• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piekary Śląskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Związek Powstańców Śląskich – (ZPŚ) ciesząca się na Górnym Śląsku dużym autorytetem organizacja kombatancka założona w 1923 przez Alfonsa Zgrzebnioka. Grupowała uczestników Powstań Śląskich z 1919, 1920 i 1921.Krzysztof Przybylski (ur. 25 kwietnia 1971 w Poznaniu) – polski piłkarz ręczny i trener, od 1 października 2008 do 30 maja 2010 szkoleniowiec reprezentacji Polski kobiet, od 23 listopada 2006 do 27 listopada 2008 przewodniczący Rady Miasta Piekar Śląskich.
  Ulica Bytomska – główna ulica miasta
  Kopiec Wyzwolenia
  Osiedle Wieczorka
  Centrum

  Piekary Śląskie (niem. Deutsch Piekar, śl. Pjekary Ślůnske, łac. Peccari theutonicale) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).

  Bobrowniki – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Bobrowniki. Obecnie mieszka tutaj 3500 ludzi. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego. Zachodnia granica Bobrownik - z Piekarami Śląskimi, oparta na Brynicy - stanowi historyczną granicę Zagłębia Dąbrowskiego ze Śląskiem.Innocenty II (łac. Innocentius II, właśc. Gregorio Paparone lub Papareschi; ur. w Rzymie – zm. 24 września 1143 tamże) – papież w okresie od 14 lutego 1130 do 24 września 1143.

  Miasto leży nad rzeką Brynicą, w północnej części Wyżyny Śląskiej.

  Pierwsza wzmianka o Piekarach pochodzi z 1253 roku. Pierwotnie osada była nazywana Zwierzów i Pecare. Do 1934 nazwa Wielkie Piekary (lub Piekary Wielkie); 1 kwietnia 1934 Wielkie Piekary połączono z Szarlejem w gminę Szarlej-Wielkie Piekary, po czym 3 września 1935 nazwę zmieniono na Piekary Śląskie.

  Miejscowość posiada prawa miejskie od 1 stycznia 1947 roku. Piekary Śląskie są od XVII wieku ośrodkiem pielgrzymkowym oraz jednym z głównych w Polsce ośrodków kultu maryjnego z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej. Miasto uznawane jest przez wielu za duchową stolicę Górnego Śląska.

  Stanisław Karol Kowolik (ur. 4 listopada 1953 w Piekarach Śląskich) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm II kadencji.Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.

  Według danych urzędu miasta Piekary Ślaskie z maja 2014 roku miasto liczy 54 783 mieszkańców, powierzchnia zajmuje 39,98 km², a gęstość zaludnienia wynosi 1370 os./km².

  Spis treści

 • 1 Środowisko
 • 1.1 Położenie
 • 1.2 Ukształtowanie terenu
 • 1.3 Klimat
 • 1.4 Zasoby wodne
 • 1.5 Fauna i flora
 • 2 Podział administracyjny
 • 3 Historia
 • 4 Zabytki
 • 4.1 Obiekty sakralne
 • 4.2 Pomniki i miejsca pamięci narodowej
 • 4.3 Inne
 • 5 Wspólnoty religijne
 • 5.1 Kościół rzymskokatolicki
 • 5.2 Inne
 • 6 Górnictwo i hutnictwo
 • 7 Życie kulturalne miasta
 • 7.1 Imprezy kulturalne
 • 7.2 Instytucje kulturalne
 • 7.3 Media
 • 8 Oświata
 • 9 Demografia
 • 10 Gospodarka
 • 11 Transport
 • 11.1 Tranzyt
 • 11.2 Lotnisko
 • 11.3 Tramwaje
 • 11.4 Autobusy
 • 11.5 Kolej
 • 12 Turystyka, sport i rekreacja
 • 12.1 Szlaki turystyczne
 • 12.2 Obiekty sportowe
 • 12.3 Kluby sportowe
 • 12.4 Organizacje
 • 13 Symbole miasta
 • 13.1 Herb Piekar Śląskich
 • 13.2 Flaga Piekar Śląskich
 • 13.3 Hejnał Piekar Śląskich
 • 14 Administracja
 • 15 Rada Miasta
 • 15.1 Skład Rady Miasta w latach 2002-2006
 • 15.2 Skład Rady Miasta w latach 2006-2010
 • 15.3 Skład Rady Miasta w latach 2010-2014
 • 15.4 Skład Rady Miasta w latach 2014-2018
 • 16 Piekarzanie
 • 16.1 Osoby urodzone na terenie miasta (dzielnic)
 • 16.2 Osoby związane z miastem (dzielnicami)
 • 16.3 Honorowi obywatele Piekar Śląskich
 • 17 Zobacz też
 • 18 Przypisy
 • 19 Bibliografia
 • 20 Linki zewnętrzne
 • Wincenty Janas (ur. 1891 w Dąbrówce Wielkiej, obecnie dzielnicy Piekar Śląskich, zm. 21 sierpnia 1919) − polski nauczyciel, działacz narodowy, propagator polskości Śląska.Władysław Student (ur. 10 kwietnia 1931 w Niedobczycach , zm. 16 grudnia 2007 tamże) – polski ksiądz rzymskokatolicki, kanonik gremialny Kapituły katedralnej katowickiej, prałat.

