• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piekary - powiat krakowski

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo krakowskie (łac. Palatinatus Cracoviensis) – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 17 650 km² posiadając 8 powiatów. Siedzibą wojewody był Kraków, a sejmiki ziemskie odbywały się w Nowym Korczynie.

  Piekarywieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Liszki.

  Wieś opactwa benedyktynów tynieckich w powiecie proszowickim województwa krakowskiego w końcu XVI wieku. W latach 1975–1998 w województwie krakowskim.

  Piekary znajdują się na lewym brzegu Wisły na dużej równinie zaliczanej do Obniżenia Cholerzyńskiego w obrębie Bramy Krakowskiej. W miejscu tym Wisła dokonuje przełomu, przepływając przez Bramę Tyniecką, w skład której wchodzą Skałki Piekarskie na wzgórzu Stróżnica, zwanym też Gołąbcem, i Wzgórze Klasztorne, na którym zbudowano Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.

  Kawerna w Piekarach – kawerna w Kamieniołomie w Piekarach znajdującym się w grupie Skałek Piekarskich na lewym brzegu Wisły w miejscowości Piekary pod Krakowem. Nazwę podaje wykaz jaskiń Bramy Krakowskiej. Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.

  Części wsi[ | edytuj kod]

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Zespół pałacowo–parkowy – wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

  Na dwóch Skałkach Piekarskich (Okrążku i Kozierówce) odkopano pochodzące ze środkowego paleolitu ślady osadnictwa neandertalczyków, datowane na 120, 55 i 30 tysięcy lat. Najstarsze zabytki sprzed 120 tys. lat to krzemienne odłupki narzędzi aszelskich lub mustierskich Pochodzą ze stanowisk w Jaskini nad Galoską i Jaskini na Gołąbcu. W Skałkach Piekarskich znajdują się jeszcze inne, mniejsze jaskinie i schroniska: Jaskinia Wiślana Wschodnia, Jaskinia Wiślana Zachodnia, Jaskinia na Gołąbcu Dolna, Schronisko w Okrążku i Kawerna w Piekarach. Na Kozierówce znajduje się Grodzisko w Piekarach – pozostałości grodu z XIII wieku.

  Okrążek – środkowa z trzech Skałek Piekarskich na wzgórzu Stróżnica (247 m) na lewym brzegu Wisły w miejscowości Piekary pod Krakowem (pozostałe to Kozierówka i Kamieniołom w Piekarach). Skałki te znajdują się w mezoregionie geograficznym zwanym Obniżeniem Cholerzyńskim i wraz ze znajdującym się na prawym brzegu Wzgórzem Klasztornym tworzą przełom Wisły zwany Bramą Tyniecką. Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  We wsi znajduje się także Liceum Ogólnokształcące „Radosna Nowina 2000”. Na terenie centrum edukacyjnego jest również kościół, hala sportowa oraz basen. W miejscowości działa też klub piłkarski LKS Tęcza Piekary.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych, Poczta Polska S.A., październik 2013, s. 917 [dostęp 2020-12-22] [zarchiwizowane z adresu 2014-02-22].
  2. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy, Warszawa 2008, s. 102.
  3. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  4. Piekary. Nieoficjalna strona. [dostęp 2016-11-30].
  5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)
  6. GUS. Rejestr TERYT
  7. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo małopolskie. 2020-09-30.
  8. „Rozprawy Akademii Umiejętności", 1881, s. XXI – XXII
  9. Jaskinie Polski, Państwowy Instytut Geologiczny [dostęp 2019-04-05].
  10. E. Jamka, G. Leńczyk, K. Dobrowolski, Badania wykopaliskowe w Piekarach w powiecie krakowskim, „Prace Prehistoryczne”, 2, PAU, 1939.


  Gmina Liszki – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim. Gmina położona jest bezpośrednio przy zachodniej granicy miasta Krakowa.Jaskinia nad Galoską – jaskinia w skale Okrążek w grupie Skałek Piekarskich na lewym brzegu Wisły w miejscowości Piekary pod Krakowem. Pod względem geograficznym znajduje się na Obniżeniu Cholerzyńskim w obrębie makroregionu Bramy Krakowskiej.
 • Ogólny widok Piekar z Tyńca

 • Warto wiedzieć że... beta

  Opactwo benedyktynów w Tyńcu wraz z Kościołem św. Piotra i św. Pawła – opactwo benedyktynów w Tyńcu w granicach Krakowa, w jego południowo-zachodniej części.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Przełom – odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze (np. pasmo górskie lub inna wypukłość terenu)
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Kultura mustierska – jedna z kultur archeologicznych środkowego paleolitu występujących na terenie Europy, także w Polsce. Nazwa pochodzi od miejscowości Le Moustier w departamencie Dordogne (Francja).
  Skałki Piekarskie – skały wznoszące się nad lewym brzegiem Wisły w miejscowości Piekary pod Krakowem. Pod względem geograficznym znajdują się na Obniżeniu Cholerzyńskim w mezoregionie zwanym Bramą Krakowską. Są częścią tzw. Bramy Tynieckiej. W miejscu tym Wisła dokonała przełomu przez zbudowane z wapieni skały i jest to najwęższy jej odcinek.
  Schronisko w Okrążku – schronisko w skale Okrążek w grupie Skałek Piekarskich na lewym brzegu Wisły w miejscowości Piekary pod Krakowem. Pod względem geograficznym znajduje się na Obniżeniu Cholerzyńskim w obrębie makroregionu Bramy Krakowskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.835 sek.