• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piekary - Legnica

  Przeczytaj także...
  Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy – szpital mieszczący się przy ulicy Jarosława Iwaszkiewicza 5, na osiedlu Piekary w Legnicy. Został otwarty w 1989 roku.
  Droga krajowa nr 94 – droga krajowa będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części jest poprowadzona starą trasą drogi krajowej nr 4. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 na odcinku Zgorzelec – Tarnów równolegle biegnąca dawna droga krajowa nr 4, nabrała znaczenia drugorzędnego i pełni funkcję trasy zapasowej; może okazać się przydatna w razie ewentualnego powstania wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie. Pod oznaczeniem drogi krajowej nr 4 nadal funkcjonuje odcinek od Targowiska do przejścia granicznego w Korczowej, jednak według wykazu dróg krajowych opublikowanego na stronie GDDKiA przebieg drogi nr 94 wytyczony został aż do Tarnowa..

  Piekary (Niem- Beckern– ) osiedle we wschodniej części Legnicy powstawało w latach 1981-1991, oddalone 4 kilometry od Centrum miasta.

  Osiedle ma 4 główne ulice: Sudecka, Iwaszkiewicza oraz Rondo Niepodległości, które przecinają ulice Piłsudskiego oraz Sikorskiego.

  Zabudowa[ | edytuj kod]

  Osiedle jest podzielone na:

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – ewangeliczny kościół protestancki, stanowiący konserwatywne i radykalne skrzydło polskiego ruchu zielonoświątkowego. Przewodniczącym wspólnoty jest prezbiter naczelny Roman Jawdyk. Od innych ugrupowań zielonoświątkowych wyróżniają się tym, że praktykują umywanie nóg podczas Wieczerzy Pańskiej.
 • Piekary A
 • Piekary B
 • Piekary C
 • Jednostka Piekary "A" oraz "C" zabudowana jest wieżowcami do 13 kondygnacji. Jednostka "B" zabudowana jest blokami do 5 kondygnacji, wykonana zabudowa jest z wielkiej płyty.

  Najstarszą częścią, jest jednostka A.

  Tereny przy ulicy Sudeckiej zabudowane są domami jednorodzinnymi - jednostka B. Na osiedlu znajdują się 2 rzymskokatolickie parafie: pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa; znajduje się tu również Dom Modlitwy Zielonoświątkowców.

  Budynki oświatowe to: Prywatna Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Szkoły Podstawowe nr 16, 17 oraz 20, Zespół Szkół Integracyjnych, Gimnazjum nr 2 oraz 9, znajdują się także żłobki i przedszkola. Na osiedlu prowadzony jest Dom Kultury oraz filia Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Na osiedlu działa kryta pływalnia, oraz filia biblioteki. Przy ulicy Iwaszkiewicza znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oraz przychodnie i Szpital Onkologiczny.

  Obwodnica – droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy – państwowy teatr dramatyczny, działający w budynku dawnego teatru-opery z połowy XIX wieku.

  Komunikacja[ | edytuj kod]

  Główną ulicą w osiedlu jest Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, która łączy osiedle z centrum miasta, oraz ulica Generała Władysława Sikorskiego, która prowadzi do drogi krajowej nr 94. Małą obwodnicę osiedla stanowią ulice Jarosława Iwaszkiewicza oraz Sudecka.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy - przedsiębiorstwo stanowiące spółkę Gminy Legnica (ok. 94% udziałów) i producenta autobusów Solaris Bus & Coach z Bolechowa k. Poznania (ok. 6% udziałów), świadczące usługi gminnego transportu zbiorowego w Legnicy na podstawie umowy wieloletniej z miastem (jedyny przewoźnik miejski) oraz dla gmin dawnego województwa legnickiego i Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (obecnie dla Kunic, Legnickiego Pola, Miłkowic i Prochowic, w poprzednich latach również dla gmin: Głogów, Jawor, Krotoszyce, Złotoryja, Lubin, Polkowice).Legnica Piekary – kolejowy przystanek osobowy w Legnicy, położony na linii kolejowej nr 137 z Legnicy do Katowic, na odcinku do Jaworzyny Śląskiej oznakowanej jako linia kolejowa nr 270. Zatrzymują się na nim pociągi osobowe spółek: Przewozy Regionalne oraz Koleje Dolnośląskie.

