• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pentium III  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Pentium - mikroprocesor zaprojektowany i wytwarzany przez firmę Intel, ukazał się na rynku 22 marca 1993 jako następca serii 486.RISC (Reduced Instruction Set Computer) – nazwa architektury mikroprocesorów, która została przedstawiona pod koniec lat 70. w teoretycznych pracach na uniwersytecie Berkeley oraz w wynikach badań Johna Cocke z Thomas J. Watson Research Center.
  Pentium III on motherboard.jpg

  Pentium IIIprocesor w 32-bitowej architekturze stworzony przez firmę Intel w 1999 roku. Procesor bazuje na mikroarchitekturze P6.

  Projekt rozwijał się pod kryptonimem Katmai, zanim został oficjalnie przemianowany przez firmę Intel na procesor Pentium III. Zestaw nowych instrukcji określany w fazie wstępnej mianem KNI (Katmai New Instructions) lub MMX-2 przemianowany został w ślad za tym na SSE (Streaming SIMD Extensions), przy czym element SIMD (Single Instruction Multiple Data) określa znane już z techniki MMX jednoczesne przetwarzanie grupy danych przy pomocy jednego rozkazu. Główna różnica pomiędzy SIMD w wersji MMX i SIMD w wersji SSE polega na tym, iż o ile MMX operuje na danych w formacie całkowitym, SSE stosuje tę samą technikę również w odniesieniu do liczb zmiennoprzecinkowych.

  Rejestry procesora to komórki pamięci o niewielkich rozmiarach (najczęściej 4/8/16/32/64/128 bitów) umieszczone wewnątrz procesora i służące do przechowywania tymczasowych wyników obliczeń, adresów lokacji w pamięci operacyjnej itd. Większość procesorów przeprowadza działania wyłącznie korzystając z wewnętrznych rejestrów, kopiując do nich dane z pamięci i po zakończeniu obliczeń odsyłając wynik do pamięci.Definicja intuicyjna: SSE to dodatkowe rozkazy rozpoznawane przez mikroprocesory firmy Intel oraz kompatybilnych, które pozwalają znacznie szybciej wykonywać obliczenia matematyczne, szczególnie te wykorzystywane w dziedzinie multimediów, co przekłada się na zwiększenie efektywności działania m.in. gier komputerowych, programów graficznych, muzycznych, kodowania filmów i muzyki.

  Pentium III jest pod wieloma względami bardzo podobny do swego poprzednika, czyli modelu Pentium II. Podwyższenie częstotliwości taktowania stanowi naturalny krok na drodze ewolucji w tej dziedzinie.

  Na rdzeniu Coppermine jest oparty procesor konsoli Xbox.

  Podstawowe dane[ | edytuj kod]

  Pentium 3 na Slot 1

  Ogólne[ | edytuj kod]

 • architektura RISC
 • rozmiar pamięci podręcznej pierwszego poziomu (L1) dla kodu: 16 kB
 • rozmiar pamięci RAM objętej pamięcią podręczną: 6 GB
 • liczba etapów przetwarzania rozkazu (w potoku): 12
 • liczba jednostek zmiennoprzecinkowych (FPU): 1 (z potokowaniem)
 • liczba jednostek całkowitoliczbowych: 6 potoków
 • liczba jednostek MMX: 2
 • maksymalny pobór mocy (W): 29,7; 34,5; 17,6; 19,8; 22,0; 24,1
 • możliwość pracy w systemie wieloprocesorowym (do 2 procesorów).
 • Katmai (0,25 µm)[ | edytuj kod]

 • data wydania (pierwszego modelu): 17 maja 1999
 • rozmiar pamięci cache drugiego poziomu (L2) dla kodu i danych: 512 kB (taktowana z połową prędkości rdzenia)
 • gniazdo: Slot 1
 • taktowanie magistrali (FSB): 100, 133 MHz
 • VCore: 2,0 V (dla 600 MHz 2,05 V)
 • taktowanie rdzenia: 450-600 MHz
 • 100 MHz FSB: 450 (4,5x), 500 (5x), 550 (5,5x), 600 (6x)
 • 133 MHz FSB: 533 (4x), 600 (4,5x)
 • Coppermine (0,18 µm)[ | edytuj kod]

 • data wydania (pierwszego modelu): 25 października 1999
 • rozmiar pamięci cache drugiego poziomu (L2) dla kodu i danych: 256 kB (taktowana z pełną prędkością rdzenia)
 • gniazdo: Slot1, Socket 370 (FC-PGA)
 • taktowanie magistrali (FSB): 100, 133 MHz
 • VCore: 1,6; 1,65; 1,70; 1,75 V
 • taktowanie rdzenia: 500-1133
 • Modele E (100 MHz FSB): 500 (5x), 550 (5,5x), 600 (6x), 650 (6,5x), 700 (7x), 750 (7,5x), 800 (8x), 850 (8,5x), 900 (9x), 1000 (10x), 1100 (11x) MHz
 • Modele EB (133 MHz FSB): 533 (4x), 600 (4,5x), 667 (5x), 733 (5,5x), 800 (6x), 866 (6,5x), 933 (7x), 1000(7,5x), 1133 (8,5x) MHz
 • Coppermine-T (0,18 µm)[ | edytuj kod]

