• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pilot drogowy

  Przeczytaj także...
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Szperacz – rodzaj lampy elektrycznej, wojskowych lub policyjnych), którego konstrukcja pozwala na obracanie go w pewnym zakresie – w lewo i w prawo oraz w górę i w dół – tak, by możliwe było skierowanie snopa światła w żądanym kierunku wokół pojazdu, a nie tylko (tak jak w standardowych reflektorach świateł drogowych) na wprost przed pojazdem. Lampa taka ułatwia nocną obserwację obiektów znajdujących się przy drodze albo na bezdrożach, jak również działania straży pożarnej i innych służb ratowniczych.
  Pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi. Poruszający się zazwyczaj w nocy w asyście pilota drogowego.
  Norweski pilot drogowy
  Pilot w czasie eskortowania transportu

  Pilot drogowy – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w nim w czasie przejazdu pojazdu nadgabarytowego.

  W Polsce pojazd pilota drogowego musi być odpowiednio wyposażony m.in. w tablicę oznakowania pojazdu, środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi, urządzenia nagłaśniające oraz odpowiednio oznakowany m.in. dwoma pomarańczowymi lampami sygnalizacyjno-ostrzegawczymi. Może nim być pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem motocykla. Auto może być wyposażone w dodatkowe światło barwy białej lub pomarańczowej selektywnej (szperacz) zamontowane niezależnie z innymi światłami oraz światło barwy białej lub pomarańczowej selektywnej z czarnym napisem PILOT umieszczone na tablicy zamontowanej na dachu pojazdu w przedniej części. Pojazd nienormatywny o długości powyżej 30 m, szerokości powyżej 3,6 m, wysokości powyżej 4,7 m oraz masy całkowitej powyżej 80 t powinien być pilotowany przez dwa pojazdy pilotujące.

  Lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (potocznie kogut) – lampa (lub zestaw lamp) stosowany do oznaczania pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów stwarzających utrudnienia w ruchu oraz do sygnalizacji zagrożeń, gdzie z powodu wysokiego natężenia hałasu sygnalizacja akustyczna może się okazać nieskuteczna.

  Zadania pilotów drogowych:

 • zapewnienie właściwej organizacji przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów nadgabarytowych w czasie przejazdu i postoju
 • kierowanie ruchem w niezbędnym zakresie
 • pilotaż pojazdów nienormatywnych
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego w czasie wypadków pojazdów nadgabarytowych
 • możliwość podjęcia decyzji o wstrzymaniu pilotażu w razie powstania istotnego zagrożenia w ruchu drogowym
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 110
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 629).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.61 sek.