  Środowisko[]

  Położenie[]

  Piekary Śląskie leżą w środkowej części województwa śląskiego. Graniczą od północy z gminą Świerklaniec, od wschodu z Bobrownikami i Wojkowicami, od południa z Siemianowicami Śląskimi i Chorzowem, a od zachodu z Bytomiem i Radzionkowem.

  Piekary leżą w centrum konurbacji górnośląskiej.

  Konurbacja górnośląska (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska) – konurbacja w południowej Polsce, w województwie śląskim, położona w większości na Wyżynie Śląskiej. W skład konurbacji wchodzą historyczne tereny Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Jaworzna.Zakon Braci Mniejszych (łac. Ordo Fratrum Minorum, siglum: OFM, pot. franciszkanie, franciszkanie brązowi) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Jeden z największych zakonów katolickich (ponad 13 tys. braci). Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych do instytutów kleryckich.

  Ukształtowanie terenu[]

  Miasto leży w centralnej części Wyżyny Śląskiej, na tzw. Garbie Tarnogórskim (Kozłowa Góra) oraz na Wyżynie Katowickiej (Brzeziny Śląskie i Dąbrówka Wielka). Między tymi dwiema wyżynnymi częściami znajduje się Kotlina Józefki oraz Obniżenie Szarleja-Brynicy, utworzone z dolin rzek: Szarlejki i Brynicy. Najwyższym wzniesieniem naturalnym Piekar jest Winna Góra (350 m n.p.m.) w Kozłowej Górze. Kopiec Wyzwolenia, który został usypany w latach 1932-1937, to najwyższy punkt w mieście (356 m n.p.m.). Wzgórze Cerekwica na którym wznosi się Kalwaria ma wysokość 316 m n.p.m.Najniższym punktem jest dno Brynicy (261 m n.p.m.) na południowo-wschodnim krańcu miasta w Dąbrówce Wielkiej. Krajobraz został przekształcony w wyniku intensywnej działalności górniczej w ciągu setek lat. Pojawiły się nowe formy rzeźby terenu: garby, doły, misy, niecki, a najwięcej jest hałd poodpadowych, oczek wodnych i zapadlisk.

  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Kopiec Wyzwolenia – kopiec w Piekarach Śląskich usypany w latach 1932-1937 dla uczczenia 250. rocznicy przemarszu husarii polskiej króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń oraz 15. rocznicy przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do Polski. Stał się symbolem walki o polskość i pamiątką walk powstańców śląskich. Stanowi najwyższy punkt w granicach miasta i położony jest w zachodniej części centrum Piekar Śląskich.

