• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pesa 308B  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Pesa Mazovia (typ 13WE oznaczony serią EN95) – normalnotorowy czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny produkcji polskiej wyprodukowany przez zakłady Pesa w Bydgoszczy w 2004 roku dla Warszawskej Kolei Dojazdowej w jednej sztuce.Warszawska Kolej Dojazdowa, WKD (wcześniej Elektryczna Kolej Dojazdowa lub Elektryczne Koleje Dojazdowe – EKD) – spółka zarządzająca wydzielonym systemem kolei miejskiej wykonująca przewozy pasażerskie na linii kolei normalnotorowej na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (linia 47) z odgałęzieniem Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (linia 48). Jest to najstarszy działający obecnie w Polsce tego typu system transportu publicznego.

  Pesa 308B (seria EN81) – elektryczny wagon silnikowy produkowany przez zakłady Pesa w Bydgoszczy w 2005 i 2007. Powstało łącznie 8 sztuk, które są eksploatowane przez Przewozy Regionalne w województwach małopolskim i świętokrzyskim. EN81 w założeniu ma służyć na zelektryfikowanych trasach regionalnych do obsługi kursów o niewielkiej liczbie pasażerów, gdy nieopłacalne jest eksploatowanie kilkuwagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

  Trako (pełna nazwa Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako) – największe w Polsce i drugie w Europie targi transportu kolejowego. Targi odbyły się w latach 1996, 1998 i 1999 w Gdyni, natomiast począwszy od 2001 wydarzenie ma miejsce w Gdańsku i jest organizowane co dwa lata w ramach Międzynarodowych Targów Gdańskich.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Geneza[ | edytuj kod]

  Zmniejszający się w latach 90. ruch lokalny spowodował konieczność zmniejszania składów pociągów. Brakowało jednak niewielkich pojazdów elektrycznych, które mogłyby zastąpić duże i prądożerne EN57. W okolicy Krakowa problem ten został tymczasowo rozwiązany przez eksploatację spalinowych szynobusów na zelektryfikowanych liniach lokalnych. Nie było to jednak dobre rozwiązanie, gdyż zwiększało koszty obsługi linii, koszt wykonania pracy przewozowej taborem elektrycznym jest 3-5 razy niższy niż analogicznym pojazdem spalinowym. Dodatkowo PLK naliczało stawki za użytkowanie torów oraz trakcji elektrycznej, mimo że pojazdy z silnikiem diesla z niej nie korzystały. Mniejsze znaczenie miało również bezpieczeństwo energetyczne kraju, olej napędowy jest niemalże w całości sprowadzany natomiast energia elektryczna jest produkowana na miejscu. Największe zapotrzebowanie na tego typu pojazdy było w województwie małopolskim, w którym planowano zelektryfikować linię łączącą centrum miasta z portem lotniczym oraz w województwie świętokrzyskim.

  Wagon osobowy – pojazd nietrakcyjny w składzie stałym lub zmiennym, przeznaczony do przewozu pasażerów. Wagon osobowy może posiadać kabinę maszynisty i nazywany jest wówczas wagonem sterowniczym.Prąd stały (ang. direct current, DC) – prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego – (AC, ang. alternating current).

  Pesa po głębokiej restrukturyzacji w 1998 początkowo (od 2001) zajęła się produkcją wagonów spalinowych z rodziny 214M dla samorządów wojewódzkich, a w 2004 roku podjęła się zbudowania pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Warszawskiej Kolei DojazdowejEN95. Bazując na doświadczeniach i rozwiązaniach z tych produkcji, Pesa w 2005 podjęła się próby zbudowania pierwszego polskiego elektrycznego wagonu silnikowego (eksploatowany od 1927 do 1972 przez WKD EN80 został wyprodukowany przez angielską firmę English Electric).

  Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz – polska firma z siedzibą w Bydgoszczy produkująca oraz remontująca pojazdy szynowe dla transportu kolejowego (m.in. lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony) jak i miejskiego (tramwaje).Falownik (ang. power inverter, przetwornik mocy) – urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały, którym jest zasilane, na prąd zmienny o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów (PWM), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Żywiec – stacja kolejowa w Żywcu, w województwie śląskim, w Polsce, posiadająca według klasyfikacji PKP kategorię C.
  Trakcja ukrotniona w kolejnictwie to obsługa połączonych jednostek napędowych (lokomotyw, lub elektrycznych zespołów trakcyjnych) pociągu nie wymagająca osobnej obsługi dla każdego z pojazdów trakcyjnych. Sterowanie wszystkimi czynnymi jednostkami napędowymi odbywa się z pulpitu sterowania w maszynie prowadzącej.
  Sucha Beskidzka - stacja kolejowa w Suchej Beskidzkiej (województwo małopolskie), otwarta 16 grudnia 1884 jako stacja kolei transwersalnej. Stanowi węzeł kolejowy, z którego odchodzą pociągi do Krakowa, Zakopanego i Żywca (wcześniej również do Wadowic ale w latach 1988-1992 odcinek Skawce - Wadowice został zlikwidowany, w związku z budową zbiornika Świnna Poręba.
  Spalinowy zespół trakcyjny (szt) – pociąg złożony zawyczaj z dwu lub więcej wagonów (członów), z których przynajmniej jeden wyposażony jest we własny napęd spalinowy i które nie są rozłączane podczas eksploatacji. Przystosowany jest do przewozu pasażerów. Zespół trakcyjny zazwyczaj zdolny jest do zmiany kierunku jazdy bez zmiany czoła dzięki wyposażeniu w kabiny sterownicze na obu końcach.
  Elektryfikacja – proces mający na celu rozprzestrzenienie sieci elektroenergetycznej. Elektryfikowane są miejscowości lub obiekty przemysłowe, przez doprowadzanie linii elektrycznych ze stacji transformatorowych. Elektryfikacją nazywane jest również zakładanie sieci trakcyjnej nad torami kolejowymi lub stawianie słupów podtrzymujących linie energetyczne i odprowadzanie przewodów elektrycznych ze słupów do domów.
  Tranzystor – trójelektrodowy (rzadko czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja (transconductance) z "półprzewodnikowym" przyrostkiem -stor jak w warystor (varistor).
  Lista pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych i wagonów elektrycznych eksploatowanych w Polsce w ruchu planowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.