• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piekarnia

  Przeczytaj także...
  Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem decydują jej właściwości,charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim rozmiarze, a jako działalność przemysłową- produkcję materiałów budowlanych w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych rozmiarach w sposób zorganizowany i ciągły.Pieczywo – wyroby wypiekane z mąki, wody i soli w połączeniu z różnymi dodatkami. Stanowi jeden z podstawowych składników codziennej diety człowieka. Inne surowce wchodzące w skład pieczywa to mleko, środki spulchniające (zakwas, drożdże, proszek do pieczenia), cukier oraz dodatki zależne od rodzaju pieczywa, np. substancje zapachowo-smakowe, przyprawy ziołowe, mak, sezam, dynia, słonecznik, soja i suszone śliwki.
  Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

  Piekarnia – zakład rzemieślniczy lub przemysłowy produkujący pieczywo.

  Główne działy:

 • ciastownia
 • obrabialnia
 • piecownia.
 • Galeria[ | edytuj kod]

 • Upieczone bochenki chleba

 • Piętka chleba

 • Transport worków z mąką

 • Silos z mąką

 • Wyrabianie ciasta

 • Praca ręczna z ciastem

 • Piekarze podczas pracy w piekarni

 • Nieco mechanizacji

 • Wózki do pieczenia bochenków chleba w foremkach

 • Wyjmowanie upieczonych bochenków

 • Piekarz przy piecu

 • Piekarnia w Senegalu

 • Produkcja bułek

 • Pieczywo opuszcza piekarnię

 • Pojazd do przewozu chleba

 • Transport gotowego chleba

 • Przeterminowane pieczywo przeznaczone do wykorzystania jako nawóz
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.