• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pelagiusz - mnich  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Paulin z Noli, Paulin Miłościwy, właśc. Poncjusz Metropiusz Anicjusz Paulin, łac. Pontius Meropius Anicius Paulinus, fr. Meropius Pontius Paulinus, wł. San Paolino di Nola, cs. Swiatitiel Pawlin Miłostiwyj, jepiskop Nołanskij (ur. ok. 353 w Bordeaux, zm. 22 czerwca 431 w Noli) – rzymski kapłan i poeta chrześcijański, biskup Noli, święty katolicki i prawosławny.Molinizm - poglądy głoszone przez hiszpańskiego jezuitę, Ludwika Molinę (1535-1600) o wzajemnej relacji między wolną wolą a łaską.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. A. Souter, Pelagius' doctrine in relation to his early life, Expositor 1, 1915
  2. De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, I,1.1. Por. The Letters of Pelagius and his followers, edited and translated by Brinley Roderick Rees, Boydell Press, Woodbridge Suffolk 1991, s. 2, ​ISBN 0-85115-282-1​.
  3. Augustyn pisze o tym w De dono perseverantiae, 20.53; BA 24, 730; PL 45,1026; De gratia Christi et de peccato originali, I, 35.38; CSEL 42, 154; por. G. Bonner: St. Augustine of Hippo. Life and Controversies. Norwich: The Canterbury Press, 1986, s. 318-319. ISBN 0-86078-203-4.; B.R. Rees, The letters of Pelagius and his followers. Introduction, Woodbridge, Wlk. Brytania 1991, s. 9, ​ISBN 0-85115-282-1​.
  4. De gestis Pelagii, tłumaczenie polskie: ks. Kazimierz Obrycki, [w:] Grzech Pierworodny, Kraków 1999 ŹMT 12, s. 191-274.
  5. G. De Plinval: De gestis Pelagii. Introduction. w: Georges De Plinval, Jeanne De La Tullaye: La Crise Pélagienne. Desclée de Brouwer, 1966, s. 417-418, seria: BA 21.
  6. E. Florkowski Pisze: Skądinąd wiadomo, że na synodzie Diospolis wyrzekł się nasz autor zdecydowanie i potępił tezy Celestiusza: „Adam mortalis factus est, qui sive peccaret sive non peccaret moriturus esset, oraz: „Neque per mortem vel praevaricationem Adae omne genus hominum moritur”. Skłania to do zastanowienia... Choć nie ulega wątpliwości, że oświadczenia Pelagiusza w Diospolis nie są całkiem miarodajne. Bo, choćbyśmy nie podzielili w całej rozciągłości opinii św. Augustyna, że herezjarcha zwiódł i okłamał bezczelnie ojców synodalnych, to jednak mamy wyraźne dowody — jak poniżej się okaże — iż nie był szczerym i zastosował wykrętną taktykę, przy niektórych swoich wypowiedziach, dotyczących stosunku grzechu Adama do losów rodzaju ludzkiego. Możliwe, że nie był też szczerym, gdy chodziło o kwestię przywileju nieśmiertelności względnie kwestię zależności śmierci cielesnej ludzi od grzechu pierwszego rodzica. I jest to bardzo prawdopodobne. Bo już w Komentarzu do listów św. Pawła ujawnia się z jednej strony jakby pewien brak otwartości co do poglądu na ową kwestię, a z drugiej strony raczej negatywne stanowisko wobec tezy o przywileju nieśmiertelności w stanie pierwotnym. Eugeniusz Florkowski: Soteriologia Pelagiusza. Studium historyczno-dogmatyczne. Kraków: 1949, s. 32.
  7. Por. The Letters of Pelagius and his followers, edited and translated by Brinley Roderick Rees, Boydell Press, Woodbridge Suffolk 1991, s. 3, ​ISBN 0-85115-282-1​.
  8. A. Baron, Spór o Pawła, spór o człowieka czy spór o Boga? Refleksje na marginesie kontrowersji pelagiańskiej, w: dz. cyt., s. 13.
  9. Pelagius's Expositions of the Thirteen Epistles of St. Paul, A. Souter (wyd.), Cambridge 1922/31.
  10. Por. Soteriologia Pelagiusza. Studium historyczno-dogmatyczne. Kraków 1949, s. 27.
  11. Por. Koncepcja grzechu pierworodnego u Pelagiusza na podstawie jego komentarza do Listu św. Pawła do Rzymian 5,12-21 w: Grzech Pierworodny, H. Pietras SJ (redakcja), Kraków 1999 WAM, s. 185, seria: Źródła Myśli Teologicznej (ŹMT)12 ​ISBN 83-7097-569-0​.
  12. Por. G. Bonner: Augustine and Pelagianism in the Light of Modern Research. w: tenże: God's Decree and Man's Destiny. Studies on the Thought of Augustine of Hippo. Londyn: 1987, s. 7 (XI). ISBN 0-86078-203-4.Sprawdź autora:1.; R. F. Evans: Four Letters of Pelagius. Nowy Jork-Londyn: 1968, s. 34-35.
  Edward Staniek (ur. 1941) - polski prezbiter katolicki, profesor, doktor habilitowany teologii, patrolog, rekolekcjonista.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wyznania /(łac.) Confessiones/ – dzieło teologiczne i filozoficzne w formie autobiografii autorstwa św. Augustyna z Hippony. Składa się z 13 ksiąg napisanych pomiędzy 397 a 401 r. n.e.
  Tomizm – system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu. Tomizm wywodzi się z filozofii średniowiecznej, a jego różne nurty są żywe aż do dnia dzisiejszego.
  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.
  Chrystologia – jeden z działów teologii zajmujący się refleksją nad Osobą Jezusa Chrystusa w świetle wiary chrześcijańskiej.
  Julian z Eklanum (V/VI wiek) – biskup, wczesnochrześcijański pisarz łaciński, uczeń Pelagiusza i gorliwy propagator jego nauczania.
  Salamanka (hiszp. Salamanca) – miasto w zachodniej Hiszpanii, nad rzeką Tormes, liczy około 160 331 mieszkańców (2005). Stolica prowincji Salamanca w regionie Kastylia i León. Ośrodek handlowy, przemysłowy oraz naukowy i turystyczny.
  Jerozolima (hebr. ירושלים, trl. Yerushalayim, trb. Jeruszalajim; arab. القدس, trl. Al-Quds, trb. Al-Kuds oraz اورشليم trl. Ūrushalīm, trb. Uruszalim, łac. Hierosolyma, Aelia Capitolina – zobacz też: nazwy Jerozolimy) – największe miasto Izraela, stolica administracyjna Dystryktu Jerozolimy i stolica państwa Izraela (według izraelskiego prawa). Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd najwyższy, parlament i inne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.