• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Peribsen

  Przeczytaj także...
  Horus – egipski bóg nieba, opiekun monarchii egipskiej. Panujący faraon utożsamiał się z nim i przyjmował jego imię. Czczony pod postacią sokoła lub człowieka z głową sokoła zwieńczoną tarczą słoneczną oraz jako dziecko z palcem w ustach. Był synem Ozyrysa i Izydy lub Geba i Nut. Po śmierci Ozyrysa walczył (jako prawowity następca tronu) z Setem (bratem Ozyrysa) o tron faraona. Po kilku konkurencjach Rada Dwunastu Bogów przyznała władzę Horusowi.Abydos (eg. Abdżu, arab. Arabat El-Madfurnah – Pogrzebany Arabat) – starożytne miasto w Górnym Egipcie, obecnie maleńka wioska na zachodnim brzegu Nilu. W starożytności w pobliżu znajdowało się miasto Tinis, z którego, zgodnie z przekazem, miał pochodzić Narmer.
  Uneg (także: Weneg lub Wenegnebti; Uadżnas lub Wadżlas na Liście Królów z Abydos i z Sakkary, Uneg na zabytkach, Tlas u Manetona) – domniemany władca starożytnego Egiptu z II dynastii.
  Stela Peribsena z Abydos

  Peribsen – władca starożytnego Egiptu z II dynastii.

  Nie ma zgodności egiptologów co do liczby faraonów i ich imion po Nineczerze. Szczególne jednak spory wywołuje postać Peribsena.

  Istnieją różne teorie dotyczące Peribsena oraz jego powiązań z Sechemibem, Senedżem i Unegiem:

 • Peribsen panował początkowo jako Horus Sechemib. W jego państwie wybuchła jednak rewolucja, która zmieniła stosunki polityczne i religijne. Sechemib zmienił swoją tytulaturę, imię horusowe (Horus Sechemib) zastąpił imieniem setowym (Set Peribsen). Nie są do końca jasne motywy tej decyzji, także i motywy, dla których Peribsen przeniósł swoją stolicę z Memfis do Tinis. Niewykluczone, że zmiana orientacji religijnej faraona pociągnęła za sobą bunt zwolenników Horusa na Północy i oddzielenie się Delty. Pod koniec swego życia Peribsen godzi się jednak na kompromis i uznaje obu bogów Seta i Horusa za równoprawnych (Kwiatkowski).
 • Peribsen i Uneg to ta sama osoba ( Cambridge Ancient History ).
 • Peribsen i Uneg to dwaj różni władcy (Kwiatkowski).
 • Sechemib i Peribsen to dwaj różni władcy, którzy panowali jednocześnie i walczyli między sobą o kontrolę nad całym krajem (Garnot).
 • Sechemib i Senedż to ta sama osoba (Kwiatkowski).
 • Peribsen był następcą Sechemiba, którego pozbawił tronu (Lauer).
 • Sechemib był następcą Peribsena i zadbał o jego pochówek (Helck, Grimal).
 • Peribsen był synem i następcą Senedża (Grdseloff).
 • Peribsen i Senedż to ta sama osoba (Gauthier, Wildung, Barta).
 • Senedż i Sechemib to dwaj różni władcy memficcy, panujący po sobie, z tym, że Senedż był współczesny Peribsenowi (Grimal).
 • Peribsen został pochowany w Umm el-Qaab w Abydos.

  Memfis – grecka nazwa jednego z najważniejszych miast starożytnego Egiptu, stolicy w epoce Starego Państwa (III-VI dynastia).Set, Σήθ (greckie), Sutekh, Setech (egipskie), hebr. שת Szet – w mitologii egipskiej pan burz, pustyń, Górnego Egiptu, ciemności i chaosu, także bóstwo o charakterze demonicznym. Przedstawiany jako człowiek z głową nieustalonego do dziś zwierzęcia. Zawiera cechy głowy szakala, antylopy oryks oraz okapi. Wcześniej występował być może jako bóg wojny i mogło być to bóstwo starsze niż religia egipska. W religii egipskiej jeden z głównych bogów. Jego atrybutem była antylopa z głową szakala.

  Bibliografia[]

 • Grimal N. „Dzieje starożytnego Egiptu”, PIW, Warszawa 2004, s. 64-65, ISBN 83-06-02917-8
 • Kwiatkowski B. „Poczet faraonów”, Iskry, Warszawa 2002, s. 71-75, ISBN 83-207-1677-2
 • Schneider Th. „Leksykon faraonów”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 223-224, 358, ISBN 83-01-13479-8
 • Tinis – starożytne miasto w Górnym Egipcie. Nazwę tego miasta znamy od Manetona, możliwie, że jest ono grecką wersją egipskiego Tanit.Starożytny Egipt (egip. Kemet, Czarna Ziemia) – wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama