• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piława - dopływ Bystrzycy

  Przeczytaj także...
  Nowizna, niem. Neudorf (Eule) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów.Kluczowa (niem. Kleutsch) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie.
  Piława Górna (niem. Gnadenfrei) - gmina miejska leżąca w Polsce, na Dolnym Śląsku, w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim.

  Piława (niem. Peile) – rzeka w południowo zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim, prawy dopływ Bystrzycy. Przez miejscową ludność do dziś jeszcze potocznie nazywana Śmierdzielką, co wynikało z jej fatalnego stanu wód, a dokładniej nieprzyjemnego zapachu i koloru, którymi rzeka ta niechlubnie słynęła jeszcze do ostatnich lat XX wieku wieku.

  Piława Dolna (niem. Peilau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów.Meander (inaczej zakole) – fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym zakręty, pętle i nawroty.

  Źródło tej niewielkiej (około 45 km) rzeczki znajduje się na wzgórzu koło wioski Kluczowa w powiecie ząbkowickim. Niemal od początku swego biegu aż do wioski Grodziszcze płynie przez tereny zabudowane. Są to: Piława Górna, Piława Dolna, Dzierżoniów, Nowizna, Mościsko i Grodziszcze. Miejscowości te tworzą niemal nierozerwalny pas zabudowy wzdłuż górnego biegu rzeki. Od okolic Krzyżowej, aż do Pszenna, rzeczka meandruje, tworzy szereg zakoli i starorzeczy. Ujście rzeki znajduje się na północ od Świdnicy, w miejscowości Wiśniowa. W przeszłości rzeka stanowiła ściek odprowadzający nieczystości z miast i fabryk włókienniczych tego terenu. Największym trucicielem wód Piławy były nieistniejące już bielawskie zakłady włókiennicze "Bielbaw". Oczyszczalnia ścieków zbudowana w pobliżu Dzierżoniowa bardzo poprawiła stan rzeki. Pojawiły się nawet ryby. Dominującymi gatunkami są kiełb, kleń, płoć, okoń. Ostatnie badania stanu wód z 2007 roku wskazują, że rzeka posiada IV klasę jakości. Głównie przez zbyt dużą zawartość bakterii coli. Wpływ na to ma niedostateczne oczyszczenie ścieków odprowadzanych do rzeki.

  Mościsko (niem. Faulbrück) – wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów, nad rzeką Piławą, przy drodze Dzierżoniów – Świdnica oraz przy szlaku kolejowym Kamieniec Ząbkowicki – Jaworzyna Śląska.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bielbaw (dawniej Christian Dierig AG) - przedsiębiorstwo produkujące tkaniny, obecne ponad 200 lat na śląskim rynku tekstylnym. W 2008 r., po ogłoszeniu upadłości, markę Bielbaw zakupiła firma Greno.
  Bystrzyca (niem. Weistritz, także Schweidnitzer Weistritz) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, lewy dopływ Odry, odwadniający znaczny obszar Sudetów Środkowych. Jej źródła znajdują się pod Leszczyńcem w Górach Suchych będących częścią Gór Kamiennych, na wysokości około 618 m n.p.m., powyżej Bartnicy, natomiast ujście - we Wrocławiu, na wysokości około 110 m n.p.m.
  Oczyszczalnia ścieków – jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Dzierżoniów (do 1946 pol. Rychbach, też Rychonek, niem. Reichenbach im Eulengebirge) – miasto i gmina miejska w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim. Siedziba władz powiatu dzierżoniowskiego, władz miasta Dzierżoniowa oraz władz wiejskiej gminy Dzierżoniów. Położone w Kotlinie Dzierżoniowskiej, nad rzeką Piławą.
  Bielawa (niem. Langenbielau) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim. Bielawa położona jest na Przedgórzu Sudeckim, u podnóża Gór Sowich. Rozciąga się na długości 12 km wzdłuż potoku Bielawica (niem. Biele), na wysokości 280–345 m n.p.m. Historycznie leży na Dolnym Śląsku.
  Świdnica (niem. Schweidnitz, czes. Svídnice) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim. Miasto leży historycznie na Dolnym Śląsku, na Przedgórzu Sudeckim, nad rzeką Bystrzycą. Od 2004 r. siedziba diecezji świdnickiej. Świdnica wchodzi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej..

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.