• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Phengaris

  Przeczytaj także...
  Gatunki bliźniacze, gatunki kryptyczne – grupa blisko spokrewnionych gatunków, które są do siebie tak podobne, że utrudnia to rozróżnienie na podstawie morfologii, a jednak występuje u nich całkowita bariera rozrodcza i brak krzyżowania. Gatunki bliźniacze szczególnie często spotyka się wśród organizmów żyjących w środowisku morskim.Phengaris atroguttata – gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Zasięg gatunku obejmuje północno-wschodnie Indie, zachodnie Chiny oraz Tajwan. Larwy początkowo rozwijają się w kwiatostanach niektórych gatunków roślin z rodziny jasnotowatych, następnie są aktywnie adoptowane przez mrówki z rodzaju wścieklic (Myrmica). Wewnątrz mrowisk są częściowo karmione pokarmem przynoszonym przez robotnice, ponadto przejawiają zachowania drapieżnicze uzupełniając dietę larwami mrówek
  Modraszek nausitous (Phengaris nausithous) – pasożytniczy, myrmekofilny gatunek motyla dziennego z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). W Polsce objęty ochroną prawną.
  Modraszek nausitous

  Phengarisrodzaj motyli z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Pierwotnie obejmował trzy gatunki rozsiedlone we wschodniej Azji – Phengaris atroguttata, Ph. albida oraz Ph. daitozana. Obecnie nazwę rodzajową Phengaris uznaje się za starszy synonim nazwy Maculinea Van Eecke, 1915, w związku z czym do rodzaju zostały zaliczone dalsze gatunki wcześniej uznawane za przedstawicieli rodzaju Maculinea. W Polsce występują cztery spośród nich – modraszek telejus, modraszek nausitous, modraszek arion oraz modraszek alkon. Ponadto ostatni z wymienionych tworzy w Europie dwie formy ekologiczne, z których jedna, spotykana również w Polsce, bywała czasem traktowana jako oddzielny gatunek – modraszek Rebela.

  Modraszek alkon (Phengaris alcon, syn. Maculinea alcon) – myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Nieodróżnialny morfologicznie i genetycznie od modraszka Rebela, który przez niektórych autorów traktowany jest jako jego forma ekologiczna. Larwy początkowo żerują na kwiatostanach goryczki wąskolistnej, potem kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek z rodzaju Myrmica. W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.Modraszek telejus (Phengaris teleius) – w stadium larwalnym drapieżny, myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych, pasożyt społeczny mrówek. Zasiedla przede wszystkim tradycyjnie zagospodarowane ekosystemy łąkowe. Gąsienice żerują w kwiatostanach krwiściągu lekarskiego, a następnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek odżywiając się ich larwami. Ze względu na duże wymagania ekologiczne motyl uważany za wskaźnik dobrego stanu zachowania środowiska. Zasięg gatunku obejmuje obszar od Dalekiego Wschodu poprzez Syberię po Europę. W Polsce motyl ten podlega ochronie i spotykany jest w centralnej i południowej części kraju. Gatunek ginący w Europie, w Unii Europejskiej stanowi przedmiot ochrony w sieci Natura 2000 na mocy Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce podlega prawnej ochronie gatunkowej.

  Obecnie uznaje się, ze rodzaj zawiera co najmniej 12 gatunków, w tym jeden zbiorowy wymagający dalszych badań:

 • Phengaris alcon – modraszek alkon (zawiera dawniej uważanego za osobny gatunek modraszka Rebela)
 • Phengaris nausithous – modraszek nausitous
 • Phengaris teleius – modraszek telejus
 • Phengaris arion – modraszek arion
 • Phengaris daitozana
 • Phengaris albida
 • Phengaris atroguttata
 • Phengaris kurentzovi
 • Phengaris arionides
 • Phengaris takamukui
 • Phengaris xiushani
 • Phengaris cyanecula (gatunek zbiorowy)
 • Ponadto zakłada się możliwość opisania nowych dla nauki gatunków bliźniaczych względem modraszka telejusa oraz modraszka nausitousa.

