• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piko

  Przeczytaj także...
  Przedrostek SI – prefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa). Litr (skrót l, L) – pozaukładowa jednostka objętości. W przeliczeniu na jednostki SI 1 l = 1/1000 m³ = 1 dm³.
  Pikometr (symbol: pm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jeden pikometr równa się 10 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-12 m oznaczający 0,000 000 000 001 × 1 m (jedna bilionowa część metra).

  Pikoprzedrostek jednostki miary o symbolu p oznaczający mnożnik 0,000 000 000 001 = 10 (jedna bilionowa).

  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  Najczęstsze zastosowania[ | edytuj kod]

 • pF – pikofarad
 • pm – pikometr – miara odległości między atomami w związkach chemicznych
 • ps – pikosekunda
 • pl – pikolitr – miara objętości kropli tuszu wyrzucanego przez głowice drukarek atramentowych
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Władysław Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989, s. 394. ISBN 83-214-0570-3.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.818 sek.