• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pesa 214M  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Płock – największa stacja kolejowa w Płocku, w województwie mazowieckim. Stacja znajduje się około 3 km od centrum miasta, przy ulicy Dworcowej.Autobus szynowy (potocznie szynobus) – lekki wagon silnikowy lub zespół trakcyjny o napędzie spalinowym, służący do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach o niewielkich potokach podróżnych. W porównaniu z tradycyjnym pociągiem (lokomotywa + 1-2 wagony) o podobnej pojemności charakteryzuje się większymi przyspieszeniami, mniejszym zużyciem paliwa i większymi prędkościami osiąganymi na tych samych – zwykle drugorzędnych – szlakach. Szynobus jest zwykle pojazdem dwuosiowym o masie ok. 20 ton, z ok. 40-50 miejscami siedzącymi. Dla zwiększenia pojemności pociągu szynobusy można łączyć ze sobą. W przypadku wyposażenia w odpowiednio mocny zespół napędowy i odpowiednie sprzęgi (mechaniczny, hamulcowy, elektryczny), szynobus może ciągnąć zwykłe lub odpowiednio dostosowane do niego konstrukcyjnie (np. wyposażone w kabinę maszynisty) wagony doczepne. Sporadycznie budowane są także zespoły trakcyjne o konstrukcji typowej dla szynobusu, złożone z dwóch lub trzech wagonów (zwykle 1-2 wagony napędzane i 1 doczepny, w kabiny maszynisty wyposażone są wówczas tylko końcowe wagony).
  Konstrukcja[ | edytuj kod]
  Kabina maszynisty w SA103-006

  Spalinowe wagony silnikowe rodziny 214M to jednoprzestrzenne pojazdy napędzane silnikami Diesla. Przy ich konstruowaniu wykorzystano niektóre rozwiązania z wagonów typu 120A. Długość wagonu wynosi 24,5 m, szerokość 2,89 m, a wysokość 4,135 m lub 4,084 m (wersja KM). Masa służbowa wagonów zawiera się w przedziale 52 – 62 t. Najlżejszy był wagon wyprodukowany jako pierwszy – waży 52 t, według pierwotnych założeń projektowych właśnie taka miała być masa wagonów 214Mx.

  Arriva RP Sp. z o.o. – polski prywatny przewoźnik kolejowy świadczący usługi na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, i warmińsko-mazurskiego. Spółka należy do koncernu Deutsche Bahn.Stalowa Wola Rozwadów – stacja kolejowa w Stalowej Woli, w dzielnicy Rozwadów, w województwie podkarpackim, w Polsce. Jest ważnym węzłem kolejowym i największą oraz odprawiającą największą liczbę pasażerów stacją w mieście. Na terenie stacji, oprócz budynku stacyjnego i peronów, mieszczą się dwie lokomotywownie (obie nieczynne), cztery nastawnie o oznaczeniu "Ro", z których trzy są czynne, nieużywany skład węgla, budynek PKP Energetyka oraz zespół bocznic (w tym jedna odchodząca do Huty Stalowa Wola). W Rozwadowie istnieje 5 torów pasażerskich. Dodatkowo od strony Stalowej Woli Południe znajduje się jeszcze jeden tor pasażerski, oznaczony jako 1a, zakończony kozłem oporowym. Bezpośrednio na północ od stacji znajduje się stacja towarowa Stalowa Wola Rozwadów Towarowa. Na wylocie w kierunku Lipy/Kraśnika wzdłuż torów stoją niewykorzystane słupy trakcyjne.

  Napęd[ | edytuj kod]

  Pojazdy rodziny 214M posiadają po jednym silniku spalinowym połączonym z turboprzekładnią. Zespół napędowy połączony jest wałem napędowym z przekładnią osiową pośrednią na pierwszym zestawie kołowym wózka napędowego. Dalej, za pomocą kolejnego wału, moc z przekładni osiowej pośredniej przenoszona jest do przekładni osiowej końcowej na drugim zestawie kołowym wózka napędowego.

  Pesa 610M – szerokotorowy inspekcyjny wagon spalinowy wyprodukowany przez Pesa Bydgoszcz dla kolei ukraińskich. Jest wersją rozwojową jednoczłonowego spalinowego pojazdu szynowego Partner (typ 214M). Powstał tylko jeden egzemplarz.Trako (pełna nazwa Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako) – największe w Polsce i drugie w Europie targi transportu kolejowego. Targi odbyły się w latach 1996, 1998 i 1999 w Gdyni, natomiast począwszy od 2001 wydarzenie ma miejsce w Gdańsku i jest organizowane co dwa lata w ramach Międzynarodowych Targów Gdańskich.

