• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Philantomba walteri

  Przeczytaj także...
  Togo, Republika Togijska – państwo w zachodniej Afryce nad Zatoką Gwinejską. Graniczy z Ghaną, Beninem i Burkina Faso.Dujker karłowaty, dujker Maxwella (Philantomba maxwellii syn. Cephalophus maxwellii) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, zaliczany do grupy dujkerów .
  Badou – miasto w Togo, w regionie Plateaux. Położone jest około 160 km na północny wschód od stolicy kraju, Lomé. W spisie ludności z 6 listopada 2010 roku liczyło 12 003 mieszkańców.

  Dujkerczyk skryty (Philantomba walteri) – gatunek afrykańskiej antylopy z podrodziny dujkerów (Cephalophinae). Zamieszkuje tereny leśne i sawannę Togo i Beninu (w regionie oznaczanym jako Dahomey Gap) oraz w delcie Nigru. Po raz pierwszy został opisany naukowo w 2010 roku na łamach czasopisma Zootaxa.

  Antylopy - nazwa potoczna grupy kilkudziesięciu gatunków parzystokopytnych ssaków z rodziny krętorogich (pustorożców) oraz jednego gatunku z rodziny widłorogich - antylopa widłoroga (Antilocapra americana). Małe antylopy nazywa się potocznie gazelami. Antylopy w warunkach naturalnych zamieszkują Afrykę, Azję i Amerykę Północną (antylopa widłoroga). Kilka gatunków introdukowano do Ameryki Północnej i Południowej. Często spotykane w ogrodach zoologicznych.Nigeria, Republika Federalna Nigerii (ang. Federal Republic of Nigeria) – państwo w Afryce Zachodniej nad Zatoką Gwinejską, najludniejsze na kontynencie afrykańskim. Nazwa państwa pochodzi od rzeki Niger, a pierwszy raz pojawiła się w artykule gazety The Times z 1897 roku. Sąsiaduje z Beninem, Nigrem, Czadem i Kamerunem.

  Systematyka[]

  Do niedawna naukowcom znane były tylko dwa gatunki z rodzaju Philantomba: dujkerczyk modry (Philantomba monticola) i dujkerczyk karłowaty (Philantomba maxwelli). Mimo odnotowywanego zróżnicowania ubarwienia sierści i morfologii w obrębie gatunku Philantomba maxwelli brakowało dokładnych badań, które pozwoliłyby na określenie czy różnice są na tyle wyraźne, że powodują zmiany w dotychczasowej klasyfikacji. W 2010 roku zespół naukowców opublikował wyniki badań kraniologicznych i genetycznych okazów dujkerów karłowatych pozyskanych na terenie Togo, Beninu i Nigerii. Do przeprowadzanych badań członkowie zespołu używali także próbek zakupionych od lokalnych myśliwych oraz okazów z kolekcji muzealnych. Badania pozwoliły na wyodrębnienie nowego gatunku, który po raz pierwszy został opisany naukowo w 2010 na łamach czasopisma Zootaxa. Epitet gatunkowy walteri jest eponimem mającym na celu upamiętnienie Waltera Verheyena, teriologa specjalizującego się w badaniach ssaków na kontynencie afrykańskim. Verheyen schwytał pierwszy okaz w rejonie Badou w Togo już w 1968 roku.

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Morfologia[]

  P. walteri należy do małych antylop. Wysokość zwierzęcia mierzona w kłębie to około 40 cm, przy masie ciała od 4 do 6 kg. Są bojaźliwe, więc małe rozmiary ułatwiają sprawne ukrycie się wśród niskiej roślinności.

  Rozmieszczenie geograficzne[]

  P. walteri zamieszkuje tereny leśne i sawannę Togo i Beninu (w regionie oznaczanym jako Dahomey Gap) oraz w delcie Nigru.

  Znaczenie gospodarcze[]

  Mięso pozyskiwane z P. walteri jest jednym z najpopularniejszych na lokalnym rynku handlu dziczyzną. Rogi tych zwierząt są wykorzystywane w medycynie ludowej.

  Nomenklatura zoologiczna – zbiór zebranych w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Zoologicznej (ICZN) zasad i zaleceń obowiązujących przy tworzeniu i stosowaniu nazw naukowych taksonów zwierząt.Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.

  Przypisy

  1. Systematyka i nazwy polskie za: Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Ewa Rajska, Artur Jasiński, Wiesław Bogdanowicz: Polskie nazewnictwo ssaków świata. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2015, s. 184. ISBN 978-83-88147-15-9.
  2. Duiker (ang.). International Institute for Species Exploration, Arizona State University. [dostęp 11 stycznia 2013].
  3. Marc Colyn, Jan Hulselmans, Gontran Sonet, Pascal Oudé, Jan de Winter, Armand Natta, Zoltán Tamás Nagy, Erik Verheyen. Discovery of a new duiker species (Bovidae: Cephalophinae) from the Dahomey Gap, West Africa. „Zootaxa”. 2637, s. 1–30, 2010 (ang.). 
  4. Nouvelle espèce d'antilope découverte (fr.). sciencesnaturelles.be. [dostęp 11 stycznia 2013].
  Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – "pochodzenie") – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.Dujkerczyk modry (Philantomba monticola) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny wołowatych, jeden z najmniejszych dujkerów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wysokość w kłębie – pionowy rozmiar zwierzęcia czworonożnego liczony od poziomu ziemi do kłębu, czyli najwyższego punktu tułowia, położonego na szczycie łopatek.
  Niger – trzecia pod względem długości i powierzchni dorzecza rzeka Afryki (po Nilu i Kongo). Od rzeki swoje nazwy wzięły państwa Niger oraz Nigeria. Jest najważniejszą rzeką Afryki Zachodniej, jej długość wynosi 4184 km, a powierzchnia dorzecza ok. 2 117 700 km². Płynie na terytorium Gwinei, Mali, Nigru, Beninu i Nigerii.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Benin (do 1975 pod nazwą Dahomej) – państwo w Afryce nad Zatoką Gwinejską. Graniczy z Burkina Faso, Nigrem, Nigerią i Togo, członek Unii Afrykańskiej.
  Teriologia (zwana także mammologią lub mastologią) – dział zoologii zajmujący się ssakami (Mammalia), ich budową, ekologią, systematyką, rozmieszczeniem (zoogeografia), ewolucją i biologią.
  Medycyna ludowa – system działań leczniczych oparty bardziej na tradycyjnych przekazach, empiryzmie czy na przypisywaniu danym substancjom własności magicznych, niż na eksperymentalnym wykazaniu skuteczności. Medycyna ludowa jest częścią tradycji kulturowej każdej społeczności i odgrywała w historii ludzkości znaczną rolę. Niektóre sposoby leczenia mają swą wartość medyczną, lecz większość oparta jest na przesądach i prymitywnym rozumowaniu kojarzeniowym.
  Dujkerczyk karłowaty (Philantomba maxwellii) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny wołowatych, zaliczany do podrodziny dujkerów .

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.