• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Peter Unger

  Przeczytaj także...
  Sceptycyzm - pojęcie wieloznaczne, określające postawę w nauce, pogląd filozoficzny oraz potocznie - postawę "sceptyka" (człowiek wątpiący, krytyczny, niedowierzający).Filozofia umysłu to teoretyczne dociekania dotyczące natury umysłu, jego funkcji, właściwości, zdarzeń mentalnych i świadomości, a także tego, czy jest jakiś związek między różnymi aspektami umysłu a ciałem: tzw. body-mind problem.
  Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.

  Peter Unger (ur. 1942) – filozof współczesny, profesor na uniwersytecie nowojorskim, XX-wieczny zwolennik sceptycyzmu. Zakres jego zainteresowań to metafizyka, epistemologia, etyka i filozofia umysłu.

  Uczęszczał do Swarthome College w tym samym czasie co Dawid Kellog Lewis, później skończył uniwersytet oksfordzki, gdzie był uczniem Ayera.

  Napisał obronę sceptycyzmu pt. Ignorance, w której twierdzi, że większość problemów filozoficznych nie może znaleźć rozwiązania. Przedstawił tam koncepcję terminów granicznych i stwierdził, że terminem granicznym jest też wiedza.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.

  Na polu etyki w sposób paradoksalny dowodził tezy, że każdy człowiek ma moralny obowiązek przeznaczać duże kwoty na działalność charytatywną mającą na celu ratowanie życia, nawet jeśli musiałby te pieniądze ukraść. Używał też znanych paradoksów by dowodzić, że nic nie istnieje.

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Epistemologia (od stgr. ἐπιστήμη, episteme – „wiedza; umiejętność, zrozumienie”; λόγος, logos – „nauka; myśl”), teoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie.

  Według New York Times, wydanie z 20 grudnia 2008, Peter Unger pracuje właśnie nad ksiąźką - roboczo zatytułowaną "My Cat Does Not Exist" - która ma być wydana w połowie 2009 roku nakładem wydawnictwa Routlege Press.

  Wybrane dzieła[]

  Publikacje książkowe

 • Ignorance: A Case for Scepticism (Oxford, 1975 i 2002)
 • Philosophical Relativity (Blackwell and Minnesota, 1984; Oxford, 2002)
 • Identity, Consciousness and Value (Oxford, 1990) [ISBN 0-19-507917-5]
 • Living High and Letting Die: Our Illusion of Innocence (Oxford, 1996) [ISBN 0-19-510859-0]
 • All the Power in the World (Oxford, 2006) [ISBN 0-19-515561-0]
 • Philosophical Papers, Volume 1 (Oxford, 2006) [ISBN 0-19-515552-1]
 • Philosophical Papers, Volume 2 (Oxford, 2006) [ISBN 0-19-530158-7]
 • Artykuły

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,The New York Times – jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników o profilu liberalno-lewicowym, wychodzący w Nowym Jorku. Jest trzecią pod względem nakładu gazetą w Stanach Zjednoczonych, po USA Today i The Wall Street Journal. Codzienny nakład wynosi 1,125 mln, a obieg wydania niedzielnego 1,700 mln (dane na 26 grudnia 2004). Właścicielem gazety jest The New York Times Company, która kontroluje również około 40 innych gazet, czasopism i wiele krzyżówek, między innymi The Boston Globe i International Herald Tribune.
 • I do not Exist, w: Perception and Identity, G. F. MacDonald (ed.), London: Macmillan, 1979.
 • The Problem of the Many, w: Midwest Studies in Philosophy, vol. 5 (1980), pp. 411‑467.
 • Free Will and Scientificalism, w: Philosophy and Phenomenological Research, vol. 65 (2002).
 • The Survival of the Sentient, w: Philosophical Perspectives, vol. 14 (2000).

 • Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Alfred Jules Ayer (ur. 29 października 1910, zm. 27 czerwca 1989) – brytyjski filozof analityczny i lewicowy intelektualista. Bywa określany jako empirysta dawnego stylu. Jeden z ważnych przedstawicieli angielskiej szkoły analitycznej. Jego matka była Belgijką, a ojciec Szwajcarem. Ukończył uniwersytet w Oksfordzie, przez rok (1932) studiował także w Wiedniu. Następnie nauczał w Oksfordzie, od 1946 w University College London, od 1959 ponownie w Oksfordzie.

  Przypisy

  1. [1]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Ontologia lub metafizyka (por. metafizyka klasyczna) – podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.