  Możliwa jest trakcja wielokrotna do 3 pojazdów, także z pojazdami rodziny 218M. W 214Mx montowano po jednym silniku mocy 350-390 kW, bądź 500 kW Pojazdy serii SA106 ze względu na dużą moc silnika (500 kW) mogą ciągnąć dodatkowy wagon, np. zaprojektowany do tego celu Pesa 401M (SA123), lecz nie są w stanie zapewnić mu ogrzewania wnętrza. Pojazdy ze słabszymi jednostkami napędowymi są bardziej ekonomiczne, lecz słabiej radzą sobie na szlakach o dużym nachyleniu. Producent zapewnia, że jego pojazd jest wygodny w prowadzeniu (ergonomiczna kabina maszynisty, tempomat). 214M wyposażony jest w system kontroli i diagnostyki pojazdu.

  Umowa o dzieło – umowa cywilnoprawna określona Kodeksem cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsensualną. Warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest określenie w umowie dzieła jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie. Dziełem może być dowolna rzecz, utwór (np. program komputerowy).Kolej normalnotorowa – kolej, która używa torów z odległością między wewnętrznymi powierzchniami główek szyn wynoszącą 1435 mm.

  Pierwszy 214Mx (SA106-001) otrzymał silnik produkcji MAN, kolejne SA106 otrzymały silniki Iveco, a SA103 i SA135 silniki produkcji MTU. W pojazdach SA106 zamontowano przekładnię hydrauliczną produkcji Voith, a w SA103 i SA135 hydromechaniczną produkcji ZF.

  Wózki i zawieszenie[ | edytuj kod]

  Każdy z 214Mx porusza się na dwóch dwuosiowych wózkach – napędowym: JBg 3964 i tocznym: JBg 3965. Rozstaw czopów skrętu wynosi 17,2 m.

  Zawieszenie pojazdów posiada dwa stopnie usprężynowania. Pierwszym są elementy metalowo-gumowe, natomiast drugim sprężyny pneumatyczne, za pomocą których pudło jest przymocowane do wózków.

  Marek Stanisław Adamczewski (ur. 13 listopada 1949 w Łodzi) – polski projektant wzornictwa przemysłowego, profesor sztuk plastycznych, absolwent i były dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni, założyciel pracowni Marad Design.Nysa – pierwotnie sześcio, obecnie pięciokierunkowa stacja węzłowa stacja kolejowa w Nysie. Przechodzi przez nią 5 linii kolejowych, w tym dwie z dopuszczonym ruchem pasażerskim. W jej pobliżu znajdują się m.in. nieużywane i popadające w ruinę lokomotywownie, oraz most kolejowy.

  Nadwozie[ | edytuj kod]

  214Mx były produkowane z czterema stylizacjami nadwozia. Oryginalny wygląd ma 10 pierwszych egzemplarzy. W 214Ma (SA103), a później w 214M (SA106) od numeru 011 wzwyż wprowadzono m.in. inny wygląd czoła pojazdu. Kolejna zmiana wyglądu miała miejsce wraz z wprowadzeniem do produkcji 214Mb (SA135). Jeszcze inny wygląd zewnętrzny mają natomiast pojazdy sygnowane przez ZNTK „Mińsk Mazowiecki” (SA135-004 ÷ 014). Szkielet pojazdów z rodziny 214M jest stalowy spawany, a poszycie aluminiowe, klejone do konstrukcji. Wytrzymałość konstrukcji jest zgodna z normą PN-EN 12663 (kat. PIII). Zastosowano drzwi odskokowo-przesuwne.

  Trako – przedsiębiorstwo powstałe w 2003 roku, swoją siedzibę ma we Wrocławiu. Realizuje projekty z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie całego kraju. Przygotowuje plany transportowe, wieloletnie plany inwestycyjne dotyczące komunikacji publicznej, a także świadczy usługi eksperckie i doradcze dotyczące rozwijania miejskich systemów transportowych. Od 2010 roku rozszerzono działalność o przewozy pasażerskie na liniach regularnych do podwrocławskich miejscowości.Kluczbork – stacja kolejowa w Kluczborku, w województwie opolskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego.
  214M (SA106-011)
  214Ma (SA103-007)
  214Mb (SA135-002)
  214Mb Mińsk (SA135-012)


  Przestrzeń pasażerska[ | edytuj kod]

  Pociąg przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych, posiada około 50% niskiej podłogi, rampę wjazdową i odpowiednio przystosowaną toaletę w układzie zamkniętym. Podłoga w części niskopodłogowej znajduje się na wysokości 600 mm nad poziomem główki szyny, a w części wysokopodłogowej na wysokości 1290 mm. Pojazdy posiadają 2 lub 1 parę 2-skrzydłowych drzwi o prześwicie 1300 mm. Do ogrzewania pojazdów wykorzystywane jest ciepło pochodzące z systemu chłodzenia silników, agregat grzejny Webasto Thermo 350 i dodatkowo elektryczne nawiewy zamontowane w przedsionkach drzwiowych. Szczegółowa aranżacja wnętrza, liczba miejsc siedzących (standardowo około 60), monitoring i klimatyzacja są dostosowywane do wymogów zamawiającego. Rodzaj użytych materiałów różni się także między wersjami sygnowanymi przez Pesę a podpisywanymi przez ZNTK „Mińsk Mazowiecki” (patrz zdjęcia poniżej). Zainstalowano także monitoring wnętrza pojazdu. Cześć pojazdów fabrycznie wyposażona jest w sieć Wi-Fi

