• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paweł Stobrawa

  Przeczytaj także...
  Diecezja opolska (łac.: Dioecesis Opoliensis, niem. Bistum Oppeln) - jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii katowickiej w Polsce ustanowiona Administraturą Apostolską zachodniej części Górnego Śląska w okresie 1945-1972, którą kierował m.in. kard. Bolesław Kominek, ustanowiona diecezją w 1972 przez papieża Pawła VI bullą Episcoporum Poloniae coetus.Biskupi opolscy – biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji opolskiej, a także ordynariusze i biskupi pomocniczy Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego ze stolicą w Opolu.
  Jan Marian Kopiec (ur. 18 grudnia 1947 w Zabrzu) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła, biskup pomocniczy opolski w latach 1993–2011, biskup diecezjalny gliwicki od 2012.

  Paweł Stobrawa (ur. 22 kwietnia 1947 w Zborowskiem) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy opolski od 2003.

  Życiorys[]

  Młodość i wykształcenie[]

  Urodził się 22 kwietnia 1947 w Zborowskiem. W 1961 rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. Po rozwiązaniu szkoły przez władze państwowe naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, gdzie w 1966 złożył egzamin dojrzałości.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu – wybudowany w stylu bazylikowym, nowoczesnym; posiada 3 nawy i jedną wieżę po stronie zachodniej, wznoszony w latach 1923-1925 według projektu Arthura Kicktona.

  W latach 1966–1973 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. W trakcie studiów odbył przymusową dwuletnią służbę wojskową. Święceń prezbiteratu udzielił mu 20 maja 1973 w katedrze opolskiej biskup diecezjalny opolski Franciszek Jop. Inkardynowany został do diecezji opolskiej.

  Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej Jan Bagiński (ur. 31 maja 1932 w Kamionce) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy opolski w latach 1985–2009, od 2009 biskup senior diecezji opolskiej.

  Prezbiter[]

  Pracował jako wikariusz, w latach 1973–1978 w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach, następnie w latach 1978–1980 w parafii św. Katarzyny w Toszku. W 1991 został proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Od 1992 był kapelanem rzemieślników, w 1994 został dziekanem dekanatu opolskiego.

  Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

  W latach 1980–1991 był zatrudniony w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Od 1980 do 1986 pełnił funkcję dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych, następnie od 1986 do 1991 był wicerektorem seminarium.

  W 1992 został członkiem kolegium konsultorów, a w 1996 rady duszpasterskiej. W 2000 wszedł skład diecezjalnej komisji ds. budowy kościołów i budynków kościelnych.

  W 2000 otrzymał godność kapelanem Jego Świątobliwości.

  Kolegium konsultorów (łac. Collegio consutorum) – w Kościele katolickim organ struktur diecezji będący częścią Rady kapłańskiej, do którego należy wykonywanie zadań doradczych powierzonych przez biskupa diecezjalnego, oraz posiadający szczególne uprawnienia w okresie wakatu stolicy biskupiej. W katolickich Kościołach wschodnich konsultorzy nazywani są kolegium konsultorów eparchialnych.Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.

  Biskup[]

  16 kwietnia 2003 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji opolskiej ze stolicą tytularną Eca. Święcenia biskupie otrzymał 14 maja 2003 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Udzielił mu ich arcybiskup Alfons Nossol, biskup diecezjalny opolski, z towarzyszeniem Jan Bagińskiego i Jana Kopca, biskupów pomocniczych opolskich. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Caritati confisus sum” (Zawierzyłem Miłości).

  Biskup tytularny (łac. episcopus titularis) to biskup mający tytuł dawnej, już nieistniejącej diecezji. Tytuł nadawany jest przez papieża wszystkim biskupom nieposiadającym własnej diecezji, czyli biskupom pomocniczym ordynariuszy, a także wyższym urzędnikom Kurii Rzymskiej, nuncjuszom, delegatom apostolskim lub innym duchownym pełniącym specjalne zadania zlecane im przez papieża lub narodowe konferencje biskupów.Parafia Świętego Mikołaja w Pyskowicach należy do diecezji gliwickiej (dekanat Pyskowice). Erygowana w 1256. Mieści się przy ulicy Poniatowskiego.

  W ramach Konferencji Episkopatu Polski został członkiem Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz Komisji ds. Misji.

  Przypisy[]

  1. W. Segeth, S. Segeth: Życiorys biskupa Pawła Stobrawy. zborowskie.info. [dostęp 2013-08-20].
  2. Paweł Stobrawa (ang.). catholic-hierarchy.org. [dostęp 2013-08-20].
  3. Nomina di Ausiliare di Opole (Polonia) (wł.). press.vatican.va, 2003-04-16. [dostęp 2014-09-20].
  4. Ks. Paweł Stobrawa nowym biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. ekai.pl, 2003-04-16. [dostęp 2013-08-20].
  5. Opole: święcenia biskupie ks. Pawła Stobrawy. ekai.pl, 2003-05-14. [dostęp 2013-08-20].
  6. Paweł Stobrawa na stronie Konferencji Episkopatu Polski. episkopat.pl. [dostęp 2013-08-20].

  Linki zewnętrzne[]

 • Paweł Stobrawa na stronie diecezji opolskiej [dostęp 2013-07-13]
 • Paweł Stobrawa na stronie Konferencji Episkopatu Polski [dostęp 2013-07-13]
 • Paweł Stobrawa w bazie catholic-hierarchy.org (ang.) [dostęp 2010-11-18]
 • Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu – parafia rzymskokatolicka należąca do dekanatu Opole diecezji opolskiej. Erygowana w 1925. Kościół parafialny wybudowany w latach 1923-1925. Mieści się przy Placu Mickiewicza.Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Toszku. Parafia należy do diecezji gliwickiej i dekanatu Toszek.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Proboszcz (z niem. Propst, a to od łac. praepositus, przełożony; łac. odpowiednik to parochus, z gr. πάροικος paroikos, sąsiad), pleban (łac. plebanus) – duchowny, na ogół w stopniu prezbitera, zarządzający gminą kościelną (parafią);
  Prałat (łac. praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.
  Franciszek Jop (ur. 8 października 1897 w Słupi Starej, zm. 23 września 1976 w Opolu) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy sandomierski w latach 1946–1952, wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej w latach 1952–1956, biskup diecezjalny opolski w latach 1972–1976.
  Kościół katedralny Świętego Krzyża w Opolu – rzymskokatolicki kościół parafialny, a także katedralny, zlokalizowany w Opolu.
  Egzamin dojrzałości – nazwa egzaminu państwowego, w formie pisemnej i ustnej, zdawanego na zakończenie nauki w szkole średniej (od 1999 w szkole ponadgimnazjalnej) przed rokiem 2005 (w 2005 zdawali go jedynie absolwenci pięcioletnich szkół średnich zawodowych i pięcioletnich liceów dwujęzycznych). W wyniku reformy edukacji zastąpiony w 2005 egzaminem maturalnym w nowej formule.
  Alfons Nossol (ur. 8 sierpnia 1932 w Brożcu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup diecezjalny opolski w latach 1977–2009, arcybiskup ad personam, od 2009 biskup senior diecezji opolskiej.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.