  W Osiedlu znajdują się dwie pętle autobusowe - przy ulicy Śląskiej, przebiegają przez nią linie autobusowe MPK Legnica: (2,3), oraz przy ulicy Jarosława Iwaszkiewicza, linie: (3, 6, 8, 15, 16, 18, 23, 24, N1). Przez osiedle prowadzą także trasy linia N2.

  Przy ulicy Koskowickiej, w pobliżu wiaduktu drogowego w ciągu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajduje się kolejowy przystanek osobowy Legnica Piekary.

  Legnica (dawniej Lignica, czes. Lehnice, niem. Liegnitz, łac. Lignitium) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa dolnośląskiego, na równinie legnickiej, położone nad rzekami: Kaczawą (lewy dopływ Odry) i wpadającą do niej Czarną Wodą.Wieżowiec (drapacz chmur) to bardzo wysoki, wielokondygnacyjny budynek zdolny (w przeciwieństwie do innych konstrukcji, takich jak wieże i maszty) tworzyć warunki do życia i zamieszkania. Wprawdzie nie istnieją żadne ogólne oficjalne regulacje, ale oprócz wysokości, również inne kryteria, takie jak kształt, wygląd, lokalizacja i obecność innych budynków, mogą wpłynąć na sklasyfikowanie budynku jako wieżowca. W Stanach Zjednoczonych istnieje niepisana reguła, według której za wieżowiec uznawany jest budynek o wysokości przekraczającej 150 m. W innych rejonach świata niższy budynek również może zostać uznany za drapacz chmur, zwłaszcza jeśli dominuje nad otoczeniem. Wieżowce przekraczające 300 m (1000 stóp) są czasami określane mianem superwysokich. Wieżowca nie powinno mylić się z nieco ogólniej sformułowanym terminem wysokościowiec. Według definicji Emporis Data Committee, wysokościowiec to budynek mający przynajmniej 35 m (115 stóp) wysokości, podzielony regularnie na piętra. Wszystkie wieżowce są wysokościowcami, lecz tylko najwyższe wysokościowce są wieżowcami. Za miejsce narodzin drapaczy chmur powszechnie uznaje się Chicago.

  Inwestycje[ | edytuj kod]

  Na jednostce Piekary B powstaje osiedle mieszkaniowe – Osiedle Sudeckie oraz osiedle Magnolia.

  Przez Osiedle Piekary planowane jest poprowadzenie obwodnicy miasta na istniejącej już ulicy Sikorskiego do ulicy Jaworzyńskiej; inwestycja rozpoczęła się w 2008 roku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona SM Piekary
 • Panorama na ul. Jastruna - widok od ul. Gombrowicza
  Panorama na ul. Jastruna - widok od ul. Gombrowicza
  Wiadukt – przeprawa pozwalająca na pokonanie każdej przeszkody typu: dolina, wąwóz, inna droga kołowa, tory kolejowe, z wyłączeniem przeszkód wodnych (do ich pokonania służą mosty, jeśli jednak na dnie wąwozu lub doliny znajduje się rzeka lub potok, to używa się nazwy wiadukt) poprzez przejechanie nad nią. Pierwotnie tym terminem była określana droga rzymska przeprowadzona nad wąwozem, na konstrukcji opartej na arkadach. Wiadukty budowane są podobnie jak mosty, z wykorzystaniem podobnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.Wielka płyta – prefabrykowany element konstrukcyjny używany do modułowej budowy bloków mieszkalnych i innych budynków.
  Warto wiedzieć że... beta

  Osiedle mieszkaniowe to jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej. Obiekty wewnątrz osiedla często połączone są siecią dróg wewnętrznych, przy jednoczesnym wydzieleniu dróg wyższych klas na zewnątrz.
  Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.
  Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy znajduje się w dekanacie legnickim wschodnim w diecezji Legnickiej. Jej proboszczem jest ks. Roman Raczak. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Erygowana 26 listopada 1989. Mieści się przy ulicy Klonowej.
  Przystanek osobowy (publiczny) – miejsce na szlaku kolejowym odpowiednio przystosowane do obsługi pasażerów, w którym zatrzymują się rozkładowo wyznaczone pociągi pasażerskie, wyłączając postoje dla potrzeb technicznych i pracowniczych.
  Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy znajduje się w dekanacie legnickim wschodnim w diecezji Legnickiej. Jej proboszczem jest ks. Jan Gacek. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Erygowana 1 września 1990. Mieści się przy ulicy Sikorskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.693 sek.