  Szymany Lotnisko – przystanek kolejowy w Szymanach, w powiecie szczycieńskim, w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie portu lotniczego Olsztyn-Mazury.Cinkciarz.pl — polski portal oferujący wielowalutowe usługi finansowe. Został założony w 2010 roku przez Marcina Pióro.
  214M (SA106-003)
  214Ma (SA103-005)
  214Mb (SA135-023)
  214Mb Mińsk (SA135-012)


  Bezpieczeństwo[ | edytuj kod]

  214Mx posiadają standardowe urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu: czuwak aktywny, samoczynne hamowanie pociągu, Radio-Stop, a także są wyposażone w sygnalizację pożarową.

  Modernizacje[ | edytuj kod]

  Dolnośląskie[ | edytuj kod]

  Na przełomie roku 2016 i 2017 dolnośląski SA106-011 przeszedł naprawę rewizyjną, połączoną m.in. ze zmianą malatury i wymianą foteli pasażerskich.

  Krajowa Izba Odwoławcza – instytucja powołana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. nowelizującą ustawę Prawo zamówień publicznych, w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych (przed 2007 r. odwołania rozpatrywały zespoły arbitrów). Postępowanie przed Izbą ma charakter postępowania przed sądem polubownym, a od orzeczenia Izby przysługuje skarga do sądu okręgowego, właściwego według siedziby zamawiającego.Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz – polska firma z siedzibą w Bydgoszczy produkująca oraz remontująca pojazdy szynowe dla transportu kolejowego (m.in. lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony) jak i miejskiego (tramwaje).

  Na początku 2018 zmodernizowany została SA135-003, który podczas modernizacji otrzymał m.in. zewnętrzne odblaski, ładowarki USB i nowe fotele.

  Kujawsko-Pomorskie[ | edytuj kod]

  W 2011 planowano modernizację SA106-001 połączoną z rozbudową do pojazdu dwuczłonowego. Stosowna umowa o dzieło została zawarta między województwem kujawsko-pomorskim a Pesą (wybraną „z wolnej ręki”), jednak KIO unieważniła ją po wniesieniu odwołania przez Newag.

  Lubelskie[ | edytuj kod]

  W październiku 2015 roku samorząd podpisał z Pesą umowę na modernizację SA103-005, 007 i 012. W ramach tej modernizacji ma nastąpić: wymiana foteli pasażerskich, modernizacja monitoringu pojazdu, przebudowa systemu klimatyzacji, wymiana półek bagażowych, montaż osuszaczy powietrza, wymiana połączeń pneumatycznych na połączenia gwintowostożkowe.

  Szczecin Główny (do 1945 niem. Stettin Hauptbahnhof) – najważniejszy ze szczecińskich dworców, usytuowany przy ul. K. Kolumba na Nowym Mieście na lewym brzegu Odry. Jedna z najstarszych stacji kolejowych na terenie Polski.MTU Friedrichshafen GmbH (Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH) to niemiecka firma zajmująca się produkcją silników spalinowych. Założona w 1909 roku przez Wilhelma Maybacha. Firma produkuje głównie silniki o zapłonie samoczynnym. Znajdują one zastosowanie w przemyśle kolejowym, stoczniowym, zbrojeniowym, budowlanym oraz rolnictwie. W 2006 roku, na Targach Hanowerskich, zaprezentowano generator prądu oparty o ogniwa paliwowe ze stopionym węglanem.

  Opolskie[ | edytuj kod]

  W 2014 roku SA103-003 i 004 zostały skierowane do Pesy na przeglądy połączone z m.in. z wymianą foteli.

  Podkarpackie[ | edytuj kod]

  24 czerwca 2014 roku województwo podkarpackie podpisało z Pesą umowę na modernizację (połączoną z naprawą rewizyjną) SA103-001 i 002. W ramach modernizacji pojazdy mają zostać doposażone w monitoring, dynamiczną informację pasażerską, system zliczania pasażerów oraz automaty biletowe. Dodatkowo zmodyfikowana ma zostać kabina maszynisty oraz zmieniona malatura.

