• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piekary - powiat turecki

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).
  Fosa (łac. fossa - rów, kanał), wł. rów forteczny – w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia. Rowy (fosy) mogły być wypełnione wodą (mokre), bądź nie (suche).

  Piekarywieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Dobra.

  Do 1937 roku siedziba gminy Piekary. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego.

  Wieś Piekary położona jest na skraju doliny rzeki Warty, około 7 kilometrów na południowy wschód od Dobrej.

  Pierwotnie była to zapewne osada służebna, o której najstarsza wiadomość pochodzi z 1398 roku. W następnych stuleciach była własnością szlachecką. Średniowieczną metrykę wsi potwierdza grodzisko stożkowe, położone na łęgach nadwarciańskich. Średnica jego podstawy wynosi 26 m, a wysokość blisko 3 m. Stożek jest otoczony pozostałością fosy. Nieco ponad kilometr na południowy wschód od wsi, na łąkach nad Wartą, położone jest drugie grodzisko stożkowe. Wyraźnie dominujący nad okolicą stożek o wysokości 4,7 m posiada u dołu średnicę 32 m, u góry – 15 m. Obiekt otacza szeroka fosa. Na terenie grodziska znaleziono czternastowieczną ceramikę.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Na zachód od Piekar wyraźnie zaznacza się w terenie skarpa doliny Warty. Różnice poziomów między jej dnem (około 110 m n.p.m.), a kulminacjami pagórków odległych od jej brzegu zaledwie o około 1 km wynoszą ponad 60 m.


  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Piekary
 • Piekary Śląskie
 • Warto wiedzieć że... beta

  Zachód (symbol W, od ang. west) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do punktu horyzontu, w którym Słońce zachodzi w dniu równonocy.
  Piekary Śląskie (niem. Deutsch Piekar, śląs. Pjekary Ślůnske) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
  Gmina Piekary – dawna gmina wiejska istniejąca do 1937 roku w woj. łódzkim (II Rzeczpospolita). Siedzibą władz gminy były Piekary .
  Powiat turecki – powiat w Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, z siedzibą w Turku; przywrócony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999.
  Szlachta (ze starodolnoniemieckiego Slahta; współcz. niem. Geschlecht) – wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym był przywilej posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej.
  Dobra – miasto w województwie wielkopolskim, siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Dobra; w latach 1975-1998 należało do województwa konińskiego.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.778 sek.