• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pegasos

  Przeczytaj także...
  MorphOS – 32-bitowy system operacyjny dla komputerów Pegasos, Amiga wyposażonych w procesory z rodziny PowerPC (BlizzardPPC, CyberStormPPC), Efika oraz szerokiej gamy starszych komputerów firmy Apple Inc. z procesorami PowerPC.Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.
  Księga Pegasosa (oryginalny francuski tytuł to Le livre du Pegasos) to projekt mający na celu utworzenie obszernego kompendium wiedzy na temat komputerów typu Pegasos oraz systemów uruchamialnych na tej platformie. Zebrane materiały publikowane są jako dokument w formacie PDF.
  Komputer Open Desktop Workstation firmy Genesi zbudowany w oparciu o płytę Pegasos II

  Pegasos – nazwa płyt głównych komputerów produkowanych przez firmę Genesi. Płyty te oparte są na procesorach PowerPC z serii G3 i G4.

  Płyta Pegasos I oparta jest o chipset Articia S firmy Mai Logic i procesor PowerPC G3 (750 CX) taktowany częstotliwością 600 MHz. Jak się wkrótce okazało, układ Articia S przejawiał nieoczekiwane zachowania związane z transmisjami DMA. Dlatego w płycie Pegasos II wykorzystano układ Discovery II firmy Marvell, oprócz procesora G3 można w niej zainstalować procesor G4 (7447) taktowany zegarem 1,0 GHz.

  Direct Memory Access, DMA (z ang. bezpośredni dostęp do pamięci) – technika, w której sprzęt komputerowy podłączony do płyty głównej, np. karta graficzna, karta dźwiękowa, karta sieciowa czy kontroler dysku twardego, mogą korzystać z pamięci operacyjnej RAM lub portów we-wy, pomijając przy tym CPU. Wymaga to niewielkiej współpracy ze strony procesora, który musi zaprogramować kontroler DMA do wykonania odpowiedniego transferu danych, a następnie na czas przesyłania danych zwolnić magistralę systemową (przejść w stan wysokiej impedancji). Natomiast sam transfer danych jest już zadaniem wyłącznie kontrolera DMA. Realizacja cykli DMA może być przejmowana przez dedykowany układ cyfrowy, tak jak np. w komputerach PC, lub być realizowana programowo przez dane urządzenie.FireWire to standard łącza szeregowego umożliwiającego szybką komunikację i synchroniczne usługi w czasie rzeczywistym. Opracowany w roku 1995 dla komputerów osobistych i cyfrowych urządzeń optycznych. Rozwijany przez firmę Apple Inc. Jest zdefiniowany w dokumencie IEEE 1394.

  Obie płyty są zgodne ze standardem MicroATX, zintegrowane peryferia to port szeregowy, równoległy, porty myszy i klawiatury PS/2, karta sieciowa 100 Mbit/s, podwójny kontroler dyskowy ATA-100, układ dźwiękowy zgodny z AC97, 3 porty USB 1.1, 2 porty FireWire. Pegasos II posiada dodatkowo kartę sieciową 1 Gbit/s. Obie płyty wyposażone są w 3 złącza PCI (33 MHz, 32-bitowe) oraz jedno złącze grafiki AGP (1x).

  microATX (µATX) – zmodyfikowana wersja standardu ATX. Został stworzony przez firmę Intel jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na niskobudżetowe komputery, które mogłyby korzystać ze standardu ATX. Standard micro ATX jest zgodny z innymi standardami intela np. ITX i Micro ITX.Płyta główna (ang. motherboard, mainboard) – obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom.

  Na płytach Pegasos można uruchomić system operacyjny MorphOS, AmigaOS 4.1 kilka dystrybucji Linuksa oraz przy pomocy MacOnLinux system OS X.

  Produkcję płyt głównych Pegasos II zakończono w październiku 2006 roku. Jednym z powodów były problemy z przystosowaniem Pegasosa do europejskiej dyrektywy RoHS.

  Wady[ | edytuj kod]

  Błąd konstrukcyjny płyty Pegasos I uniemożliwia w pełni poprawną pracę z mostkiem Articia S. Objawem tego jest między innymi niemożność używania tunera telewizyjnego PCI z kartą graficzną w gnieździe AGP.

  Karta sieciowa (ang. NIC – Network Interface Card) – karta rozszerzenia, która służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Karty NIC pracują w określonym standardzie, np. Ethernet, Token Ring, FDDI, ArcNet, 100VGAnylan.AmigaOS – system operacyjny opracowany przez firmę Commodore International dla produkowanych przez nią komputerów Amiga. Wersja 1.0 została wydana w 1985 roku, wraz z premierą komputera Amiga 1000.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Księga Pegasosa • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Universal Serial Bus, USB, uniwersalna magistrala szeregowa – rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe i porty równoległe. Został opracowany przez firmy Microsoft, Intel, Compaq, IBM i DEC.
  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku. Dyrektywa ta została transponowana do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku (Dz.U. nr 69, poz. 457). Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. W pierwotnym brzmieniu dyrektywa ta była połączona z dyrektywą WEEE, jednak w wyniku prac legislacyjnych Komisji Europejskiej dyrektywy te rozłączono od siebie. Dyrektywa RoHS obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji w wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice, natomiast WEEE odpowiada za odpowiednią zbiórkę i utylizacje produktów elektronicznych traktowanych jako odpad. Zamysłem ustawodawców było, aby dyrektywy odzwierciedlały czas życia produktów do których się odnoszą. Dyrektywa RoHS nie jest dyrektywą "nowego podejścia" (ang. new approach) tzn. że towary nie wymagają ogólnego systemu oceny zgodności (oznakowania CE). W dniu 8 czerwca 2011 Parlament Europejski przyjął zmienioną dyrektywę ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - ROHS 2011/65/UE, która weszła w życie 3 stycznia 2013 r. zastępując dyrektywę 2002/95/WE. Nowy ROHS jest już oparty na zasadach obowiązujących dla dyrektyw nowego podejścia, które uwzględniają tzw. Nowe Ramy Prawne Decyzji (WE) 768/2008.
  Chipset – grupa specjalistycznych układów scalonych, które są przeznaczone do wspólnej pracy. Mają zazwyczaj zintegrowane oznaczenia i zwykle sprzedawane jako jeden produkt.
  Accelerated Graphics Port (AGP, czasem nazywany Advanced Graphics Port) – zmodyfikowana magistrala PCI opracowanej przez firmę Intel zaprojektowana do obsługi kart graficznych. Jest to 32-bitowa magistrala PCI zoptymalizowana do szybkiego przesyłania dużych ilości danych pomiędzy pamięcią operacyjną a kartą graficzną. Obecnie wypierane przez szybszą magistralę PCI Express.
  PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) – magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC.
  MacOnLinux - emulator komputera Power Mac dla komputerów z procesorem PowerPC (np. Pegasos). Rozwiązanie bazuje na linuksie. Przy jego pomocy można używać na komputerach niebędących produktami firmy Apple systemów Mac OS 9 i Mac OS X. MacOnLinux nie emuluje procesora dlatego szybkością nie odbiega znacząco od oryginalnego Power Macintosha.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.