  Rzeczyca – stacja kolejowa w pobliżu Rzeczycy Ziemiańskiej, w powiecie kraśnickim, w województwie lubelskim w Polsce.MAN SE (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) – spółka akcyjna z siedzibą w Monachium. Jedno z wiodących przedsiębiorstw produkujących samochody ciężarowe, autobusy, silniki oraz urządzenia przemysłowe pod marką MAN. Spółka notowana na Deutsche Börse wśród trzydziestu największych niemieckich spółek akcyjnych. Koncern zatrudnia na całym świecie ponad 33.400 pracowników (w 2007 r. grupa zatrudniała 55 tys. osób w 120 krajach), a jego roczne obroty wyniosły w roku 2005 ponad 7,4 miliardów Euro (w 2007 - 15,5 miliardów Euro).

  10 czerwca 2015 województwo ogłosiło przetarg na modernizację SA135-010 ÷ 014, w ramach której pojazdy miały zostać doposażone w monitoring, dynamiczną informację pasażerską, system zliczania pasażerów, automaty biletowe oraz Wi-Fi. Dodatkowo wymienione miały zostać wszystkie fotele oraz zmianie miała ulec malatura. W przetargu wybrano ofertę Pesy, jednakże do podpisania umowy nie doszło.

  Sławno – stacja kolejowa w Sławnie, w województwie zachodniopomorskim, w Polsce. Dworzec znajdujący się w zachodniej części miasta został zbudowany w latach 60. XIX wieku. Połączenia kolejowe Sławna z Gdańskiem i Berlinem zostały uruchomione w 1869 roku. Do 1945 roku Sławno było dużym węzłem komunikacji kolejowej. Dworcowe budynki są murowane, licowane cegłą. Zachowane zostały zabytkowe urządzenia techniczne a także wystrój architektoniczny. Przed budynkiem umiejscowiony jest zabytkowy elektryczny słup z lat 30. XX wieku.Dębica – węzłowa stacja kolejowa w Dębicy, w województwie podkarpackim, w Polsce. Ma 3 perony (2 wyspowe i 1 jednokrawędziowy). Stacja jest obsługiwana przez dwie nastawnie ("Db", "Db1") wyposażone w urządzenia przekaźnikowe typu E. Przez stację przechodzą następujące linie kolejowe:

  Na początku listopada 2015 województwo ogłosiło przetarg na doposażenie SA135-012 ÷ 014 w automaty biletowe.

  W październiku 2017 województwo ogłosiło kolejny przetarg na modernizację SA135-010 ÷ 014 z zakresem podobnym jak w 2015 roku. Jedyną ofertę złożyła Pesa i to z nią w marcu 2018 podpisano umowę na ich modernizację.

  Zachodniopomorskie[ | edytuj kod]

  Pod koniec 2011 roku SA103-008 przeszedł modernizację w zakładach Pesa. W przedziale pasażerskim wymieniono fotele oraz zamontowano klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej. Pojazd wyposażono w moduł transmisji danych GPRS, systemy lokalizacji i monitorowania stanu technicznego, w tym kontroli gospodarki paliwowej. Ponadto został on przemalowany w nowe barwy województwa. Do końca 2012 roku taką samą modernizację przeszły pozostałe dwa pojazdy tego typu należące do województwa zachodniopomorskiego. Na początku 2013 roku podjęto decyzję o doposażeniu tychże wagonów w Wi-Fi. Przetarg na wykonanie zadania wygrała Pesa.

  IVECO SpA (skrót od: Industrial Vehicles Corporation, często pisana jako Iveco) jest włoskim przedsiębiorstwem o zasięgu ogólnoświatowym z siedzibą w Turynie, kontrolowanym przez koncern Fiat, specjalizującym się w produkcji samochodów dostawczych, ciężarowych, wojskowych i silników. Za pośrednictwem należącej doń firmy Irisbus jest również czołowym producentem autobusów i podwozi autobusowych.Zamówienie z wolnej ręki – tryb udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

  Eksploatacja[ | edytuj kod]

  Dolnośląskie[ | edytuj kod]

  Dolnośląski SA135-002

  W 2005 roku przekazano pierwszy jednoczłonowy pojazd typu 214M (seria SA106).

  16 lipca 2007 Dolnośląski Urząd Marszałkowski złożył Pesie kolejne zamówienie, które objęło 3 jednoczłonowe i 5 dwuczłonowych (Pesa 218M) pojazdów spalinowych. Wszystkie trzy pojazdy jednoczłonowe dostarczono w pierwszym półroczu 2008 roku.

  14 grudnia 2008 roku wszystkie będące dotychczas udostępnione spółce Przewozy Regionalne pojazdy: dwa Kolzam 212M, cztery Pesa 214M oraz sześć Pesa 218M zostały przekazane debiutującym Kolejom Dolnośląskim.

