• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Penkun

  Przeczytaj także...
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Tantow (pol. hist. Tętowa) - gmina położona we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark, wchodzi w skład urzędu Gartz (Oder). Gmina jest położona w sąsiedztwie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry oraz przy drodze krajowej B113.
  Kolej wąskotorowa – kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm. Kolej wąskotorowa cechuje się mniejszą zdolnością przewozową od kolei normalnotorowej, jednak można na niej stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu, dzięki czemu jest nawet kilkakrotnie tańsza w budowie. Koleje wąskotorowe, początkowo niemal wyłącznie konne, rozpowszechniły się w przemyśle wydobywczym, hutnictwie, leśnictwie. Od połowy XIX wieku zaznacza się zróżnicowanie funkcji kolei wąskotorowych w zależności od prześwitu, następuje także częściowa unifikacja standardów k.w. Od połowy XIX wieku na k.w. stosuje się powszechnie trakcję parową, od końca XIX wieku wprowadza się na niektóre k. w. trakcję elektryczną, od połowy XX wieku także spalinową. Najstarsza nieprzerwanie funkcjonująca kolej wąskotorowa na świecie istnieje w Polsce – są to Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.

  Penkunmiasto we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald, wchodzi w skład Związku Gmin Löcknitz-Penkun.

  Toponimia[ | edytuj kod]

  Nazwa pochodzenia słowiańskiego, poświadczona od XIII wieku. Pierwotna połabska nazwa *Pen'kun' pochodzi od imienia *Pen'kun i znaczy tyle co „gród Pen'kuna”. W języku polskim brzmienie rekonstruowane w formie Pieńkuń.

  Wspólnoty administracyjne i związki gmin w Niemczech – organizacje, które tworzą plany zagospodarowania, administrują cmentarzami, organizują ochronę przeciwpożarową itp. Zrzeszają one gminy leżące w jednym powiecie.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Miasto położone jest nad jeziorem Schlosssee, przy autostradzie A11 prowadzącej z Berlina do Szczecina. Leży w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, na Pomorzu Zachodnim, w aglomeracji szczecińskiej.

  Podział administracyjny[ | edytuj kod]

  Części gminy (Ortsteil):

 • Grünz
 • Sommersdorf
 • Storkow
 • Wollin
 • Zabytki[ | edytuj kod]

 • zamek z XII w.
 • kościół farny z XIX w., neogotycki
 • mury miejskie
 • kościół z XIII w. dzielnicy Storkow
 • wiatrak w dzielnicy Storkow
 • kościół z XIX w. w dzielnicy Grünz, neogotycki
 • dwór w Radewitz
 • kościół w dzielnicy Sommersdorf, wzniesiony w XIII w. stylu gotyckim z dobudowaną wieżą neogotycką z XIX w.
 • dawna plebania w Wollin
 • Zamek

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Pomorze Zachodnie (Pomorze Nadodrzańskie, łac. Pomerania, kasz. Zôpadnô Pòmòrskô, niem. Pommern) – kraina historyczno-geograficzna nad dolną Odrą i mniejszymi rzekami uchodzącymi do Zatoki Pomorskiej, między Reknicą a Łebą. Na zachodzie przechodzi w Meklemburgię, na południu w Brandenburgię, ziemię lubuską oraz Wielkopolskę (Krajnę), a na wschodzie w Pomorze Gdańskie.
 • Kościół farny

 • Kościół w Grünz

 • Kościół w Sommersdorfie

 • Turystyka[ | edytuj kod]

  Przez miasto prowadzą szlaki piesze i rowerowe, m.in. Szlak Odra - Nysa

  Komunikacja[ | edytuj kod]

  Przez część gminy Storkow prowadzi droga krajowa B113.

  Do 1945 r. przez miasto prowadziła kolej wąskotorowa Casekow-Penkun-Oder, która już nie istnieje.

  Granica polsko-niemiecka − granica międzypaństwowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.Droga krajowa nr 113 (Bundesstraße 113, B 113) – niemiecka droga krajowa przebiegająca wzdłuż granicy z Polską, z północy na południe od skrzyżowania z drogą B104 w Linken koło granicy i przejścia granicznego Lubieszyn-Linken z Polską w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

  Obecnie najbliższymi stacjami kolejowymi są stacje w Casekow i Tantow.

  Miasta partnerskie[ | edytuj kod]

 • Gmina Fors (Francja), Gmina Widuchowa (Polska)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dane statystyczne
  2. Ernst Eichler, Werner Mühlner, Die Namen der Städte in Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, 2002, s. 105.
  3. Mapa Polski 1:500 000 Wojskowy Instytut Geograficzny Sztabu Generalnego W.P., Warszawa 1947 [1]
  4. Jan Maria Piskorski, Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku, Warszawa 1987, s. 227.
  Meklemburgia-Pomorze Przednie (niem. Mecklenburg-Vorpommern) – kraj związkowy we wschodnich Niemczech. Najwyższym prawem krajowym jest Konstytucja Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie z 23 maja 1993 r.Widuchowa – gmina wiejska w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie gryfińskim. Siedzibą gminy jest wieś Widuchowa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat Vorpommern-Greifswald (niem. Landkreis Vorpommern-Greifswald, pol. powiat Pomorze Przednie-Greifswald) - niemiecki powiat leżący w południowo-wschodniej części landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Został utworzony na mocy reformy administracyjnej Meklemburgii-Pomorza Przedniego 4 września 2011 r. z dotychczasowych powiatów Ostvorpommern, Uecker-Randow, miasta na prawach powiatu Greifswald i związków gmin Jarmen-Tutow i Peenetal/Loitz z powiatu Demmin.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Aglomeracja szczecińska – obszar aglomeracji monocentrycznej, który ukształtował się wokół stolicy województwa zachodniopomorskiego – Szczecina, jest największym tego typu obszarem na północnym zachodzie Polski.
  Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Casekow – gmina we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark, wchodzi w skład urzędu Gartz (Oder). Casekow leży ok. 11 km na zachód od miasta Gartz (Oder) i drogi krajowej B2.
  Autostrada A11 (niem. Bundesautobahn 11, BAB 11, Autobahn 11) – niemiecka będąca częścią połączenia autostradowego Berlin – Szczecin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.