• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsi Piastowie

  Przeczytaj także...
  Dobroniega Maria (ur. między 1010 a 1016, zm. 13 grudnia 1087) – ruska księżniczka z dynastii Rurykowiczów, polska księżna, żona Kazimierza I Odnowiciela.Piast (łac. Past Ckosisconis, Pazt filius Chosisconisu, także Piast Kołodziej, Piast Oracz) – legendarny protoplasta dynastii Piastów; ojciec Siemowita, mąż Rzepichy.
  Zbigniew, właśc. Zbygniew (ur. po 1070, zm. 8 lipca 1113?) – książę Wielkopolski, Mazowsza i Kujaw w latach 1102–1107. Pierworodny syn księcia Władysława I Hermana i prawdopodobnie Przecławy z rodu Prawdziców.

  Pierwsi Piastowie – umowne określenie przedstawicieli dynastii Piastów czynnych od IX do końca XII wieku. Do grupy tej są zaliczani Piastowie do pokolenia potomków Bolesława III Krzywoustego włącznie. Ze względów praktycznych włącza się do nich również potomstwo Bolesława IV Kędzierzawego.

  Bolesław I Srogi (Bolesław I Okrutny; ur. po 903, zm. 15 lipca 972) – książę Czech od 935 (ewentualnie od 929) do 972 z dynastii Przemyślidów. Syn Wratysława I i Drahomiry, młodszy brat Wacława I Świętego; teść Mieszka I.Swen Widłobrody (ur. ok. 950–960, zm. 2 lub 3 lutego 1014; duń. Svend Tveskæg, norw. Svein Tjugeskjegg, ang. Svein Forkbeard) – król duński (ok. 987–1014) i norweski (987–994), władca Anglii (1013–1014).

  Spuściźnie Pierwszych Piastów jest poświęcone Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  Wirzchosława, Wierzchosława — staropolskie imię żeńskie (notowane tylko w formie Wirzchosława). Składa się z członu Wirzcho- ("wierzch, szczyt, czubek") i -sława ("sława"). Może oznaczać "znajdująca się u szczytu sławy". Męskim odpowiednikiem jest Wirzchosław.Lotaryngia (fr. Lorraine, niem. Lothringen, lotar. Louréne) – kraina historyczna i region administracyjny w północno-wschodniej Francji. Graniczy z Belgią, Luksemburgiem i Niemcami oraz z regionami: Alzacja, Franche-Comté i Szampania-Ardeny.
  Piast IX wiek - protoplasta Piastów (tylko według legend, nie ma źródeł historycznych na to, że Piast Kołodziej i Rzepicha istnieli)
  ~ Rzepicha
  └─>Siemowit IX wiek 
    ~ NN
    └─>Lestek IX - X wiek 
     ~ NN
     └─>Siemomysł X wiek 
       ~ NN
       ├─Mieszko I (ok. 930-992), panował ok. 960-992
       │ ~ Oda (zm. 1023), córka Dytryka, margrabiego Marchii Północnej
       │ └─>Mieszko, Lambert i Świętopełk
       │   └─>Dytryk
       │ ~ Dobrawa (zm. 977), córka Bolesława I Okrutnego, księcia Czech
       │ ├─>Bolesław I Chrobry (967-1025), panował 992-1025, król 1025 
       │ │ ~ NN, księżniczka węgierska
       │ │ └─>Bezprym (986-1032)
       │ │ ~ Emnilda słowiańska (zm. 1017), córka księcia Dobromira
       │ │ ├─>Mieszko II Lambert (990-1033), panował 1025-1034, król Polski 1025-1031
       │ │ │ ~ Rycheza (zm. 1063), córka Ezzona, palatyna Lotaryngii
       │ │ │ ├─>Kazimierz I Odnowiciel (1016-1058), panował 1034(?)-1058
       │ │ │ │ ~ Maria Dobroniega (zm. 1087), córka Włodzimierza Wielkiego
       │ │ │ │ ├─>Bolesław II Szczodry (1042-1081), panował 1058-1079, król Polski od 1076
       │ │ │ │ │ ~ NN
       │ │ │ │ │ └─>Mieszko (1069-1089)
       │ │ │ │ ├─>Władysław I Herman (1040-1102), panował 1079-1102
       │ │ │ │ │ ~ NN
       │ │ │ │ │ └─>Zbigniew (ok. 1070-1112), książę mazowiecki 1102-1106
       │ │ │ │ │ ~ Judyta(1056-1086), córka Wratysława II, króla Czech
       │ │ │ │ │ └─>Bolesław III Krzywousty (1086-1138), panował 1102 - 1138
       │ │ │ │ │   ~ Zbysława Kijowska (1085-1114), córka Świętopełka II
       │ │ │ │ │   └─>Władysław II Wygnaniec (1105-1159), panował 1138-1146
       │ │ │ │ │    ~ Agnieszka Babenberg (1111-1157)
       │ │ │ │ │   ~ Salomea z Bergu (1101-1144)
       │ │ │ │ │   ├─> Leszek (1115-1131)
       │ │ │ │ │   ├─> Ryksa (1116-1155)
       │ │ │ │ │   │  ~ Magnus Silny (1106-1134), syn Mikołaja Estrydsena króla Danii
       │ │ │ │ │   │  ~ Włodzimierz Wsiewołodowic
       │ │ │ │ │   │  ~ Swerker I Starszy (zm. 1156), król Szwecji od 1130
       │ │ │ │ │   ├─> Kazimierz (ok. 1120-1131)
       │ │ │ │ │   ├─> Bolesław IV Kędzierzawy (1122-1173), panował 1146-1173, książę mazowiecki od 1138
       │ │ │ │ │   │  ~ Wierzchosława (zm. 1148 ?), córka Wsiewołoda Nowogrodzkiego
       │ │ │ │ │   │  └─> Bolesław (zm. 1172)
       │ │ │ │ │   │  ~ Maria (?)
       │ │ │ │ │   │  └─> Leszek (1162-1186), książę mazowiecki i kujawski
       │ │ │ │ │   ├─> Mieszko III Stary (1126-1202), panował 1173-1177 i 1199-1202, książę wielkopolski od 1138
       │ │ │ │ │   │  ~ Elżbieta (zm. ok. 1150), córka Beli II króla Węgier
       │ │ │ │ │   │  ~ Eudoksja, córka Izjasława II księcia kijowskiego
       │ │ │ │ │   ├─> Dobronega Ludgarda (1129-1146)
       │ │ │ │ │   │  ~ Dytryk Wettyn (1142-1185), margrabia dolnołużycki
       │ │ │ │ │   ├─> Henryk Sandomierski (ok. 1130-1166)
       │ │ │ │ │   ├─> Judyta (1131-1170)
       │ │ │ │ │   │  ~ Otton I (1126-1184), margrabia brandenburski
       │ │ │ │ │   ├─> Agnieszka (1137-1182)
       │ │ │ │ │   │  ~ Mścisław III Chrobry (zm. 1170), wielki książę kijowski
       │ │ │ │ │   └─> Kazimierz II Sprawiedliwy (1138-1194), panował 1177-1194
       │ │ │ │ │     ~ Helena znojemska (ok. 1141-1202)
       │ │ │ │ ├─>Świętosława (ok. 1046-1126)
       │ │ │ │ │ ~ Wratysław II (1032-1092), książę Czech od 1061, król od 1085
       │ │ │ │ ├─>Mieszko (1045-1065)
       │ │ │ │ └─>Otto (1047 - 1048)
       │ │ │ ├─>nieznana z imienia (zm. po 1052)
       │ │ │ │ ~ Bela I (1020 - 1063), król Węgier od 1060
       │ │ │ └─>Gertruda (ok. 1025-1108)
       │ │ │   ~ Izjasław I (1024 - 1078), wielki książę kijowski od 1054
       │ │ └─>Otto (zm. 1033)
       │ └─>Świętosława
       │   ~ Eryk Zwycięski (935-994), król Szwecji
       │   ~ Swen Widłobrody (ok. 960-1014), król Danii od 987
       └─>Czcibor (zm. po 972)
  
  Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) – pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 także książę Czech jako Bolesław IV, książę Polski od 992 roku.Mieszko II Lambert (ur. 990, zm. 10 lub 11 maja 1034) – król Polski w latach 1025–1031, książę Polski 1032–1034 z dynastii Piastów, drugi syn Bolesława I Chrobrego, a pierwszy z małżeństwa z Emnildą, księżniczką słowiańską. Przejął władzę po śmierci ojca i prawdopodobnie wypędził z kraju swoich dwóch braci. Zorganizował dwa niszczycielskie najazdy na Saksonię w 1028 i 1030. Następnie prowadził wojny obronne przeciw Niemcom, Czechom i książętom Rusi Kijowskiej. Opuścił kraj w 1031 w wyniku kolejnej wyprawy Konrada II na ziemie polskie, oraz po ataku książąt ruskich Jarosława Mądrego i Mścisława, którzy pomogli na polskim tronie osadzić jego brata Bezpryma. Następnie uszedł do Czech, gdzie został uwięziony przez księcia Udalryka. Odzyskał władzę w 1032 jako książę jednej z trzech dzielnic. Zjednoczył państwo, ale nie udało mu się odtworzyć stabilnych struktur władzy. Za jego czasów od Polski odpadły nabytki terytorialne Bolesława Chrobrego: Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, Morawy i Słowacja.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rycheza Lotaryńska (Richeza, Richenza), zwana również Ryksą (Rixa) (ur. ok. 993, zm. 21 marca 1063 w Saalfeld/Saale) – królowa Polski jako żona Mieszka II, zwana błogosławioną.
  Władysław I Herman (ur. ok. 1043, zm. 4 czerwca 1102) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1079-1102. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i jego żony Dobroniegi.
  Mieszko Mieszkowic (ur. między 978 a 984, zm. po 992) – syn Mieszka I, księcia Polski z dynastii Piastów, i jego ostatniej żony Ody.
  Cidebur (Czcibor, Ścibor albo Zdziebor, zm. po 24 czerwca 972) – syn księcia Polan Siemomysła z nieznanej bliżej matki, brat księcia polskiego Mieszka I.
  Siemomysł (Ziemomysł) (ur. prawdopodobnie na przełomie IX i X wieku – zm. w latach 950–960) – trzeci książę Polan z dynastii Piastów wspomniany w Kronice polskiej Galla Anonima. Wnuk Siemowita, syn Lestka, ojciec Mieszka I.
  Bolesław II Szczodry (Śmiały) (ur. ok. 1042, zm. 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082) – książę Polski w latach 1058–1076, król Polski w latach 1076–1079.
  Agnieszka (ur. 1137, zm. po 1182) – księżniczka polska, księżna perejasławska, włodzimiersko-wołyńska, wielka księżna kijowska z dynastii Piastów.

  Reklama