• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Persówkowate

  Przeczytaj także...
  Jagodówka (Hylocitrea bonensis) – gatunek ptaka z rodziny jagodówek (Hylocitreidae), której jest jedynym przedstawicielem.Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Persówkowate (Hypocoliidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes).

  Występowanie[]

  Rodzina obejmuje gatunki występujące w Azji.

  Systematyka[]

  Badania J. Fjeldsy i współpracowników sugerują status rodzin dla obu wyróżnianych podrodzin. Do rodziny należą następujące podrodziny:

 • Hypocoliinae – persówki – jedynym przedstawicielem jest Hypocolius ampelinus – persówka
 • Hylocitreinae – jagodówki – jedynym przedstawicielem jest Hylocitrea bonensis – jagodówka
 • Przypisy

  1. Hypocoliidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek, M. Kuziemko: Rodzina: Hypocoliidae Delacour & Amadon, 1949 - persówkowate - Hypocolius and allies (wersja: 2016-01-25). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2016-03-30].
  3. F. Gill, D. Donsker: Waxwings and their allies, tits & penduline tits (ang.). IOC World Bird List: Version 6.1. [dostęp 2016-03-30].
  4. J. Fjeldså, P.G.P. Ericson, U. Johansson, D. Zuccon: Three new bird family names. W: D.W. Winkler, S.M. Billerman. I.J. Lovette: Bird families of the world. Barcelona: Lynx Edicions, 2015, s. 33-34. ISBN 978-84-941892-0-3. (ang.)
  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).Persówka, krzyczek arabski (Hypocolius ampelinus) – gatunek średniego ptaka z monotypowej rodziny persówek (Hypocoliidae). Bywa także zaliczana do rodziny jemiołuszek (Bombacillidae). Występuje w południowej części Arabii Saudyjskiej oraz na wybrzeżach Iraku, Iranu i Pakistanu. Jej środowisko to nizinne lasy i zadrzewienia, w większości z owocującymi drzewami. Częściowo wędrowna.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
  Wróblowe (Passeriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Największy rząd ptaków, obejmujący około 5400 gatunków, czyli ponad połowę wszystkich występujących dziś gatunków ptaków. Nazwa rzędu wywodzi się od nazwy wróbla zwyczajnego (zwanego domowym) Passer domesticus. Wielu autorów uważa, że wróblowe wyewoluowały około 75 mln lat temu w środowisku leśnym na południowym kontynencie Gondwanie. Inni badacze, np. Gerald Mayr, uznają jednak za bardziej prawdopodobne, że wróblowe powstały już po wymieraniu kredowym, co miałoby być bardziej zgodne z danymi paleontologicznymi i paleobiogeograficznymi. Przystosowały się do życia w większości siedlisk lądowych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Wśród innych ptaków wyróżniają się charakterystyczną budową podniebienia, krtani oraz stóp.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.