• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pillnitz

  Przeczytaj także...
  Pałac (st.czes. palác, z wł. palazzo, z łac. palātium, Palātium, Palatyn) – reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, rezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska; od XIX w. także okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych.Ratusz (niem. Rathaus, dosł. dom rady) – reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Budowany był najczęściej na planie prostokąta i nadawano mu formę monumentalną.
  Fryderyk August I, właśc. Fryderyk August Józef Maria Antoni Jan Nepomucen Alojzy Ksawery Wettyn niem. Friedrich August Joseph Maria Anton Johann Nepomuk Aloys Xaver Wettyn (ur. 23 grudnia 1750 w Dreźnie, zm. 5 maja 1827) – elektor saski (jako Fryderyk August III Sprawiedliwy) w l. 1763–1806, król saski w l. 1806–1827, książę warszawski (jako Fryderyk August) w l. 1807–1815.

  Pillnitz – obecnie jedna z dzielnic niemieckiego Drezna, położona we wschodniej części miasta, nad Łabą. Można się tu dostać autobusem, statkiem rzecznym komunikacji miejskiej i Drezdeńskiej Białej Floty, pieszo bądź rowerem po nadrzecznym bulwarze. Atrakcją turystyczną Pillnitz jest pałac w stylu japońskim.

  Rower – jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.Anna Konstancja von Brockdorf, hrabina Cosel (ur. 17 października 1680 w Depenau, w Holsztynie, zm. 31 marca 1765 w Stolpen) – faworyta króla Polski i elektora Saksonii Augusta Mocnego.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pałac nad Łabą ok. 1800 r.

  Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w XIV wieku.

  Park wokół pałacu założono w 1539, podczas budowy kościoła. Budynki były później przebudowywane na styl barokowy i japoński, a pierwszy kościół zburzono. Następnie posiadłość otrzymała w darze hrabina Cosel, jedna z wielu kobiet króla Polski Augusta Mocnego. Około 1724 część budynków odnowiono w stylu francuskim.

  Drezno (niem. Dresden, górnołuż. Drježdźany, czes. Drážďany, dawniej Drezdno) – miasto we wschodnich Niemczech na Pogórzu Zachodniosudeckim, położone nad Łabą, stolica kraju związkowego Saksonia. Aglomeracja drezdeńska liczy ok. 1,036 mln mieszkańców (2004).Kamelia w Pillnitz – jedna z najstarszych kamelii w Europie. Ma około 200 lat i jest chroniona przez specjalną konstrukcję ochronną. Drzewo ma ok. 8,6 m wysokości, średnica jego korony wynosi ok. 11 m. W okresie od lutego do kwietnia pokrywa się ok. 35 000 kwiatów.

  Na zlecenie króla Augusta II Mocnego powstał przy winnicy królewskiej w Pillnitz także barokowy kościół Świętego Ducha, ozdobiony kartuszem z herbami Polski i arcymarszałka cesarstwa (jeden z tytułów Augusta II) oraz monogramem królewskim, zwieńczonymi polską koroną królewską.

  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.August II Mocny, niem. August II der Starke (ur. 12 maja 1670 w Dreźnie (według kalendarza juliańskiego), zm. 1 lutego 1733 w Warszawie) – król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I (Friedrich August I.). Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą.

  W 1765 książę Fryderyk August I uczynił pałac w Pillnitz swą letnią rezydencją.

  W 1791 Pillnitz zapisało się w historii Europy deklaracją z Pillnitz, w której Leopold II i Fryderyk Wilhelm II wezwali pozostałych europejskich władców do przywrócenia ładu w ogarniętej rewolucją Francji, co we Francji potraktowano jak wypowiedzenie wojny.

  Pałac od strony parku w 1911 r.

  W latach 1920–1939 w jednym ze skrzydeł pałacu w Pillnitz działała pracownia tkacka Wandy Bibrowicz, wykonująca prace tkackie, m.in. gobeliny dla reprezentacyjnych obiektów, jak ratusze czy sale konferencyjne.

