• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pedagogika specjalna  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Rewalidacja – oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. Usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Por: Lipkowski O., Pedagogika specjalna. Warszawa 1977, s. 8.
  2. za: Dykcik W., Pedagogika specjalna. Poznań 2001, s. 24.
  3. za: Dykcik W. Pedagogika specjalna. Poznań 2001, s. 24.
  4. Sękowska Z. Pedagogika specjalna. Warszawa 1985, s. 173.
  5. Por.: Pańczyk J. Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku [w:] Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna. Poznań 2001, s. 95.
  6. Balcerek M., Szkolnictwo specjalne i pedagogika specjalna w pierwszej połowie XX wieku [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, pod red. S. Mauersberga. Warszawa, 1990, s. 215-216.
  7. Gasik W. Szkolnictwo specjalne w latach wojny i okupacji (1939-1945) [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, pod red. S. Mauersberga. Warszawa, 1990, s. 102-104.
  8. Balcerek M., Szkolnictwo specjalne i pedagogika specjalna w pierwszej połowie XX wieku [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, pod red. S. Mauersberga. Warszawa, 1990 s. 216-218.
  9. Szkolnictwo specjalne w latach wojny i okupacji (1939-1945) [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, pod red. S. Mauersberga. Warszawa, 1990.
  10. O. Lipkowski 1979, s. 101.
  11. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków, 2002, s. 69-71.
  12. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków, 2002, s. 72.
  13. Pańczyk J., Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku. [w:] Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna. Poznań 2001, s. 96-98.
  14. Dykcik W., Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki. [w:] Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna. Poznań, 2002, s. 59-61.
  15. Por: Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków, 2002, s. 54-57.
  16. za:Gnitecki J., Pedagogika ogólna z metodologią. Poznań, 2004, s. 436-450.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Dykcik W., Pedagogika specjalna. Poznań 2001, ​ISBN 83-232-1103-5
 • Janusz Gnitecki, Pedagogika ogólna z metodologią, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2004, ISBN 83-86273-46-1, OCLC 749664971.
 • Lipkowski O., Pedagogika specjalna. Warszawa 1977, ​ISBN 83-01-00023-6
 • Mauersberg S. (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. Warszawa 1990
 • Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1985, ​ISBN 83-87079-55-3
 • Janina Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków: „Impuls”, 2002, ISBN 83-7308-186-0, OCLC 749274848.
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Integracja (od łac. integrare, „scalić”) – w szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Postmodernizm (inaczej: ponowoczesność, pomo, po-mo) – prąd myślowy odwołujący się do poczucia końca historii i wielkich narracji.
  John Dewey (ur. 20 października 1859 w Burlington w stanie Vermont, zm. 1 czerwca 1952 w Nowym Jorku) – filozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Twórca koncepcji szkoły pracy (1896–1902) w Chicago. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Nowym Jorku na Uniwersytecie Columbia od 1904 oraz w Chicago.
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
  Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej (WSEIiI) – prywatna szkoła wyższa w Poznaniu, która została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2009 i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 204. Założycielem Uczelni jest założona w 1999 roku Fundacja Uni – Terra.
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – niepubliczna wyższa szkoła pedagogiczna, utworzona na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 124) w kwietniu 2003 roku.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.