• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paweł Zagórowski

  Przeczytaj także...
  Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII (DOK VIII) - terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe na obszarze Okręgu Korpusu Nr VIII z siedzibą w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji.

  Paweł Piotr Antoni Oktawian Zagórowski ps. „Andrzej”, „Góra”, „Maciej”, „Strzemię” (ur. 4 stycznia 1896 we Lwowie, zm. 20 marca 1946 w Niemczech) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

  12 kwietnia 1927 roku awansował na majora ze starszeństwem z 1 stycznia 1927 roku i 82. lokatą w korpusie oficerów piechoty. W tym samym roku został dowódcą III batalionu 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty w Grudziądzu. 5 stycznia 1931 roku został powołany z Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie na dwuletni kurs 1930-1932. 1 listopada 1932 roku, po ukończeniu kursu i otrzymaniu dyplomu naukowego oficera dyplomowanego, został przeniesiony do Biura Ogólno Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. 28 czerwca 1933 roku otrzymał przeniesienie do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. 7 czerwca 1934 roku został przeniesiony do Dowództwa 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Poznaniu na stanowisko szefa sztabu. 31 października 1934 roku został wyznaczony na stanowisko dyrektora nauk Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy. 1 września 1935 roku został przydzielony do Ministerstwa Skarbu na sześciomiesięczną praktykę.

  Tajna Organizacja Wojskowa "Związek Orła Białego" (skrót "OOB") – polska konspiracyjna organizacja wojskowa w czasie II wojny światowej, utworzona we wrześniu 1939 w Krakowie.Podpułkownik (ppłk) – wysoki stopień oficerski. W Wojsku Polskim bezpośrednio poprzedzający pułkownika, a powyżej stopnia majora. Jest zaliczany w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych.

  22 września 1939 roku został komendantem Okręgu Kraków Organizacji Orła Białego. Od maja 1942 roku do września 1943 roku był komendantem Okręgu Śląsk AK. Od 18 sierpnia do 26 września 1944 roku był szefem sztabu-zastępcą komendanta Obwódu V Mokotów AK.

  Ordery i odznaczenia[]

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari
 • Krzyż Niepodległości
 • Krzyż Walecznych czterokrotnie
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Przypisy

  1. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 13 z 20 kwietnia 1927 roku, s. 119.
  2. Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928, s. 79, 181.
  3. Rocznik Oficerski 1932, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1932, s. 799.
  4. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8 z 28 czerwca 1933 roku, s. 132.
  5. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 154.
  6. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 257.
  7. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 31 sierpnia 1935 roku, s. 116.
  8. Rocznik Oficerski 1932, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1932, s. 30.

  Bibliografia[]

 • Dzienniki Personalne Ministra Spraw Wojskowych.
 • Roczniki Oficerskie 1923, 1924, 1928 i 1932.
 • Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i OjczyznaObwód V Mokotów – kryptonimy: "Dziewiętnastka", "19" (w ramach SZP), "45" (w ramach ZWZ/AK), "XXV" (od 15 czerwca 1944), "V" (od 9 sierpnia 1944) terytorialna jednostka organizacyjna Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, działającego w konspiracji w okresie okupacji niemieckiej w Polsce oraz walczącego w powstaniu warszawskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Piechota II RP - jeden z trzech, obok artylerii i kawalerii, głównych rodzajów wojska Sił Zbrojnych II RP (w ówczesnej terminologii rodzaj wojsk nazywano bronią).
  Okręg Śląski AK krypt. "Kilof", "Komin", "Kuźnia, "Serce", "Chodnik" - terytorialna jednostka organizacyjna SZP-ZWZ-AK.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Ministerstwo Skarbu – ministerstwo utworzone 15 października 1917, jako organ administracji centralnej, do którego kompetencji należały sprawy obiegu pieniężnego, administracji skarbowej, opracowywania i wykonywania budżetu państwa, zarząd monopolami państwowymi i akcyzą, administracji celnej, polityki podatkowej oraz nadzoru nad bankami i instytucjami ubezpieczeń majątkowych. Najważniejszy resort gospodarczy II Rzeczypospolitej.
  Wyższa Szkoła Wojenna (W.S.Woj.) – wyższa szkoła wojskowa Sił Zbrojnych II RP szkoląca i dokształcająca oficerów sztabów. W latach 1923-1939 siedziba szkoły znajdowała się w Warszawie przy ul. Koszykowej 79.
  Oficerska Szkoła dla Podoficerów (O.S. dla P.) - szkoła Wojska Polskiego II RP kształcąca kandydatów na oficerów wyłonionych, w drodze egzaminu konkursowego, spośród podoficerów służby czynnej broni głównych (piechoty, kawalerii, artylerii), żandarmerii, wojsk taborowych, wojsk lotniczych (wyłącznie piloci) oraz wojsk technicznych (saperów, saperów kolejowych, łączności, samochodowych).
  Pseudonim (z stgr. ψευδώνυμος pseudonymos, dosł. "pod fałszywym imieniem") – indywidualna nazwa danej osoby, inna niż oficjalne imię i nazwisko.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.