• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Peter Seewald

  Przeczytaj także...
  Światłość świata, niem. Licht der Welt – wywiad rzeka przeprowadzony przez niemieckiego dziennikarza i prozaika Petera Seewalda z papieżem Benedyktem XVI latem 2010 i w tym samym roku wydany zarówno w języku niemieckim jak i włoskim.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.
  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.

  Peter Seewald (ur. 10 lipca 1954 w Bochum) − niemiecki dziennikarz i pisarz, biograf papieża Benedykta XVI.

  Do roku 1994 był m.in. pracownikiem gazet: „Der Spiegel”, „Stern” i magazynu „Süddeutsche Zeitung”. Jego książki Salz der Erde (Sól ziemi) i Gott und die Welt (Bóg i świat), napisane wspólnie z kardynałem Josephem Ratzingerem, zostały przetłumaczone na 16 języków świata. Seewald wydał także książki Die Schule der Mönche oraz Grüß Gott. Als ich begann, wieder an Gott zu denken. U progu kariery dziennikarskiej przychylał się ku światopoglądowi komunistycznemu, określając się jako ateista. Po przeprowadzeniu serii wywiadów z kard. Ratzingerem, powrócił wraz z rodziną do wiary katolickiej.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Süddeutsche Zeitung - to największy dziennik formatu broadsheet w Niemczech, wydawany w Monachium od 1945 roku. Ma charakter liberalny. Nakład gazety sięga 440 tysięcy egzemplarzy.

  Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka w Monachium.

  Publikacje[ | edytuj kod]

  Wywiady z Bendyktem XVI[ | edytuj kod]

 • Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Kraków: 1997. ISBN 83-7006-583-X.
 • Bóg i świat z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald. Kraków: 2001. ISBN 83-240-0107-7.
 • Światłość świata. Kraków: 2011. ISBN 978-83-240-1504-7.
 • Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy. Kraków: Rafael, 2016. ISBN 978-83-7569-900-5.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Krzysztof Tomasik: Światło w ciemności – Peter Seewald dla KAI przed wizytą Benedykta XVI w Niemczech (wywiad). www.katolickie.media.pl, 2011-09-21. [dostęp 2011-12-15].
  Ateizm – odrzucenie teizmu lub pogląd bądź doktryna głosząca, że bogowie nie istnieją. W najszerszym znaczeniu jest to brak wiary w istnienie boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych, jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych, oraz negujący potrzebę religii.Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu.
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Niemcy – naród zamieszkujący przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, posługujący się językiem niemieckim z grupy języków germańskich. Pod względem wyznaniowym Niemcy podzieleni są na katolików (płd. i zach. Niemcy) i protestantów (płn. i wsch. Niemcy).
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.806 sek.