętego Piotra (wł. Piazza San Pietro) – plac przed bazyliką św. Piotra na Watykanie, należący do osi łączącej bazylikę i Via della Conciliazione. Został zaprojektowany w 1656 przez Berniniego jako prostopadły owal, który od strony zachodniej za pośrednictwem części w kształcie trapezu otwiera się na fasadę bazyliki, od strony wschodniej wychodzi na przebitą w latach 30. XX w. Via della Conciliazione.Animator czasu wolnego to nazwa stanowiska pracy w hotelarstwie, która określa pracownika, zajmującego się organizacją czasu wolnego ludzi, przebywających w ośrodkach wczasowych i turystycznych.
 • ukończyła 18 lat,
 • nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • posiada wykształcenie min. średnie.
 • Do końca 2013 r. obowiązywały jeszcze 2 dodatkowe wymagania: należało skończyć kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek i zdać egzamin przeprowadzany przez komisje przy urzędach marszałkowskich. W związku z tzw. ustawą deregulacyjną wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu został zniesiony.

  Zintegrowany System Kwalifikacji (ang. integrated qualifications system) – ogół rozwiązań służących ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości tych kwalifikacji, które są ujęte w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Zintegrowany system kwalifikacji jest podstawową częścią krajowego systemu kwalifikacji (KSK). Na zintegrowany system kwalifikacji składają się z jednej strony te elementy, które funkcjonują już w polskim życiu społecznym i gospodarczym, a z drugiej strony – przygotowywane obecnie instrumenty umożliwiające efektywną integrację całego systemu, czyli Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), wspólna terminologia oraz ogólne zasady zapewniania jakości kwalifikacji.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Pilot wycieczek wykonujący swoje obowiązki za granicą powinien się zapoznać i przestrzegać przepisów prawnych związanych z pracą pilota wycieczek w danym kraju.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Przewodnik turystyczny to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia (wydawane przez marszałka województwa, właściwego dla miejsca zamieszkania, potwierdzone legitymacją i odznaką) do udzielenia informacji turystycznych i krajoznawczych oraz do oprowadzenia wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach.
  Przez profesję w socjologii i antropologii rozumie się te zawody, które wymagają długotrwałego przygotowania, zazwyczaj poprzez konieczność odbycia studiów wyższych, a także często stażu zawodowego. Dla profesji charakterystyczne jest zrzeszanie się w stowarzyszenia zawodowe, tworzenie własnych kodeksów etycznych, a także ograniczanie dostępu do wykonywania zawodu wobec osób nie należących do organizacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.