• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piec przemysłowy

  Przeczytaj także...
  Żeliwiak – piec hutniczy stosowany do wytopu żeliwa. Służy do przetapiania w nim surówki, z dodatkiem złomu żeliwnego lub stalowego, gdzie paliwem jest zmieszany razem z nimi koks.Piec kołpakowy – piec grzewczy nieprzelotowy stosowany do wyżarzania wyrobów stalowych, przydatny do pracy w atmosferze technologicznej.
  Piec szybowy – rodzaj pieca przemysłowego z wysoką, szybową komorą (stąd pochodzi nazwa) używanego do przetapiania materiałów. Pierwsze piece szybowe znane były już parę tysięcy lat temu - późne odmiany dymarki. Obecnie używany do wytopu metali, wypalania wapna lub przetwarzania minerałów w wysokich temperaturach. Przykładowe piece szybowe można zobaczyć na terenie pola Piast, byłej Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda.
  Piec w cegielni

  Piec przemysłowy to urządzenie do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw lub elektrycznie.

  Klasyfikacja pieców przemysłowych[edytuj kod]

  ze względu na przeznaczenie[edytuj kod]

 • grzewcze
 • kuźnicze
 • oczkowe
 • szczelinowe
 • piece kowalskie
 • do obróbki cieplnej
 • hartownicze
 • odlewnicze
 • kociołkowe=naczyniowe
 • tyglowe
 • topielne=wytopowe
 • stalownicze
 • martenowskie
 • do obróbki chemicznej
 • gazownicze
 • prażalne
 • rafinacyjne
 • redukcyjne
 • do przetwarzania paliw
 • do przerobu surowców
 • hutnicze
 • koksownicze
 • szklarskie
 • donicowe
 • wannowo-zmianowe
 • dolomitowe
 • karbidowe
 • wapienne
 • do wypalania
 • piece laboratoryjne
 • piece emalierskie
 • ze względu na konstrukcję[edytuj kod]

 • trzonowe
 • dzwonowe = kołpakowe
 • tyglowe
 • wannowe
 • wgłębne
 • z bębnami obrotowymi
 • agregaty piecowe
 • ciągłego działania
 • okresowego działania
 • ze względu na cykl pracy[edytuj kod]

 • do pracy ciągłej (przelotowe)
 • ze względu na konstrukcję
 • karuzelowe
 • obrotowe
 • tunelowe
 • ze względu na sposób przemieszczania wsadu
 • przenośnikowe=okrężne
 • przetokowe
 • rolkowe
 • samotokowe
 • taśmowe
 • wózkowe
 • przepychowe
 • wózkowe
 • grawitacyjne
 • ślimakowe
 • kroczące
 • przewłokowe
 • do pracy półciągłej
 • z wysuwanym trzonem
 • do pracy okresowej (nieprzelotowe)
 • komorowe
 • szybowe
 • wielki piec
 • żeliwiak
 • kąpielowe
 • solne
 • z ruchomym trzonem
 • muflowe
 • ze względu na atmosferę[edytuj kod]

 • próżniowe
 • z atmosferą kontrolowaną
 • z atmosferą ochronną
 • z atmosferą obcą
 • z wymuszonym obiegiem powietrza
 • ze względu na sposób ogrzewania[edytuj kod]

 • paliwowe
 • płomienne
 • przeponowe
 • dielektryczne
 • elektrodowe
 • elektrolityczne
 • elektronowiązkowe
 • elektryczne
 • indukcyjne
 • kanałowe
 • łukowe
 • oporowe
 • oporowo-łukowe
 • na podczerwień
 • słoneczne
 • plazmowe
 • fluidyzacyjne (fluidalne)
 • mikrofalowe
 • konwertorowe
 • Słowniczek[edytuj kod]

 • wsad: obiekt poddawany obróbce cieplnej
 • trzon: element pieca, podstawa, na której spoczywa wsad
 • komora: przestrzeń robocza pieca ograniczona ścianami z materiałów odpornych na temperaturę i ograniczających straty ciepła
 • płaszcz – blaszana osłona izolacji pieca
 • Piec a kocioł[edytuj kod]

  W potocznym rozumieniu kocioł centralnego ogrzewania, lub parowy błędnie nazywany jest piecem. Piec to urządzenie, gdzie wyzwalająca się w czasie spalania energia cieplna jest akumulowana w substancji ceramicznej (np. cegła szamotowa). W kotle energia cieplna akumulowana jest w wodzie lub innym płynie, a ewentualnie użyta w budowie kotła ceramika stanowi warstwę izolacyjną; nie mówi się wobec tego "piec do gotowania zupy", a "kocioł do gotowania zupy".