  Klimat[]

  Średnia roczna temperatura wynosi 8,12 °C, średnia temperatura w lipcu 16,8 °C, a w styczniu –3 °C. Średnia suma opadów w skali roku wynosi od 750 do 888 mm i jest wyższa od średniej dla całej Polski. Liczba dni deszczowych wynosi 165. Wiatry wieją przeważnie z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Klimat całego Górnego Śląska różni się nieco od klimatu sąsiednich regionów, zwłaszcza Dolnego Śląska czy Wielkopolski. Różnice są widoczne w większości parametrów meteorologicznych. Przejawia się to między innymi w niższej temperaturze powietrza, zarówno latem, jak i zimą, oraz w większej sumie opadów, co z kolei przejawia się dłuższym okresem zalegania pokrywy śnieżnej, oraz większą jej grubością.

  Hubert Józef Banisz (ur. 16 lutego 1928 w Piekarach Śląskich, zm. 19 marca 1983 w Bytomiu) – piłkarz, reprezentant polski, olimpijczyk.Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  Rzeka Brynica

  Zasoby wodne[]

  Miasto znajduje się w całości w dorzeczu Wisły, a odwadniane jest przez rzekę Brynicę. Drugi, co do wielkości ciek na obszarze miasta to Szarlejka dawniej zwana Bielczą. Jest to skanalizowany silnie zanieczyszczony ciek, do którego dziennie dostaje się około 5 tys. m³ ścieków komunalnych. Brzegi jej obudowane są wysokim wałem, a w części miejskiej Piekar Śląskich w latach 90. została ona przykryta. W 2007 zapadła decyzja o przeznaczeniu miliona euro na projekt „Czysta rzeka Szarlejka” – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Liderem projektu jest Radzionków, ale beneficjentami projektu będą również Piekary Śląskie i Bytom. Początek wspólnej inwestycji rozpocznie się prawdopodobnie w 2009.

  Dohtor Miód, właśc. Marcin Witas (ur. 21 kwietnia 1976 w Piekarach Śląskich) – śląski wykonawca hip-hopowy; raper.Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej znajduje się w Dąbrówce Wielkiej, dzielnicy Piekar Śląskich.

  Na granicy Piekar oraz gminy Świerklaniec znajduje się zbiornik Kozłowa Góra. Obecnie przy zbiorniku działa „Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra” Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

  Fauna i flora[]

  Na granicy Piekar, Bytomia i Chorzowa znajduje się Żabie Doły, cenna ostoja płazów oraz ptactwa wodno-błotnego. Inne obszary o dużej wartości przyrodniczej to: Kocie Górki, Winna Góra, Dolina Brynicy, Las Dioblina, Las Lipka oraz łąki i stawy w Kozłowej Górze.

  W Piekarach zaobserwowano występowanie ponad 400 gatunków roślin. Rośnie tu m.in. grążel żółty, powojnik prosty oraz dziewięćsił bezłodygowy. Na terenie miasta stwierdzono 72 gatunki ptaków lęgowych, w tym gatunki chronione i zagrożone np. bocian biały, myszołów, pustułka, skowronek, remiz, ortolan, wilga. Do dużych ciekawostek przyrodniczych należy zaliczyć występowanie w mieście: podróżniczków, derkaczy, kszyków i krwawodziobów.

  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Alfons Józef Skowronek (ur. 26 stycznia 1928 w Piekarach Śląskich) – polski ksiądz katolicki, kapłan diecezji katowickiej, profesor teologii.

  Na terenie Piekar występuje rzadki ssak będący pod ochroną prawnąchomik europejski. Przyrodę miasta bada i popularyzuje Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Wiktor Polak (ur. 4 grudnia 1883 w Piekarach Śląskich, zm. 21 czerwca 1941 w Mauthausen-Gusen) - polski poeta, powstaniec.
  Gmina Mierzęcice (do 1915 gmina Sulików) – gmina wiejska w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa katowickiego.
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.
  Kalwaria Piekarska w Piekarach Śląskich – wchodzi w skład Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły – położony na Górnym Śląsku, na granicy miast: Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 226,2 ha.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.18 sek.