  Gatunek zbiorowy (coenospecies) – termin wprowadzony w 1922 roku przez szwedzkiego ekologa i genetyka, Göta Turessona w jego klasyfikacji taksonów opartej na kryterium możliwości ich krzyżowania. Osobniki w obrębie gatunku zbiorowego zdolne są do krzyżowania się ze sobą, nie są natomiast zdolne do krzyżowania z taksonami spoza tej grupy lub co najwyżej dają potomstwo niepłodne.Phengaris kurentzovi - gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), najbliżej spokrewniony w obrębie rodzaju Phengaris z modraszkiem telejusem oraz modraszkiem nausitousem. Zasiedla tereny wschodniej Palearktyki, wystepuje w północnych Chinach, Korei Połnocnej oraz w okolicach jeziora Bajkał. Biologia słabo poznana.

  Przypisy

  1. Min Wang, Josef Josef Settele: Notes on and key to the genus Phengaris (s. str.) (Lepidoptera, Lycaenidae) from mainland China with description of a new species. ZooKeys 48, 2010, s. 21-28.
  2. Zdének Fric, Niklas Wahlberg: Phylogeny and classification of the Phengaris–Maculinea clade (Lepidoptera: Lycaenidae): total evidence and phylogenetic species concepts (abstract). Systematic Entomology Volume 32, Issue 3, 2007.
  3. Jarosław Buszko, Janusz Masłowski: Motyle Dzienne Polski. Nowy Sącz: Koliber, 2008. ISBN 978-83-925150-4-3.
  4. Anna Stankiewicz-Fiedurek: Piękne i bestie. Warszawa: Academia nr. 3 (19), 2009, s. 24-27.
  Modraszkowate (Lycaenidae) − rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków). Są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata.Phengaris xiushani - gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), obecnie znany tylko z jednego stanowiska w prowincji Yunnan w Chinach, gdzie wraz gatunkiem Phengaris atroguttata zasiedla naturalne górskie lasy na wysokości 2800 m n.p.m.. Szczegóły biologii nieznane.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Phengaris albida - gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Występuje jedynie w zachodnich Chinach. Szczegóły biologii, w tym rośliny żywicielskie oraz związki z mrówkami nie zostały opisane
  Motyle, inaczej łuskoskrzydłe (Lepidoptera – z stgr. λεπίς lepis, dopełniacz λεπίδος lepidos – "łuska" i πτερόν pteron – "skrzydło") – rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami.
  Phengaris daitozana - gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae) występujący na Tajwanie. Najbardziej bazalny i najmniej wyspecjalizowany gatunek w obrębie rodzaju. Gąsienice rozwijają się na niektórych gatunkach roślin z rodziny dzwonkowatych (w tym Campanumoea javanica) i goryczkowatych, ponadto jako roślina żywicielska podawany jest gatunek Tripterospermum taiwanese z rodziny astrowatych. Po zakończeniu żerowania samodzielnie udają się do mrowisk gatunków z rodzaju Myrmica w celu przezimowania. Jedynie w okresie pomiędzy wybudzeniem z diapauzy zimowej a przepoczwarzeniem uzupełniają substancje odżywcze pożerając larwy mrówek. Taką strategię rozwojową uznaje się za pośrednią między strategiami przedstawicieli spokrewnionych rodzajów (u niektórych gatunków gąsienice przepoczwarzają się i zimują w mrowiskach ze względu na stabilne warunki termiczne i brak drapieżników) a strategiami bardziej wyspecjalizowanych przedstawicieli rodzaju Phengaris (gąsienice są aktywnie adoptowane, większość cyklu rozwojowego spędzają w mrowiskach, gdzie są karmione przez mrówki lub pożerają ich stadia rozwojowe).
  Modraszek Rebela (Phengaris rebeli, syn. Maculinea rebeli) - myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Sytuacja taksonomiczna gatunku nie jest jasna. Ze względu na brak różnic morfologicznych i genetycznych może być traktowany jako forma ekologiczna modraszka alkona. Gąsienice początkowo żerują na kwiatostanach goryczki krzyżowej, natępnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek z rodzaju Myrmica. W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej
  Synonim (gr. synōnymos = równoimienny) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.