• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pilot rajdowy

  Przeczytaj także...
  Metromierz - przyrząd montowany w samochodach rajdowych służący pilotowi do nawigacji potocznie nazywany "halda". Główną funkcją metromierza jest pomiar przejechanej odległości, ale z reguły do tych urządzeń dodawane są inne funkcje takie jak: pomiar czasu, pomiar prędkości chwilowej, pomiar prędkości średniej i inne parametry potrzebne pilotowi i kierowcy. W rajdach samochodowych trasa z reguły opisywana jest przez itinerer z tego powodu jest to niezbędne wyposażenie samochodu rajdowego.Dojazdówka – fragment trasy rajdu samochodowego poprowadzony po otwartych dla ruchu drogach publicznych, gdzie załoga zobowiązana jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  Odcinek specjalny (OS, oes, ang. SS - special stage) – fragment trasy rajdu samochodowego poprowadzony najczęściej po zamkniętych dla ruchu drogach publicznych, na którym załoga nie podlegając przepisom ruchu drogowego walczy o uzyskanie jak najszybszego czasu przejazdu. Czas uzyskany na trasie odcinka specjalnego jest jedynym (obok nałożonych kar czasowych) czasem wliczanym do klasyfikacji załóg rywalizujących w rajdzie. Czas na odcinku specjalnym liczony jest z dokładnością do 0,1 sekundy.

  Pilot rajdowy – członek załogi startującej w rajdzie samochodowym – drugi zawodnik w samochodzie, zajmujący w nim pozycję pasażera. Podstawowym zadaniem pilota jest dyktowanie kierowcy, opisu trasy odcinka specjalnego (w tym m.in. kierunku i trudności zakrętów oraz możliwych przeszkód) z przygotowanych na rekonesansie notatek. Poza podstawowymi informacjami pilot dyktuje które zakręty ciąć, gdzie wypuścić itp. Pilot to też zazwyczaj psycholog, który potrafi umiejętnie motywować drugiego zawodnika i stale kontrolować "tempo" z jakim podróżuje auto rajdowe.

  Samochód rajdowy – to zazwyczaj samochód seryjny, osobowy, terenowy lub ciężarowy, przekonstruowany tak, aby dostosować go do udziału w rajdach samochodowych określonego typu. W zależności od obowiązujących przepisów, do rajdów dopuszczane są samochody o ustalonym stopniu przeróbek i modyfikacji, w określonych specyfikacjach.Notatki rajdowe - zapis przebiegu odcinka rajdowego dokonywanego przez załogę podczas rekonesansu (zapoznania). Podczas trwania odcinka pilot odczytuje z wyprzedzeniem informacje o zbliżającym się odcinku drogi, takie jak długość prostej pomiędzy zakrętami, stopień zakrętu oraz jego kierunek, jak również o przeszkodach w postaci wzniesień.

  Oprócz tego do zadań pilota należy określanie drogi przejazdu dojazdówek z dostarczonych przez organizatora specjalnych notatek nawigacyjnych zwanych itinererem, kontrolowanie czasu przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi oraz często także obsługa poszczególnych wskaźników samochodu rajdowego. Głównym narzędziem pracy pilota jest metromierz nazywany potocznie "haldą".

  Rajdy samochodowe – forma sportu samochodowego, w której rywalizacja odbywa się na drogach publicznych, całkowicie lub częściowo otwartych dla ruchu drogowego. Trasa rajdu składa się z zamkniętych dla ruchu odcinków specjalnych oraz otwartych dla ruchu odcinków drogowych, łączących kolejne odcinki specjalne. Celem zawodów jest jak najszybsze pokonanie odcinków specjalnych oraz przejechanie całej trasy rajdu w czasie określonym przez organizatora. Podstawą kwalifikacji jest suma czasów uzyskanych na odcinkach specjalnych, powiększona o kary czasowe nałożone przez sędziów.Itinerer – rodzaj mapy, który zawiera jedynie schematy skrzyżowań z zaznaczonym kierunkiem, w którym należy się udać. Wykorzystywany jest w rajdach samochodowych, a także w turystycznych marszach na orientację.
  Rekonesans - wstępne zapoznanie się z czymś w określonym terenie; w terminologii wojskowej oznacza rozpoznanie stanowisk i sił przeciwnika, w kartografii - dokonanie elementarnych pomiarów i obliczeń terenu. Również zapoznanie się z porządkiem i przebiegiem ćwiczeń itp.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.58 sek.