• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paul Ryan  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Partia Libertariańska (National Libertarian Party) jest amerykańską partią polityczną, powstałą w 1971 roku. Przypisuje sobie bycie trzecią co do wielkości partią w USA (za Partią Republikańską i Partią Demokratyczną), ale pozostałe ugrupowania uważają, iż jest to twierdzenie dyskusyjne.Christian Coalition of America (tłum. Chrześcijańska Koalicja Ameryki) – amerykańska organizacja typu non-profit założona w 1989 roku przez Pata Robertsona. Jest to konserwatywne stowarzyszenie zielonoświątkowców, ewangelikałów i katolików mające poparcie około 1,2 mln chrześcijan. Liderem organizacji jest Roberta Combs.

  Paul Davis Ryan, Jr. (ur. 29 stycznia 1970 w Janesville w Wisconsin) – amerykański polityk, członek Partii Republikańskiej, Spiker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.

  Od 1999 roku jest przedstawicielem pierwszego okręgu wyborczego w stanie Wisconsin w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Od 29 października jest spikerem Izby Reprezentantów z ramienia Partii Republikańskiej.

  Partia Demokratyczna (ang. Democratic Party) – jedna z dwóch głównych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych, obok Partii Republikańskiej. Jest to partia łącząca amerykańskie środowiska centrowe i centrolewicowe. W wyborach prezydenckich jej kandydatów popierają małe ugrupowania lewicowe. Jest najstarszą partią amerykańską i drugą najstarszą na świecie.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Spis treści

 • 1 Młodość i edukacja
 • 2 Początki kariery
 • 3 Izba Reprezentantów
 • 3.1 Wybór
 • 3.2 Komisja Budżetowa
 • 3.3 Poglądy
 • 4 Kampania roku 2012
 • 5 Życie osobiste
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Młodość i edukacja[]

  Paul Ryan urodził się w rodzinie osiadłej w Wisconsin od kilku pokoleń. Jego ojciec, Paul Ryan Sr. był prawnikiem, zaś matka Betty zajmowała się wychowaniem dzieci (sam Paul jest najmłodszym z czwórki rodzeństwa).

  Ryan ukończył Joseph A. Craig High School w swoim rodzinnym Janesville. Następnie na Miami University w miejscowości Oxford w stanie Ohio zdobył podwójny dyplom z ekonomii i nauk politycznych (1992). Należał również do stowarzyszenia Delta Tau Delta, z którego wywodzi się wielu wpływowych amerykańskich polityków.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki jest obierany na cztery lata wraz z prezydentem. Na wiceprezydenta może kandydować osoba, która posiada bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa Stanów Zjednoczonych, na mocy artykułu II Konstytucji sprawuje władzę wykonawczą kraju, jest naczelnym dowódcą sil zbrojnych, może też żądać pisemnych opinii od kierujących wszystkimi departamentami rządowymi w zakresie podległych im spraw. Prezydentowi przysługuje tez prawo darowania bądź zawieszania kar, za wszystkie przestępstwa przeciw Stanom Zjednoczonym, z wyjątkiem kar wynikłych z nadużyć popełnionych w trakcie sprawowania urzędów. W porozumieniu z Senatem i za zgodą 2/3 obecnych na posiedzeniu Senatorów, ma prawo zawierania umów międzynarodowych, powoływania za zgoda Senatu ambasadorów, konsulów, sędziów Sadu Najwyższego i ministrów pełnomocnych oraz wszystkich urzędników federalnych, których sposób powoływania nie został inaczej ustanowiony konstytucją bądź ustawami.
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
  Aborcja (łac. abortus lub abortio – poronienie, wywołanie poronienia) – zamierzone i przedwczesne zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, np. działań lekarskich, w j. łacińskim abortus provocatus. Przeważnie w efekcie dochodzi do śmierci zarodka lub płodu (łac. nasciturus).
  Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych (np. władzy publicznej), a warunki transakcji - w szczególności cena - zależą jedynie od ich obopólnej zgody. Przeciwieństwem wolnego rynku jest rynek regulowany.
  Bob Kasten, właśc. Robert Walter "Bob" Kasten, Jr. (ur. 19 czerwca 1942 w Milwaukee) – amerykański polityk, w latach 1981-1993 senator ze stanu Wisconsin, członek Partii Republikańskiej.
  Samuel Dale Brownback, znany jako Sam Brownback (ur. 12 września 1956) – polityk amerykański pochodzenia żydowskiego, senator ze stanu Kansas od listopada 1996 (wybrany ponownie w 1998 i 2004), członek Partii Republikańskiej. Od 2011 roku gubernator stanu Kansas.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.