  Piec fluidyzacyjny (często mylony z piecem zawiesinowym) stosowany jest do przerobu materiałów sypkich. Materiały te poddawane są fluidyzacji, co zapewnia maksymalne wykorzystanie powierzchni ciała stałego i zwiększa intensywność procesu. Z tego względu technologia podlega pewnym ograniczeniom. Zbyt drobny materiał uniemożliwia fluidyzację, a zbyt gruby wymaga zbyt wysokich ilości gazów fluidyzacyjnych.Piec koksowniczy (bateria koksownicza) – piec w koksowniach służący do produkcji koksu z węgla kamiennego przez ogrzanie go bez dostępu powietrza do temperatury ok. 1200 °C.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Piec łukowy, EAF (ang. Electric Arc Furnace) – piec elektryczny, w którym wsad nagrzewany jest łukiem elektrycznym osiągającym temperaturę do kilkunastu tysięcy stopni Celsjusza, co umożliwia nagrzewanie roztapianego wsadu do temperatur od 1400 do 2000 °C.
  Wielki piec – piec szybowy do wytapiania surówki ze wsadu składającego się z rudy żelaza z dodatkiem koksu i topników. Wielki piec ma gruszkowaty kształt dwu stożków ściętych złączonych podstawami. Cała konstrukcja ma około 40 metrów wysokości. Wsad zasypuje się od góry, przez zamykany otwór zwany gardzielą. Część pieca tworzona przez górny stożek nazywa się szybem i jest zasobnikiem surowca. Koks pełni rolę paliwa oraz reduktora tlenków żelaza. Proces palenia podtrzymywany jest powietrzem wtłaczanym szeregiem dysz usytuowanych na poziomie złączenia podstaw stożków. Topniki ułatwiają oddzielenie od metalu zawartych w rudzie zanieczyszczeń i skały płonnej (nieużytecznej części kopaliny). Stopiony metal zwany surówką zbiera się w części tworzonej przez stożek dolny zwanej garem. Niepożądane składniki wsadu w wyniku reakcji z topnikami i tlenem z atmosfery pieca tworzą żużel, który również spływa do gara i, jako lżejszy, unosi się na powierzchni surówki. Co pewien czas surówka i żużel odprowadzane są z pieca przez oddzielne otwory spustowe. Wydajność wielkiego pieca to 2 do ponad 10 tysięcy ton surówki na dobę. Oprócz żużla produktem ubocznym jest gaz wielkopiecowy, będący mieszaniną tlenku węgla, azotu i dwutlenku węgla.
  Piec oporowo-łukowy – piec elektryczny, w którym łuk płonie między elektrodami, których końce są pogrążone we wsadzie stałym o znacznym oporze właściwym, dzięki czemu na wytwarzanie ciepła składa się nie tylko nagrzewanie łukowe, lecz i bezpośrednie nagrzewanie oporowe pod wpływem prądu płynącego poprzez wsad.
  Piec donicowy – rodzaj pieca do wytopu szkła, nazywany tak, ponieważ masę szklaną topi się w ustawionych w nim okrągłych tyglach zwanych donicami. Piec tego typu może zawierać jeden, dwa lub więcej tygli. W każdym z nich może być wytwarzany inny rodzaj masy szklanej. Wszystkie tygle są podgrzewane jednocześnie, ponieważ są ustawione w jednej przestrzeni ogniowej pieca.
  Piec oporowy – (piec rezystancyjny) piec elektryczny ogrzewany za pomocą ciepła, powstającego podczas przepływu prądu elektrycznego przez elementy grzejne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.