  Słupsk - pasażerska i towarowa stacja kolejowa w Słupsku, jedna z największych na terenie województwa pomorskiego. Jest to stacja węzłowa, linia kolejowa nr 202 z Gdańska Głównego do Stargardu Szczecińskiego krzyżuje się tutaj z linią kolejową nr 405, łączącą stację Piła Główna z przystankiem osobowym Ustka.Powiat nyski - powiat w Polsce (województwo opolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nysa.

  27 maja 2010 udzielono zamówienia ZNTK „Mińsk Mazowiecki” na dostawę kolejnych 6 pojazdów jednoczłonowych oraz 3 dwuczłonowych (Pesa 218M). Nowe pojazdy zamówiono, aby uzupełnić tabor Kolei Dolnośląskich. W połowie listopada 2010 ZNTK „Mińsk Mazowiecki” przekazały 3 pojazdy typu 214Mb (seria SA135).

  W styczniu 2015 podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zlicytowano imię dla SA135-001 (wygrała firma AK Media), a w styczniu 2016 dla SA135-002 (aukcje wygrało przedsiębiorstwo Trako). Na początku 2017 roku ponownie zlicytowano nazwę dla SA135-002, którą tym razem wygrał serwis cinkciarz.pl.

  Koleje Dolnośląskie – polski przewoźnik kolejowy powołana przez samorząd województwa dolnośląskiego 28 grudnia 2007 w celu prowadzenia przewozów regionalnych na terenie Dolnego Śląska. Celem jego działalności jest zapewnienie usług przewozu osób wokół dużych ośrodków miejskich: Wrocławia, Kłodzka, Wałbrzycha, Legnicy, Jeleniej Góry, Lubina i Świdnicy oraz transportu pomiędzy tymi miastami. Rozpoczęcie działalności przewozowej nastąpiło 14 grudnia 2008.Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

  Kujawsko-pomorskie[ | edytuj kod]

  W województwie kujawsko-pomorskim stacjonuje najwięcej pes 214M. Wszystkie są własnością samorządu wojewódzkiego. Początkowo były obsługiwane przez PKP Przewozy Regionalne, a od 9 grudnia 2007 są eksploatowane przez PCC Arrivę.

  18 października 2002 podpisano umowę na dostawę 8 wagonów 214M dla województwa kujawsko-pomorskiego. W 2002 i 2003 roku dostarczono po jednym egzemplarzu, a w 2004 i 2005 po 3 egzemplarze.

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Samoczynne hamowanie pociągu (SHP) - urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

  5 grudnia 2008 podpisano umowę na dostawę kolejnych 5 pojazdów. Dostawy niewielkich i oszczędnych pojazdów spowodowały zainteresowanie samorządowych władz województwa reaktywacją połączeń na liniach lokalnych między innymi z Bydgoszczy do Unisławia Pomorskiego. Duże potoki podróżnych na niektórych liniach spowodowały konieczność jazdy podwójnej lub z wagonem doczepnym. Pierwsza opcja powodowała konieczność angażowania dwóch pojazdów natomiast druga utrudniała manewry z powodu braku kabiny na drugim końcu składu. Aby poprawić tę sytuację samorząd województwa zamówił wagony doczepne z kabiną sterowniczą w pełni kompatybilne z SA106 – SA123.

  Pesa Link (SA139, 844) – rodzina normalnotorowych spalinowych pojazdów pasażerskich oferowana przez Pesa Bydgoszcz. W 2012 powstał pierwszy pojazd na zamówienie Českich dráh. Dotychczas wyprodukowano tylko dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne, ale producent przewiduje budowę wersji jedno-, trój- i czteroczłonowych.Koleje Mazowieckie, KM (identyfikator literowy – KMKOL) – spółka pasażerskich przewozów kolejowych utworzona wspólnie przez samorząd województwa mazowieckiego oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (obecnie bez udziałów), na bazie dotychczasowego Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych tejże spółki. Jest to jedna z niewielu spółek kolejowych przynoszących zysk w Polsce - np. 10,28 mln PLN zysku w I półroczu 2013 roku.

  W maju 2012 Pesa wygrała przetarg na modernizację dwóch najstarszych pojazdów.

  Lubelskie[ | edytuj kod]

  Lubelski SA103-007 (2009 rok)
  Lubelski SA103-005 (2015 rok)

  10 sierpnia 2005 roku uroczyście przekazano województwu lubelskiemu dwa 214Ma. Pojazdy oznaczone jako SA103–005 i -007 przeznaczono do obsługi trasy LublinRzeczycaStalowa Wola Rozwadów. Była to nowa, wydłużona o odcinek Rzeczyca – Rozwadów, relacja, której powstanie umożliwiły nowe pesy.

  Opole Główne – największa stacja kolejowa w województwie opolskim, zlokalizowana w centrum miasta. Według klasyfikacji PKP oznaczona jest kategorią A.Pesa 620M – szerokotorowy spalinowy wagon silnikowy produkowany od 2004 przez Pesę Bydgoszcz dla kolei litewskich i ukraińskich, a od 2011, we współpracy z Biełkommunmasz, także dla kolei białoruskich. Powstało łącznie 29 sztuk.

  Trzeci pojazd tego typu (SA103-012) Pesa wyprodukowała dla lubelskiego w 2006.

  Mazowieckie[ | edytuj kod]

  Mazowiecki SA135-016

  8 listopada 2011 podpisano umowę na dostawę dwóch wagonów 214Mb dla województwa mazowieckiego. Uroczystość przekazania obu pojazdów Kolejom Mazowieckim odbyła się 30 grudnia 2011 w Płocku. Nowe wagony zostały przeznaczone do obsługi połączeń NasielskSierpc oraz Kutno – Sierpc.

  Lębork – stacja kolejowa w Lęborku, w województwie pomorskim, w Polsce. Stacja w Lęborku jest obsługiwana przez pociągi PKP Intercity oraz trójmiejskiej SKM.Rzeszów Główny – stacja kolejowa w Rzeszowie, położona na Podkarpaciu, ważny węzeł kolejowy Polski południowo-wschodniej. Według klasyfikacji PKP ma kategorię B.

  Umowę na dostawę dwóch kolejnych pojazdów tego samego typu podpisano 10 lipca 2012. Nowe wagony miały dotrzeć do zamawiającego do 30 listopada i zostać przeznaczone do obsługi połączeń WarszawaOstrołęka, Nasielsk – Sierpc, Sierpc – Płock i Sierpc – Kutno. Uroczysty odbiór pojazdów nastąpił 18 grudnia 2012 w Płocku.

  Dożynki prezydenckie w Spale – tradycyjna, coroczna uroczystość dożynek, zapoczątkowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego.Ergonomia (język grecki εργον – praca + νομος – prawo) – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak: psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy, organizacja pracy, antropometria oraz nauk technicznych, np. materiałoznawstwa, budowy maszyn.

  13 czerwca 2014 podpisano umowę na dostawę 2 kolejnych wagonów spalinowych. 27 listopada 2014 przewoźnik otrzymał drugi z zamówionych egzemplarzy.

  16 czerwca 2015 Koleje Mazowieckie zamówiło jeszcze jeden 214Mb, który został dostarczony 20 grudnia 2015.

  Opolskie[ | edytuj kod]

  Opolski SA103-004

  6 czerwca 2005 nastąpiło przekazanie dwóch pojazdów typu 214Ma na rzecz województwa opolskiego. Odbiory pojazdów ukończono 21 czerwca 2005, a 1 lipca 2005 oba pojazdy (SA103 nr 003 i 004) rozpoczęły kursowanie. Trzeci pojazd (SA103-013) został dostarczony w 2007 roku.

  W grudniu 2008 pojazdy skierowano do obsługi reaktywowanej linii NysaBrzeg. Pojazdy kierowane są również do obsługi tras: Kędzierzyn-Koźle – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki oraz Opole GłówneKluczbork.

  Linia kolejowa nr 248 Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – budowana dwutorowa linia kolejowa w Gdańsku o długości 18 km. Linia nazywana jest Pomorską Koleją Metropolitalną.Gdynia Główna, dawniej Gdynia Główna Osobowa – jedna z większych stacji kolejowych w Polsce, według kategoryzacji PKP oznaczona kategorią A. Znajduje się wzdłuż granicy dzielnic Śródmieście (północny-wschód) i Działki Leśne (południowy-zachód). Ociera się o granicę z Grabówkiem.

  23 września 2013 roku opolski SA103-003 na przejeździe kolejowym w Chrościnie w powiecie nyskim zderzył się z samochodem ciężarowym, w wyniku czego pojazd doznał znacznych uszkodzeń.

  Podkarpackie[ | edytuj kod]

  Podkarpacki SA135-012 (2011 rok)
  Podkarpacki SA103-001 (2015 rok)

  6 czerwca 2005 przedstawiciele Pesy przekazali władzom województwa podkarpackiego dwa pojazdy typu 214Ma. Nowe wagony spalinowe, oznaczone SA103-001 i SA103-002, przeznaczono przede wszystkim do obsługi połączeń JasłoRzeszów i Zagórz – Jasło, ale także do zastępowania podkarpackich regiovanów (SA109) w przerwach ich eksploatacji na trasach JarosławMuninaHoryniec-ZdrójHrebenne i DębicaTarnobrzeg. Od 2006 roku zaczęły planowo obsługiwać wszystkie cztery trasy na zmianę z SA109.

  Szczecinek – stacja kolejowa w Szczecinku, w województwie zachodniopomorskim, łącząca trzy linie kolejowe: 210 (Chojnice – Runowo Pomorskie), 404 (Szczecinek – Kołobrzeg) i 405 (Piła Główna – Ustka).Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).