  Łaba (czes. Labe, niem. Elbe) – rzeka w Czechach i Niemczech o długości 1165 km (370 km w Czechach) i powierzchni dorzecza 144 055 km² (w Czechach 51 394 km²).Saksonia – najmniejszy region winiarski w Niemczech, położony w pobliżu północnej granicy upraw, wzdłuż Łaby pomiędzy Dreznem a Miśnią (z kilkoma wyjątkami).

  W 1950 Pillnitz włączono w granice miasta Drezna.

  Obecnie w parku znajduje się między innymi oranżeria oraz kilkusetletnie drzewo kameliowe. Jest tu także wiele cennych roślin, nie należy jednak mylić parku w Pillnitz z ogrodem botanicznym, który w Dreźnie mieści się gdzie indziej. W obiektach pałacowych urządzono obecnie muzea.

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Powódź w Europie, nazywana niekiedy Wielką powodzią tysiąclecia, nawiedziła tereny Europy Środkowo-Wschodniej w sierpniu 2002. Straty, jakie spowodowały ulewne deszcze w kilkunastu krajach, sięgają miliardów euro. Największe zniszczenia miały miejsce na terenach: Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Polski, Węgier, Rumunii i Chorwacji.

  Pillnitz to tradycyjne miejsce wyrobu wina, w obrębie regionu winiarskiego Saksonia. Było także jednym z miejsc najbardziej poszkodowanych podczas powodzi tysiąclecia w 2002.

  Obiekty i miejsca[ | edytuj kod]

 • Pałac nad Łabą
 • Park z oranżerią, ogrodem angielskim oraz zabytkowymi pawilonami Angielskim i Chińskim
 • Winnice, a pośród nich:
 • Kościół Świętego Ducha w stylu barokowym, ozdobiony m.in. polskim godłem
 • Rzeźby autorstwa Małgorzaty Chodakowskiej
 • Galeria zdjęć[ | edytuj kod]

 • Pałac i park

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
 • Kartusz ozdobny z wyobrażeniem Orderu Orła Białego w pałacu

 • Kościół Świętego Ducha

 • Kartusz herbowy na fasadzie kościoła Świętego Ducha

 • Winnica z rzeźbą autorstwa Małgorzaty Chodakowskiej

 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Pillnitz – HOV | ISGV e.V, hov.isgv.de [dostęp 2018-06-27].
  2. Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej - Wanda Bibrowicz
  3. Eckhard Supp: Niemcy. W: André Dominé: Wino. Wyd. 2. Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk, 2009, s. 518. ISBN 978-83-7626-712-8. (pol.)

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Schlösserland Sachsen - pałace i ogrody (ang.)
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kartusz (fr. cartouche) – ozdobne obramowanie herbu, emblematu, monogramu, napisu lub malowidła, a także motyw ornamentowy w postaci ozdobnej tarczy.
  Tkactwo – dział przemysłu włókienniczego i rzemiosła zajmujący się wytwarzaniem tkanin oraz ich wykończeniem. Jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Jego początki sięgają neolitu. Powstały wtedy najstarsze, pionowe warsztaty tkackie.
  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Park – teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory, w tym często zadrzewiony. W miastach ma charakter dużego, swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami spacerowymi. W Polsce 9249 parków jest objętych ochroną prawną poprzez wpisanie ich do rejestru zabytków lub rejestru pomników przyrody. Łącznie zajmują obszar 50354,65 ha.
  Monogram (z gr. monos, pojedynczy oraz gramma, znak, litera) - litera lub kilka liter powiązanych kompozycyjnie, stosowanych jako podpis lub znak własności (wyszywanych na pościeli i ubraniach, nanoszonych na sprzętach, drukowanych). Literami monogramu są inicjały osoby lub nazwy firmy. Litery monogramu powinny być ozdobne, jednak w sposób umiarkowany, ponieważ naczelną cechą monogramu jest jego czytelność, a dopiero potem ozdobność.
  Ogród botaniczny – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji.
  Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.