 • data wydania (pierwszego modelu): czerwiec 2001
 • rozmiar pamięci cache drugiego poziomu (L2) dla kodu i danych: 256 kB (taktowana z pełną prędkością rdzenia)
 • gniazdo: Socket 370 (FC-PGA)
 • taktowanie magistrali (FSB): 133 MHz
 • VCore: 1,75 V
 • taktowanie rdzenia: 800-1133 MHz
 • 133 MHz FSB: 800, 866, 933, 1000, 1133 MHz
 • W pierwszej fazie produkcji Coppermine-T nie różnił się w zasadzie niczym od starszego brata, później jednak jeszcze przed pojawieniem się Tualatinów Intel zaczął wyposażać także procesory oparte na rdzeniu Coppermine-T w IHS (czyli miedzianą osłonę chroniącą rdzeń przed ukruszeniem).
 • Tualatin (0,13 µm)[ | edytuj kod]

 • data wprowadzenia (pierwszego modelu): 2001
 • rozmiar pamięci cache drugiego poziomu (L2) dla kodu i danych: 256 kB lub 512 kB (taktowana z pełną prędkością rdzenia)
 • gniazdo: Socket 370 (FC-PGA2)
 • taktowanie magistrali (FSB): 133 MHz
 • VCore: 1,45; 1,475 V
 • taktowanie rdzenia: 1000 – 1400 MHz
 • Pentium III (256 KB L2-Cache): 1000 (7,5x), 1133 (8,5x), 1200 (9,0x), 1333 (10x) MHz
 • Pentium III-S (512 KB L2-Cache): 1133 (8,5x), 1266 (9,5x), 1400 (10,5x) MHz
 • MMX (MultiMedia eXtensions lub Matrix Math eXtensions) to zestaw 57 instrukcji SIMD dla procesorów Pentium i zgodnych. Rozkazy MMX mogą realizować działania logiczne i arytmetyczne na liczbach całkowitych. Pierwotnie wprowadzone w 1996 przez Intela dla procesorów Pentium MMX, aktualnie dostępne również na procesory innych producentów – wraz z rozwojem procesorów i dodawaniem nowych rozszerzeń (np. SSE) zbiór rozkazów MMX powiększał się. Instrukcje te są wykorzystywane przez procesory od Intel Pentium MMX i AMD K6 wzwyż.Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Superskalarność (ang. Superscalar) – cecha mikroprocesorów oznaczająca możliwość jednoczesnego wykonywania kilku instrukcji, realizowana poprzez zwielokrotnienie skalarnych jednostek wykonawczych.
  Liczby całkowite – liczby naturalne dodatnie N + = { 1 , 2 , 3 , … } {displaystyle mathbb {N} _{+}={1,2,3,dots }} oraz liczby przeciwne do nich { − 1 , − 2 , − 3 , … } {displaystyle {-1,-2,-3,dots }} , a także liczba zero. Uogólnieniem liczb całkowitych są liczby wymierne i tym samym liczby rzeczywiste, szczególnym przypadkiem liczb całkowitych są: liczby naturalne.
  Koprocesor, jednostka zmiennoprzecinkowa (FPU, ang. Floating Point Unit) to układ scalony wspomagający procesor w obliczeniach zmiennoprzecinkowych. W większości współczesnych konstrukcji, koprocesor arytmetyczny, a także jednostki obsługujące bardziej skomplikowane obliczenia (np. instrukcje wektorowe) są zintegrowane z procesorem w jednym układzie.
  Slot 1 to gniazdo procesora stworzone przez firmę Intel przeznaczone dla procesorów Intel Pentium II oraz Intel Pentium III i Intel Celeron. Gniazdo to ma 242 styki kontaktowe. Ma architekturę podobną do gniazda Socket 370, wskutek czego za pomocą specjalnych przejściówek procesory przeznaczone dla Socket 370 można umieścić w gnieździe Slot 1.
  Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.
  DirectX – zestaw funkcji API wspomagających generowanie grafiki (dwu- i trójwymiarowej), dźwięku oraz innych zadań związanych zwykle z grami i innymi aplikacjami multimedialnymi.
  W (minuskuła: w) (wu) jest dwudziestą trzecią literą alfabetu łacińskiego, dwudziestą ósmą literą alfabetu polskiego. W języku polskim i niemieckim oznacza spółgłoskę [v], a w angielskim – [w].

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.