  16 września 2010 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przedstawiciele województwa i ZNTK „Mińsk Mazowiecki” podpisali umowę na dostarczenie pięciu spalinowych wagonów silnikowych. Pierwsze dwa pojazdy typu 214Mb Mińsk-1 zostały odebrane przez zamawiającego 30 grudnia, a 4 stycznia 2011 rozpoczęły obsługę tras Rzeszów – Jarosław – Horyniec-Zdrój oraz Rzeszów – Jasło – Zagórz. Trzeci SA135 dostarczono 2 lutego 2011, a piąty w czerwcu.

  Jasło - stacja kolejowa w Jaśle, w województwie podkarpackim, w Polsce. Główny węzeł kolejowy na południu województwa podkarpackiego. Ze stacji wychodzą linie w stronę Stróż, Rzeszowa, Zagórza i dalej na Słowację i Ukrainę. Od 13 grudnia 2009 roku na stacji zatrzymują się tylko pociągi osobowe spółki Przewozy Regionalne. Stacja i perony są w pełni zelektryfikowane w kierunku Stróż i Jasła Towarowego.Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).

  Latem 2011 roku podkarpackie SA135 wraz z lubelskimi 2-członowymi SA134 obsługiwały relację Rzeszów – Lublin.

  8 czerwca 2015 województwo podkarpackie zamówiło kolejny pojazd 1-członowy. Został on dostarczony z ponad miesięcznym opóźnieniem 6 stycznia 2016 roku.

  1 sierpnia 2015 Podkarpacki Oddział PR uruchomił weekendowy połączenie JasłoKomańcza, do którego obsługi skierowano jeden z pojazdów SA103. Połączenie funkcjonowało do 27 września. 13 grudnia weekendowe połączenie do Komańczy zostało przywrócone w wydłużonej relacji Rzeszów – Komańcza.

  Przewozy Regionalne, PR – polskie przedsiębiorstwo transportowe, prowadzące działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Powstało przez formalne wydzielenie z Polskich Kolei Państwowych. Przedsiębiorstwo należy obecnie do samorządów wszystkich województw.Lublin (czasem jako Lublin Główny) – najważniejsza stacja kolejowa na terenie Lublina. Stacja węzłowa w Lublinie, znajdująca się przy placu Dworcowym, jest dworcem o największej liczbie odprawionych pasażerów we wschodniej Polsce. Zabytkowy dworzec, przez wielu uważany za ścisłą czołówkę Polski jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, wybudowany został w roku 1877. Do dzisiejszego stanu doprowadził go 10-letni remont.

  W lutym 2017 podkarpackie SA135 otrzymały stałe dopuszczenie do kursowania po słowackiej sieci kolejowej.

  Pomorskie[ | edytuj kod]

  Pomorski SA103-011

  7 grudnia 2004 Pesa podpisała z województwem pomorskim umowę na dostawę 2 sztuk SA103 oraz jednego dwuczłonowego SA131. Pierwszy z nich (SA103-006) wprowadzono do eksploatacji w sierpniu, a drugi (SA103-011) 2 listopada 2005. Pojazdy, kursujące jako para, skierowano do obsługi połączenia GdyniaKościerzyna, pojazdy te obsługiwały początkowo najmniej obciążone kursy zastępując dwuwagonowe składy prowadzone lokomotywą SU46. Do 1 czerwca 2006 obsługiwały też niektóre kursy na linii LęborkŁeba. Potem Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych całkowicie zawiesił przewozy osobowe na tej linii. Zachodniopomorskie SA103 obsługiwały odcinek SzczecinekSłupsk. Spadek liczby podróżnych pomiędzy Kościerzyną a Gdynią spowodował, że od 2007 SA103 zaczęły obsługiwać również bardziej obłożone połączenia w tandemie z SA131 lub SA132. Natomiast w pociągach poza szczytowych również pojedynczo. W lipcu 2015 wagon SA103-011 skierowano do testów na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

  Światowa, wiodąca firma w sektorze inżynierii mechanicznej z siedzibą w Heidenheim an der Brenz, Niemcy. Zatrudnia ponad 37 tys. pracowników na całym świecie, z czego 4200 pracuje w jej siedzibie w Heidenheim. Działami i specjalizacjami firmy są: Voith Paper, Voith Hydro, Voith Turbo, Voith Industrial Services. Istnieje od 1867 roku i dostarczyła wiele urządzeń dla przemysłu papierniczego (maszyny papiernicze (MP), energetycznego (turbiny wodne).Elbląg – dworzec kolejowy w Elblągu, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię C.

