• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Personel misji

  Przeczytaj także...
  Ambasador – szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.Poniższy artykuł przedstawia listę ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw konsularno-dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej na świecie oraz zagranicznych ambasad i konsulatów ulokowanych lub akredytowanych w Polsce.
  Stopień dyplomatyczny – stopień nadawany członkom personelu dyplomatycznego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa, które wysyła dyplomatów. Stopnie określają rangę, pozycję w hierarchii i zakres pracy danego dyplomaty.

  Personel misji dyplomatycznej - oznacza członków personelu dyplomatycznego, personelu administracyjnego i technicznego oraz personelu służby misji dyplomatycznej.

  Personel dyplomatyczny misji oznacza z kolei członków personelu misji posiadających stopień dyplomatyczny.

  Misja dyplomatyczna – przedstawicielstwo dyplomatyczne określonego państwa w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej.Attaché (fr.: przydzielony, doczepiony) – najniższy stopień dyplomatyczny członka personelu dyplomatycznego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. Wyjątkiem jest attaché wojskowy, który – zachowując tradycyjną nazwę – posiada wysoki stopień dyplomatyczny.

  Stopnie polskiego personelu dyplomatycznego[]

 • ambasador tytularny
 • radca minister
 • I radca
 • radca
 • I sekretarz
 • II sekretarz
 • III sekretarz
 • attaché
 • Stopnie z reguły odpowiadają stanowisku, ale nie zawsze. Stanowisko ambasadora może zajmować osoba, która nie posiada stopnia dyplomatycznego.

  Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.Biuro Ochrony Rządu (BOR), Jednostka wojskowa (JW) № 1004 – jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych, której głównymi zadaniami są ochrona obiektów i osób, które są ważne ze względu na dobro i interes państwa.

  Stopnie dyplomatyczne w odniesieniu do żołnierzy:

 • attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy)
 • zastępca attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego)
 • Personel służby misji oznacza natomiast członków personelu misji zatrudnionych w służbie domowej misji.

  Skład personelu techniczno-administracyjnego[]

 • informatycy
 • tłumacze
 • sekretarki
 • księgowi
 • radcy prawni
 • referent do spraw prywatnych
 • Skład personelu służby misji[]

 • ochrona placówki (w Polskich placówkach BOR)
 • kierowcy
 • sprzątacze
 • magazynierzy
 • woźni
 • prywatni służący (członka misji) - osoba zatrudniona przez członka misji, która otrzymuje wynagrodzenie od danego członka misji. "Prywatni służący" nie są członkami misji jeśli nie są pracownikami państwa wysyłającego.
 • Zobacz też[]

 • placówki dyplomatyczne i konsularne Polski na świecie oraz obcych państw w Polsce
 • Attaché wojskowy (attache obrony) jest stanowiskiem w misji dyplomatycznej dla żołnierzy – dyplomatów za granicą państwa, którego są obywatelami i które reprezentują. Attaché funkcjonujący w specjalizacji wojskowej nazywa się attaché wojskowym, attaché morskim czy attaché lotniczym, a obszar jego kompetencji pokrywa się z przedstawicielstwem określonego rodzaju sił zbrojnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.