  Warmińsko-mazurskie[ | edytuj kod]

  Cztery pojazdy serii SA106 producent przekazał województwu w 2005. SA106-003 do 2011 przejechał milion kilometrów. SA106 kursują na niezelektryfikowanych lub częściowo zelektryfikowanych liniach lokalnych węzła olsztyńskiego oraz na trasie BraniewoElbląg. Ze względu na zbyt małą pojemność składu w obsłudze niektórych relacji kursują z wagonem doczepnym 120A wyposażonym we własne ogrzewanie.

  Wagon spalinowy (określany także jako wagon motorowy) – wagon silnikowy z własnym źródłem napędu w postaci silnika spalinowego.SU46 (typ 303D) – polska lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1974-1977 i 1985 przez zakłady H. Cegielski - Poznań w Poznaniu dla PKP. Ogółem wyprodukowano 54 sztuki.

  W 2007 roku przekazano 1 pojazd typu 214M (SA106-015).

  21 stycznia 2016 uruchomiono połączenie Olsztyn GłównySzymany Lotnisko do którego obsługi skierowany pojazdy SA106 oraz SA133 będące własnością województwa.

  Zachodniopomorskie[ | edytuj kod]

  We wrześniu 2005 w Kołobrzegu nastąpiło przekazanie trzech 214Ma dla województwa zachodniopomorskiego (ostatni z nich przekazano dokładnie 25 września). Pojazdy oznaczone jako SA103-008, -009 i -010 przeznaczono m.in. do obsługi połączeń KołobrzegGoleniówSzczecin i DarłowoSławno. Zachodniopomorskie SA103 obsługiwały także międzywojewódzki odcinek SzczecinekSłupsk.

  Grupa PKP – konglomerat powstały w 2001 na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe uchwalonej 8 września 2000 roku.Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television – dosł. telewizja o zamkniętym obwodzie) – system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery.

  SA103 są dostosowane do jazdy ukrotnionej z pojazdami SA139 Link, również produkowanymi przez Pesę, których 2 sztuki zostały zakupione przez województwo w 2012 roku.

  Polregio[ | edytuj kod]

  1 lipca 2013 podpisano umowę z Przewozami Regionalnymi na leasing 2 wagonów spalinowych. Pojazdy zakupiono do obsługi m.in. trasy KoluszkiOpoczno obsługiwanej wcześniej przez SN81-006, który po wypadku z 2 września 2013 został przeznaczony do kasacji.

  Pierwszy z pojazdów (SA135-019) został dostarczony do bazy PR Łódź w Idzikowicach 5 grudnia, a 11 grudnia został zaprezentowany na stacji Łódź Kaliska, a 12 grudnia rozpoczął przewozy na trasie Koluszki – Opoczno. Drugi pojazd (SA135-020) dostarczono 23 grudnia i 3 stycznia został wprowadzony do ruchu.

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.Wagon – pojazd szynowy służący do przewozu osób, ładunków lub urządzeń w kolejowym transporcie lądowym. Wagon porusza się po torze lub linie (kolej linowa).

  W wakacyjne niedziele w 2015 roku oraz 13 września podczas dożynek prezydenckich jeden z pojazdów obsługiwał połączenia Łódź – Spała.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Olsztyn Główny – dworzec kolejowy w Olsztynie, największy w województwie warmińsko-mazurskim. Według klasyfikacji PKP ma kategorię B. Posiada wiele torów, budynek stacyjny, kasę biletową, 4 zadaszone perony, lokomotywownię, przejście podziemne i semafory świetlne.
  Zagórz - stacja kolejowa w Zagórzu w Polsce. Jest obsługiwana przez Polskie Koleje Państwowe. Na stacji działa posterunek Straży Ochrony Kolei.
  Polregio (identyfikator literowy – PREG) (dawniej Przewozy Regionalne) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, prowadzące działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Powstało przez formalne wydzielenie z Polskich Kolei Państwowych.
  Kolzam (Kolejowe Zakłady Maszyn KOLZAM S.A.) – producent taboru kolejowego z Raciborza, obecnie wykupiona przez węgierską firmę Mavex Rekord. Obecnie zajmuje się modernizacją oraz naprawą pojazdów kolejowych.
  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.
  Przekładnia – mechanizm lub układ maszyn służący do przeniesienia ruchu z elementu czynnego (napędowego) na bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą parametrów ruchu, czyli prędkości i siły lub momentu siły.
  Opoczno – stacja kolejowa w Opocznie, w województwie łódzkim, w Polsce. Od 1 sierpnia 2009 roku do 9 grudnia 2012 roku ruch pasażerski był całkowicie zawieszony. Od 9 grudnia 2012 roku uruchomiono jedynie pociągi pasażerskie w stronę Tomaszowa Mazowieckiego. W stronę Końskich ruch pociągów pasażerskich jest w dalszym ciągu zawieszony. Ze stacji odchodzi bocznica do zakładu płytek ceramicznych "Opoczno".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.095 sek.